|

Jubileuszowy Kongres HR Spółek Giełdowych SEG – podsumowanie

Grafika jest ilustracją do artykułu: Jubileuszowy Kongres HR Spółek Giełdowych SEG - podsumowanie. Przedstawia zdjęcia prelegentów i podstawowe organizacyjne informacje na temat Kongresu.

X edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG już za nami. Wydarzenie, jak przypominamy, miało miejsce 17-18 maja w Jachrance. Podczas spotkania działów HR dowiedzieliśmy się jak obliczać Gender Pay Gap, chronić rolę sygnalistów, na czym polega zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi, jak skutecznie motywować i nagradzać pracowników i wiele innych. Poniższy artukuł zawiera podsumowanie tych intensywnych dwóch dni.

Dzień pierwszy – garść wiedzy wpleciona w rozmowę

Wszystkie panele Kongresu były zorganizowane w formie rozmów. Sprawiało to, że specjalistyczna wiedza była przekazywana w lekkiej, przystępnej formie. Poniżej przedstawiamy pokrótce tematykę każdej z nich.

Kongres rozpoczął panel o Gender Pay Gap, czyli luce płacowej. W dyskusji pod przewodnictwem Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) ekspertki z Deloitte: Katarzyna Sarek – Sadurska (Radca prawny, Partner) oraz dr Oliwia Komada (Starszy Konsultant) mówiły między innymi:

 • Czym jest luka płacowa, jak ją obliczyć i dlaczego należy to zrobić?
 • Czym jest (skorygowana) luka płacowa?
 • Dlaczego warto ją wyeliminować i jak to zrobić?

Drugą dyskusję moderował Robert Wąchała (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Dotyczyła ona roli sygnalisty – tego jak ją rozumieć i jak umiejętnie korzystać z niej w organizacjach. Tomasz Wróblewski (Senior Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy) mówił wiele o modelach i strategiach pracy z sygnalistami, jak np:

 • Czy istnieje jeden właściwy model roli HR w rozpoznawaniu zgłoszeń od sygnalistów?
 • Czy HR zawsze powinien brać udział w wyjaśnianiu nieprawidłowości?
 • I… co ważne – czy to w ogóle dobry pomysł, by zgłoszenia o nieprawidłowościach trafiały do HR-ów?

Kolejna debata została poświęcona zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi. W rozmowie z prowadzącą Magdaleną Raczek-Kołodyńską (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Sławomir Paruch (Radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global) oraz Robert Stępień (Radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global) opowiedzieli słuchaczom o specyfice relacji ze swiązkami zawodowymi. Prelegenci przedstawili nowatorskie, pozbiawone stereotypów podejście do roli związków zawodowych we współczesnych miejscach pracy i dokładznie omówili perspektywę compliance, która jest według nich kluczem do efektywności takich relacji.

Czwarty panel poświęcony był efektywnym formom zatrudniania kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów po wejściu w życie Polskiego Ładu. W rozmowie moderowanej przez Piotra Biernackiego (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) Sabina Carbol-Majnusz (Senior Associate, CRIDO Legal) oraz Michał Wodnicki (Partner w zespole doradztwa podatkowego, CRIDO) dokonali przeglądu: form zatrudnienia kadry managerskiej i kluczowych specjalistów, implikacji podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z poszczególnymi tytułami prawnymi, poziomu obciążeń publicznoprawnych pod kątem zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Jak mówią Michał Wodnicki, Partner w zespole podatkowym CRIDO, kierujący Działem Human Advisory Services i Sabina Carbol-Majnusz, Senior Associate, radca prawny w Zespole Prawa Pracy CRIDO Legal:

Polski Ład to m.in. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, jak również objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu i prokurentów pełniących funkcję na podstawie powołania i odrębnie wynagradzanych z tego tytułu. Zmiany te sprawiły, że kadra menedżerska poszukuje efektywniejszego modelu zatrudnienia. W kontekście zaś możliwości zastosowania preferencyjnych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego przez niektóre zawody kadra menedżerska rezygnuje z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na rzecz bardziej elastycznych form współpracy takich jak umowa B2B. Popularność zyskały też formy zatrudnienia polegające na rozróżnieniu czynności zarządczych – wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego – od innych – wykonywanych na podstawie umowy B2B.

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się eksperci były sposoby stworzenia zgranego i zmotywowanego zespołu, szczególnie w realiach postpandemicznych. Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Małgorzatą Frankowską (Dyrektor HR, Benefit Systems) przybliżyły słuchaczom zagadnienia:

 • Jak zadbać o pracowników w kontekście nowych wyzwań i przedefiniowanych oczekiwań?
 • Jak wspierać ich zdrowie, samopoczucie i dbać o work-life balance?
 • Jak redukować stres oraz pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii i chorobom cywilizacyjnym?

Skuteczne motywowanie zespołów wiąże się z szeroko rozumianą dbałością o ludzi, respektowaniem wartości, poczuciem wspólnoty i partnerstwem. Istotne są także kwestie związane z atrakcyjnym celem działania i poczuciem sensu własnej pracy, rozwojem i nowymi osiągnięciami. Employer experience managment powinien odpowiadać na zmieniające się realia, również od strony technologicznej, by zapewniać pracownikom innowacyjne i spersonalizowane doświadczenia. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie są systemy kafeteryjne łączone z grywalizacją, które jak MyBenefit Active, uwzględniają wyzwania i cele do osiągnięcia w ramach zdrowego współzawodnictwa oraz szybkiej gratyfikacji. Systemy te zapewniają indywidualne uznanie jak i przyczyniają się do budowania lojalności i przywiązania do miejsca pracy.

– mówi Małgorzata Frankowska, dyrektor HR, Benefit Systems

Następny panel dotyczył nowych aspektów pozafinansowej motywacji pracowników. Prowadzący Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Aleksandrą Rudnicką (Coach i Trener, Wellbee) rozważali czy zdrowie psychiczne pracownika to benefit czy nowy standard? Jakie korzyści dla pracowników a jakie dla firm płyną z pozafinansowej motywacji pracownika? Jakie są wady motywacji finansowej?

Po krótkiej przerwie powrócił temat „Great Opportunity”. W trakcie dialogu Piotra Biernackiego (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Romeo Grzębowskiego (Chief Inspiration Officer / Managing Partner, Extended Tools Polska) omówione zostały wyzwania oraz dobre praktyki związane z ludźmi w firmie w dobie pandemii, pracy zdalnej i hybrydowej oraz tzw. Great Resignation. W tej części słuchacze poznali odpowiedzi na pytania: Jak zatrzymać talenty w firmie w dobie „Great resignation”? Jak budować / odbudowywać zaangażowanie pracowników w czasach pandemii/pracy zdalnej/hybrydowej? Dlaczego angażowanie i rozwój ludzi to obecnie rola WSZYSTKICH LIDERÓW (w tym CEO) a nie tylko „zadanie dla HR”?

Przedostatni panel dotyczył problematyki kradzieży know-how przez pracowników. Agnieszka Fedor (Partner, Adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak) w rozmowie z Robertem Wąchałą powiedziała o tym, czym charakteryzują się ta specyficzna forma kradzieży i jakie opcje stoją przed organizacją, gdy do nich dojdzie. Omówiła, jak zapobiegać takim sytuacjom oraz jak reagować, gdy już do nich dojdzie.

Na koniec części merytorycznej pierwszego dnia Kongresu rozmawiano o nowoczesnych miejscach pracy. W tej części, ekspert z APN Promise Paweł Szymczuk (Head of Apple Enterprise Sales, APN Promise) w dialogu z Mirosławem Kachniewskim (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedział o: wzmocnieniu procesu onboardingu, zaangażowaniu pracowników a także najlepszych praktykach przy tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy.

Dzień drugi – warsztaty i dyskusje

Drugiego dnia Kongresu odbyły się praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

 • Efektywne formy zatrudnienia kadry menedżerskiej i kluczowych specjalistów po wejściu w życie Polskiego Ładu
 • Oddech skutecznie redukuje stres – warsztaty z instruktorem oddechu
 • Zaangażowani pracownicy – jak nakłonić załogę do przekazywania wartościowych sygnałów?
 • Wzmocnij proces onboardingu, zaangażuj pracowników, powiel najlepsze praktyki
 • Trudne sprawy – rozwiązywanie umów o pracę w świetle nowych przepisów

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Pocovidowa organizacja pracy”, w której eksperci: Jacek Jedut (Dyrektor Strategii i Usług HR, Orange), Mariusz Smoliński (Dyrektor Działu Badań i Analiz, ICAN Institute), Tina Sobocińska (HR4future, Founder & HR Strategic Advisor), Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) odpowiedzieli na pytanie: „Czy wrócimy do biur?”, a także opowiedzieli o organizacji miejsca pracy w domu, zakresie nadzoru i odpowiedzialności pracodawcy.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Benefit Systems, Crido, Extended Tools, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy,  APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni oraz Deloitte Legal, Develor, Sołtysiński Kawecki Szlęzak, Wellbee jako Patroni.

Szczegółowe informacje dotyczące X Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie seg.org.pl

google-site-verification: googleefdb3a3a7b2231dc.html

Przeczytaj też:

Za nami XI edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG