|

Portal pracowniczy omnisPP działa w Chmurze Oracle

Warszawa, 18 lipca 2022 – Firma Omnis należąca do sieci partnerskiej Oracle PartnerNetwork, jest producentem i dostawcą biznesowych systemów informatycznych, działa także jako integrator, specjalizuje się w aplikacjach chmurowych. Omnis jest częścią międzynarodowej Grupy Technologicznej Euvic, zatrudniającej ponad 3500 inżynierów działających w kilkunastu lokalizacjach w Polsce i na świecie.

Jedną z najbardziej popularnych aplikacji chmurowych firmy Omnis jest omnisPP. Rozwiązanie działa jako uniwersalny portal samoobsługowy dla pracowników, kadry kierowniczej oraz działów kadr. W roku 2022 aplikacja omnisPP została umieszczona na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Jednymi z pierwszych użytkowników systemu w tym modelu są firmy Bakotech oraz Lectus.

Aplikacja omnisPP jest rozwiązaniem uniwersalnym, może działać zarówno w lokalnym centrum obliczeniowym klienta, jak i w chmurze – komentuje Marek Wiśniewski, Prezes Zarządu firmy Omnis. W obu tych modelach aplikacja wykorzystuje bazę danych Oracle. Do pracy w modelu chmurowym wybraliśmy platformę Oracle Cloud Infrastructure z uwagi na jej elastyczność oraz możliwość optymalizacji kosztów chmury, jaką zapewniają wbudowane narzędzia administracyjne. Inne zalety OCI, to łatwe tworzenie kolejnych instalacji oraz możliwość zapewnienia skalowalnej wydajności i wysokiego SLA. Warto też dodać, że omnisPP został stworzony w całości za pomocą narzędzi Oracle APEX.

Portal pracowniczy omnisPP zapewnia pełny zakres funkcji dostępnych dla pracowników – w tym rejestrowanie czasu pracy w trybie codziennym, zgłaszanie trybu pracy planowanego przez pracownika (biuro, zdalnie, delegacja, nieobecność), planowanie urlopów i wysyłanie wniosków urlopowych oraz rejestrowanie czasu pracy w konkretnych projektach.

Kierownicy z kolei mają możliwość zarządzania planem pracy i kontroli personelu przy pomocy takich funkcjonalności, jak weryfikacja czasu pracy (w tym kontrola lokalizacji geograficznej), kontrola planowych absencji i opiniowanie wniosków urlopowych, zarządzanie listą projektów oraz przypisywanie ich konkretnym pracownikom.

Portal omnisPP wspomaga także pracę działów kadr oferując im łatwy dostęp do pełnej listy pracowników, ich danych osobowych i kontaktowych oraz miejsca w strukturze firmy, możliwość kontroli czasu pracy pracowników oraz ich urlopów, a także planowania kalendarza dni wolnych oraz wydarzeń firmowych.

Wybór Oracle Cloud Infrastructure przez firmę Omnis pozwala naszemu partnerowi zaoferować rozwiązanie efektywne kosztowo, wydajne, skalowalne i bezpieczne – mówi Piotr Cichocki z działu Oracle ISV Cloud Sales. Z uwagi na swoją uniwersalność, oferowaną funkcjonalność i przydatność rozwiązanie szybko znajdzie swoją grupę odbiorców.

Dane rejestrowane w omnisPP mogą być wizualizowane w postaci rozmaitych zestawień i raportów, co jest przydatne zwłaszcza dla kadry kierowniczej – dodaje Marek Wiśniewski. Ponadto zakres funkcjonalności może być modyfikowany i rozszerzany o indywidualne potrzeby użytkowników, a cała aplikacja jest w stanie łączyć się z zewnętrznymi systemami informatycznymi klienta – możliwość ta została wykorzystana we wspomnianej wcześniej instalacji w firmie Bakotech.

Wypowiedzi użytkowników

Wybraliśmy rozwiązanie omnisPP bazujące na systemie Oracle, głównie ze względu na wysoki poziom dostępności jak i właściwie nieograniczone możliwości dopasowania rozwiązania do naszych wymagań. Najważniejszym wyzwaniem było w naszym przypadku zapewnienie dwukierunkowej komunikacji i synchronizacji pomiędzy omnisPP, a naszym system SalesForce w którym zaimplementowany mamy moduł urlopowy, a brakowało systemu ewidencji czasu pracy.

Właściwie w ciągu miesiąca zespołowi Omnis udało się całkowicie zintegrować oba rozwiązania, co dało Nam możliwość udostępnienia wszystkim pracownikom szczegółowej informacji o nieobecnościach w biurze (urlopy przysługujące i wykorzystane, praca z domu, L4, delegacje itp.) oraz dokładnych statystyk dotyczących czasu pracy zarówno w ujęciu dziennym, miesięcznym jak i rocznym.

Dzięki rozwiązaniu omnisPP udało się również znacznie poprawić zarządzanie czasem pracy pracowników przez ich przełożonych. Dzięki raportom i statystykom mają oni teraz możliwość szybkiego sprawdzenia i monitorowania swoich podwładnych, a co za tym idzie skutecznego zapewnienia optymalnego zarządzania nieobecnościami i godzinami pracy poszczególnych pracowników.

Krzysztof Mistur – Pełnomocnik Zarządu ds. Operacyjnych, Bakotech

Lectus korzysta z systemu omnisPP dostarczonego w modelu chmurowym i nadzorowanego przez firmę Omnis. Potwierdzamy skuteczność tego systemu we wszystkich obszarach, które są obsługiwane. Rejestracja czasu pracy głównie realizowana jest za pomocą czytników i uniwersalnych kart magnetycznych (także w formie breloczków).

Rejestrowanie początku i końca pracy możliwe jest również w aplikacjach webowych i mobilnych. Bardzo pomocna jest funkcja zgłaszania wniosków urlopowych oraz wspomaganie kierowników w procesie akceptacji tych wniosków. Organizacja pracy skutecznie wspierana jest poprzez planowanie trybu pracy poszczególnych pracowników w najbliższych dniach. OmnisPP zapewnia możliwość rejestrowania czasu pracy w układzie realizowanych przez Lectus projektów. W najbliższej przyszłości planujemy, ze wsparciem firmy Omnis, powiązanie systemu OmnisPP z innymi naszymi systemami informatycznymi.

Piotr Kurzawski – Manager ds. Logistyki, Lectus

O firmie Oracle

Oracle oferuje zintegrowane pakiety aplikacji oraz bezpieczną, autonomiczną infrastrukturę w chmurze Oracle Cloud.