|

Oczekiwania kandydatów kontra rzeczywistość

Stały feedback to coś, czego kandydaci oczekują od rekruterów, bez względu na to czy odpowiedź zwrotna jest pozytywna, czy negatywna- takie wyniki przedstawia raport „Candidate Experience”, sporządzony przez eRecruiter.

Feedback to podstawa

  • 9 /10 badanych specjalistów oczekuje, że rekruter poinformuje ich, z jakiej przyczyny został odrzucony w procesie, przynajmniej na jednym z etapów rekrutacji.
  • 8/10 liczy na to, że rekrutujący oceni wówczas ich doświadczenie zawodowe i kompetencje.

Udzielanie informacji zwrotnej rekrutowanym osobom to według ekspertów eRecruiter ważny czynnik budowy marki pracodawcy.

Kandydat głodny wiedzy

  • 57% badanych oczekuje, że otrzyma uzasadnienie odrzucenia ich aplikacji niezależnie od tego, w którym momencie procesu rekrutacji zostaną wykluczeni.
  • 9/10 liczy, że pozna takie przyczyny przynajmniej podczas jednego z etapów starania się o pracę – po wysłaniu CV, po udziale w jednym spotkaniu lub jeśli dotarli do ostatniej fazy.
  • 43 % specjalistów ma nadzieję na otrzymanie wiadomości o zakończeniu procesu rekrutacyjnego niezależnie od okoliczności.
eRecruiter_Raport Candidate Experience w Polsce 2019 ocena kompetencji kandydata.png
eRecruiter_Raport_Candidate Experience w Polsce 2019_informacja o powodach odrzucenia.png

Przede wszystkim ważne jest, aby nie trzymać kandydata w niepewności. Wystarczy zacząć od najprostszych kwestii, takich jak np. sprawne wysyłanie aplikującym wiadomości o odrzuceniu z rekrutacji czy o jej zakończeniu – mówi Julia Urbańska, Marketing & Customer Experience Senior Manager, eRecruiter.

Mail i telefon – najlepsze dla kandydata

W trakcie badania zapytano specjalistów o sposoby kontaktu rekruterów z aplikującymi, wymieniono m.in. bezpośredni e-mail czy telefon, SMS, wiadomości na portalach społecznościowych, wideokonferencje czy chatboty.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości:

  • 78% kandydatów preferuje kontakt z rekrutującym przez e-mail (lub rozmowy telefoniczne (74%)

Narzędzia HR pozwalają dodatkowo wzmocnić wykorzystanie tych dwóch sposobów komunikacji przez rekrutera – choćby przez automatyzację procesu informowania kandydatów o statusie rekrutacji czy automatyczne przypomnienie o spotkaniach rekrutacyjnych za pomocą SMS.

Cały raport dostępny na: https://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2019-BW