|

Relacja z rozdania nagród „Polish Tech Day” w Londynie

Nagrody dla najbardziej zasłużonych dla budowy globalnej marki Polski i Polaków w obszarze nowych technologii oraz innowacji, zostały wręczone w ramach V edycji wydarzenia „Polish Tech Day” 25 października w Londynie.

Celem nagrody jest docenienie innowatorów, którzy swoją działalnością na globalną skalę biznesową, naukową czy społeczną, przyczynili się do zmiany wizerunku Polski i Polaków na świecie.

Nagrody rozdane podczas Polish Tech Day

Lista nagrodzonych

⭐ Stefan Batory – założyciel Booksy i iTaxi

⭐ Marcin Iwański i Michał Kiciński – założyciele CD Project

⭐ Marta Krupińska – Head of Google for Startups UK

⭐ Peter Szulczewski – założyciel Wish

⭐ Wojciech Zaremba – współzałożyciel OpenAI i Head of robotics

Ideą nagrody jest promowanie obrazu nowej polskiej emigracji, nie tylko za granicą, ale także w Polsce.

Pragniemy stworzyć obraz polskiego innowacyjnego przedsiębiorcy – mówi Jacek Ratajczak z Fundacji PLUGin, organizatora Polish Tech Day. 

„Mam nadzieję, że ta nagroda będzie motywować Polaków do budowania globalnych polskich marek. Wiemy, że nasz sukces zainspirował wielu i jesteśmy z tego bardzo dumni.” – powiedział  Michał Kiciński, w krótkim video nagranym specjalnie na galę.

Odbierająca osobiście nagrodę Marta Krupińska wyznała, że ma nadzieję, że jej przykład zainspiruje młode kobiety i da im odwagę do tego aby związać swoją karierę ze światem nowych technologii.

Pierwsza edycja nagrody wiąże się z tematem przewodnim Polish Tech Day 2019: “Changes” i jest formą uczczenia 30-lecia transformacji ustrojowej w Polsce. Dlatego też w tym roku nagrodzeni zostali docenieni za całokształt dokonań, a w latach kolejnych nagrody będą przyznawane za bieżące osiągnięcia.

Nagrodzone osoby spełniły następujące kryteria:

  • Osiągnęły globalny sukces indywidualnie lub z firmą/organizacją, którą reprezentują.
  • Są naukowcami, inżynierami, managerami lub przedsiębiorcami w branży nowych technologii.
  • Swoją działalnością biznesową, medialną lub społeczną przyczyniają się do pozytywnej zmiany wizerunku Polaków w świecie.

API Awards powstało we współpracy z konkursem Digital Shapers organizowanym przez Fundację Digital Poland. Wyboru laureatów spośród nominacji zgłaszanych przez internautów dokonała kapituła Digital Academy składająca się z blisko 200 wybitnych postaci polskiego środowiska nowych technologiach. 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce