Obrazek jest ilustracją do artykułu : Oracle wprowadza funkcje generatywnej sztucznej inteligencji, aby pomóc zwiększyć wydajność pracowników działu kadr
|

Oracle wprowadza funkcje generatywnej sztucznej inteligencji, aby pomóc zwiększyć wydajność pracowników działu kadr

Dlaczego Oracle wprowadza nowe funkcje oparte na SI?

Nowe funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji dostępne w Oracle Fusion Cloud HCM zwiększają skuteczność i usprawniają procesy kadrowe dla wszystkich uczestników procesu HR.

AUSTIN, Teksas, 28 czerwca 2023 – firma Oracle ogłosiła dzisiaj dodanie funkcji opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (SI) w ramach pakietu Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Nowe funkcje, wspomagane przez usługę generatywnej SI w ramach Oracle Cloud Infrastructure (OCI), są wbudowane w istniejące procesy kadrowe. I to dzięki temu zwiększają wartość biznesową i wydajność, usprawniają obsługę kandydatów i pracowników oraz procesy kadrowe.

Funkcje Generatywnej Sztucznej Inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja zwiększa produktywność i odblokowuje nowe obszary umiejętności, pomysłów i kreatywności, co może przynieść natychmiastowe efekty w miejscu pracy”- powiedział Chris Leone, wiceprezes ds. rozwoju aplikacji Oracle Cloud HCM – „Dzięki możliwości podsumowywania, opracowywania i rekomendowania treści generatywna sztuczna inteligencja pomaga usprawnić wykonywanie ważnych zadań kadrowych przez pracowników.

Na przykład dzięki nowym funkcjom sztucznej inteligencji wbudowanym w Oracle Cloud HCM, nasi klienci będą mogli skorzystać z dużych modeli językowych, aby radykalnie skrócić czas potrzebny do wykonania zadania, poprawić obsługę pracowników, zapewnić większą dokładność informacji o pracownikach oraz ostatecznie zwiększyć wartość biznesową”.

Bazując na OCI i wykorzystując jej usługi sztucznej inteligencji, wbudowane funkcje generatywnej SI dostępne w Oracle Cloud HCM zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i wartości biznesowej. Wbudowane wskazówki pomagają klientom uzyskać najlepsze efekty, jednocześnie zmniejszając niepożądane skutki uboczne, takie jak błędy rzeczowe i systematyczne. Dzięki Oracle klienci używają własnych danych do udoskonalania modeli zaspokajających ich konkretne potrzeby biznesowe. Dane klientów nigdy nie są używane do trenowania modeli ani nie są łączone z danymi innych klientów. Zapewniając klientom kontrolę nad danymi używanymi przez generatywną SI, Oracle pomaga chronić dane wrażliwe i zastrzeżone.

Jakie są nowo wbudowane funkcje SI?

Funkcje generatywnej sztucznej inteligencji to:

  • Wspomagane tworzenie treści: umożliwia ono pracownikom, menedżerom i szefom działów kadr szybkie i łatwe tworzenie treści oraz znacznie zwiększa produktywność i efektywne wykorzystanie czasu. Na podstawie krótkiej wskazówki, na przykład roboczego tytułu zapotrzebowania na określony typ stanowiska lub celu operacyjnego, nowe funkcje generatywnej SI mogą szybko generować treści do przejrzenia, poprawienia i zatwierdzenia przez użytkowników, którzy dzięki temu mogą skupić się na działaniach przynoszących wartość dodaną. Przykładowe przypadki użycia wspomaganego tworzenia treści to: przygotowywanie opisów stanowisk i zapotrzebowań, automatyczne tworzenie celów, w tym szczegółowy opis i miary sukcesu, a także generowanie artykułów do bazy wiedzy HR pomagających pracownikom skutecznie realizować zadania kadrowe.
  • Sugestie: ułatwiają one użytkownikom osiąganie lepszych wyników w krótszym czasie dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i najlepszym praktykom. Nowe, oparte na generatywnej SI sugestie dotyczące Oracle Cloud HCM nie tylko zwiększają efekty pracy użytkowników, ale pomagają poszczególnym osobom wykonywać zadania szybciej i dokładniej. Do przykładowych przypadków użycia sugestii należą zautomatyzowane zalecenia dotyczące pytań ankietowych. Ponadto sugerowane treści, przetrenowane przy użyciu modeli LLM (Large Language Models) i pod kontrolą klienta, będą odzwierciedlać styl językowy organizacji.
  • Podsumowanie treści: pomaga ono zwiększyć wydajność poprzez wykorzystanie kluczowych informacji pochodzących z przynajmniej jednego źródła danych. Nowe funkcje generatywnej SI umożliwiają podsumowanie najważniejszych elementów treści, aby zapewnić proste i skuteczne jej wykorzystanie. Przykładem może być podsumowanie wyników pracownika w ramach cyklu oceny okresowej. Podsumowuje się informacje zwrotne zebrane w ciągu roku od pracownika, współpracowników lub menedżerów.

Scenariusze zapewniające wysoką wartość dodaną dla generatywnej SI

Zidentyfikowaliśmy już ponad 100 scenariuszy zapewniających wysoką wartość dodaną dla generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze HR. A to dopiero początek! Dzięki pomocy klientów, którzy stoją za około 80% aktualizacji naszych produktów, stale wbudowujemy nowe przypadki użycia, które umożliwiają organizacjom nieustanne ulepszanie procesów kadrowych i zwiększanie wydajności” – podsumowuje Chris Leone.

Wypowiedzi klientów

  • „Generatywna sztuczna inteligencja to przyszłość technologii w miejscu pracy, mająca wciąż niewykorzystany potencjał transformacji procesów kadrowych” – powiedziała Kim Kohlman, wiceprezeska ds. operacji HCM w firmie Hearst. „Nowe funkcje generatywnej sztucznej inteligencji tworzone przez Oracle Cloud HCM mają na celu zarówno udoskonalenie naszego miejsca pracy, jak i przeniesienie wydajności pracowników na wyższy poziom. Przewidujemy, że te usprawnienia uzyskane przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji pozwolą naszym zespołom skoncentrować wysiłki na zwiększeniu wydajności i zapewnieniu znaczącej wartości biznesowej. Czekamy na korzyści, jakie przyniesie ta technologia”.
  • „Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w aplikacjach HCM będzie przełomem dla organizacji” – stwierdził Gareth Abreu, dyrektor ds. domen HCM Business Platforms, Co-op. „Usprawnianie i zwiększanie wydajności działań, inteligentne umożliwianie pracownikom osiągania lepszych wyników i podnoszenie poziomu ich doświadczenia to tylko niektóre z korzyści, jakich spodziewamy się uzyskać dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w Oracle Cloud HCM. Ta technologia może całkowicie zmienić sposób, w jaki myślimy o pracy, a w szczególności o pracy HR”.

Ogólne informacje techniczne dotyczące usugi generatywnej sztucznej inteligencji

Usługi generatywnej SI w Oracle Cloud HCM bazują na platformie OCI. Dzięki OCI Supercluster, które zawiera zasoby obliczeniowe Bare Metal z procesorami NVIDIA GPU i siecią RDMA o najwyższej przepustowości w chmurze, OCI przyspiesza trenowanie modeli LLM i zapewnia największą wydajność po najniższych kosztach. Dzięki temu Oracle może szybciej wdrażać innowacje dotyczące SI w branży i przyciągać najlepszych innowatorów – takich, jak Cohere, do korzystania z OCI.

Oracle Fusion Cloud HCM – oryginalnie stworzone do działania w chmurze – to kompletne rozwiązanie, które łączy w sobie wszystkie procesy związane z zasobami ludzkimi od momentu zatrudnienia pracownika do jego przejścia na emeryturę. Dzięki połączeniu wszystkich danych o pracownikach na jednej platformie działy kadr mają dostęp do ujednoliconego źródła wiarygodnych informacji, co pomaga im opracowywać strategie kadrowe. Wbudowana SI pełni rolę doradcy, który ułatwia analizowanie danych pracowniczych, pomagając działom kadr w usprawnieniu działań biznesowych.

Więcej informacji na temat Oracle Cloud HCM można znaleźć na stronie firmy

Informacje o Oracle

Oracle dostarcza zintegrowane pakiety aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud. Więcej informacji o Oracle (NYSE: ORCL) można znaleźć na stronie www.oracle.com.

Znaki towarowe

Oracle, Java, MySQL i NetSuite są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation. NetSuite była pierwszą firmą chmurową – zapoczątkowała ona nową erę przetwarzania w modelu cloud computing.

Przeczytaj więcej o

  • Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) tutaj
  • Oracle Cloud Infrastructure (OCI) tutaj

Informacje kontaktowe

Katarzyna Pilarska, PR and Communications Director CEE, tel. +48 602 410 795; Katarzyna.Pilarska@oracle.com

Przeczytaj też:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze