ilustracja do artykułu pt. "Praca powraca na ministerialny szyld. Pierwsza reforma Dziemianowicz-Bąk"
|

Praca powraca na ministerialny szyld. Pierwsza reforma Dziemianowicz-Bąk

Polacy wysłuchali exposé Donalda Tuska w Sejmie. Lider Koalicji Obywatelskiej mówił m.in. o pojednaniu, transparentności nowych rządów i reformach, jakie zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności. Przede wszystkim jednak przedstawił proponowany skład nowej Rady Ministrów. Za dział praca w jego rządzie odpowiadać ma Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Trwa debata po exposé wygłoszonym przez Donalda Tuska. Później zgodnie z harmonogramem przeprowadzone zostanie głosowanie nad wotum zaufania dla premiera i jego nowego rządu.

Sejm wybierze Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powoła wybrany w ten sposób rząd i odbierze od niego przysięgę.

Z exposé Donalda Tuska dowiedzieliśmy się, że Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej kierować będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy. Co istotne z naszej perspektywy – już teraz wiemy, że słowo praca najpewniej powróci na ministerialny szyld.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

O zmianie nazwy ministerstwa poinformował Donald Tusk, przedstawiając oficjalnie kandydaturę Dziemianowicz-Bąk.

„W czasie naszego spotkania, bo z panią minister zdążyliśmy już parę godzin przepracować, prosiła o zmianę symboliczną, ale ona będzie miała praktyczne konsekwencje – aby przywrócić ‘pracę’ w nazwie tego ministerstwa. Powiedziała zdanie, które jest bardzo bliskie memu sercu i całej koalicji 15 października: Polki i Polacy, którzy pracują, muszą mieć dowody tego, że państwo szanuje przede wszystkim ich wysiłek, że ludzie, którzy ciężko pracują, będą naprawdę wiedzieli, że to ma sens” – powiedział Donald Tusk.

Informację tę „podała” już zresztą dalej sama zainteresowana. „Pracy się nie boimy. Pracę doceniamy. I do pracy jesteśmy gotowi” – napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na portalu X, publikując rzeczony fragment wystąpienia Tuska.

Kim jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk urodziła się w 1984 roku we Wrocławiu. Jest pedagożką, filozofką, badaczką społeczną oraz polityczną, absolwentką pedagogiki oraz filozofii. W 2018 roku zyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Dziemianowicz-Bąk pełniła funkcję posłanki na Sejm IX i X kadencji. W latach 2015-2019 była działaczką partii Razem, a w 2021 r. dołączyła do Nowej Lewicy (frakcja SLD). W ostatnich wyborach uzyskała poselską reelekcję w okręgu gdyńskim, zdobywając 30 631 głosów.

Uczestniczyła w organizacji czarnego protestu. Wiosną 2019 założyła inicjatywę „Wrocław Wspiera Nauczycieli”. Z kolei w marcu 2020 roku zainicjowała „Poselską Pomoc Pracowniczą”, czyli ośrodek wsparcia dla pracowników poszkodowanych przez kryzys gospodarczy.

Dlaczego wyraz praca zniknął z nazwy ministerstwa?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przekształcone w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 7 października 2020 roku. Dział praca trafił wówczas do resortu rozwoju.

Jednak już niespełna rok później na mocy rozporządzenia premiera z dnia 12 sierpnia 2021 roku dotychczasowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został rozszerzony właśnie o dział praca, który niemal błyskawicznie powrócił do swojej pierwotnej jednostki, ale nie do jej nazwy.

Dział praca obejmuje takie kwestie jak: zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu, stosunki oraz warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, zbiorowe stosunki pracy oraz spory zbiorowe, związki zawodowe, a także organizacje pracodawców. Słowem najważniejsze aspekty pracowniczej rzeczywistości.

W sierpniu 2021 roku decyzję o powrocie spraw pracowniczych do resortu rodziny skomentował ówczesny wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

„Nie byłem zwolennikiem, gdy nam dział praca zabierano z naszego ministerstwa. Takie zapadły wtedy decyzje. One były polityczne. Uważałem wtedy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to jest taki fajny komponent – mamy rodzinę, a w rodzinie jednym z najważniejszych komponentów jest praca” –  stwierdził w programie „Rządowa ława”.

Choć formalnie i operacyjnie dział powrócił do resortu rodziny, słowo praca nie znajdowało się już nazwie ministerstwa. Dla obywateli kwestia ta mogła być myląca. Wystarczyło zadać pytanie, kto piastuje funkcję ministra pracy, a na twarzach wielu pojawiała się konfuzja.

Temat ten wywołał zdziwienie także w naszej redakcji. Niestety mimo kilku zapytań wysłanych do ministerstwa, kierowanego wówczas przez minister Marlenę Maląg, nasze pytania pozostały bez odpowiedzi. 

Dowiedz się więcej o tym kim jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk tutaj.

Przeczytaj też: