Raport Sodexo pokazuje jak ważne są dla pracowników i firm benefity pracownicze, takie jak dofinansowanie posiłków
|

Pracownicy w zadyszce. W ramach podwyżki oczekują dopłat i wsparcia zdrowotnego

Stres i nadmiar zadań odbijają się na zdrowiu i nawykach żywieniowych pracowników. Praca zdalna czy hybrydowa nie zawsze ułatwia dbanie o regularne posiłki. Ci, którzy natrafiają na trudności, wskazują na niewyraźne granice między pracą a odpoczynkiem oraz brak czasu z powodu obowiązków domowych. Doskwiera też ograniczony kontakt ze współpracownikami. Aż 83% badanych uważa, że wspólne posiłki pomagają w integracji i sprzyjają lepszej atmosferze, ale tylko 20% ma często ku temu okazję.

Tak wynika z najnowszego raportu Sodexo Benefits and Rewards Services Polska „Bez zadyszki. Jak zadbać o zdrowie pracowników i finanse w organizacji?”. Zdaniem pracowników regularne dofinansowanie posiłków pozwala zatroszczyć się o dietę (61%) i więcej zaoszczędzić (77%). Tymczasem ponad połowa (56%) badanych pracodawców wciąż nie wie, że taki benefit wiąże się z korzyściami podatkowymi dla firmy. 

Praca zdalna i hybrydowa wpływają na sposób współpracy i komunikacji w zespole, a także na ilość spędzanego wspólnie czasu. W wielu wypadkach spowodowało to ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Nawet jeśli praca odbywa się w trybie stacjonarnym, wspólne przerwy nie są na porządku dziennym. Z najnowszego badania Sodexo „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” wynika, że 28% respondentów bardzo często ma okazję zjeść lunch lub inny posiłek w gronie współpracowników, czy to stacjonarnie, czy online. Co najmniej dwa razy
w tygodniu praktykuje taki zwyczaj 20% badanych, a od czasu do czasu – 18%. Są też osoby, które rzadko (14%) bądź nigdy lub prawie nigdy nie spotykają się przy stole z innymi pracownikami (20%). Tymczasem aż 83% badanych uważa, że wspólne posiłki sprzyjają integracji i lepszej atmosferze. To ważny sygnał dla pracodawców, by szukać sposobów na wzmocnienie relacji w coraz bardziej rozproszonej i różnorodnej społeczności firmowej, tym samym rozwijając prozdrowotną kulturę. 

Przerwa na posiłek nie taka oczywista

Spotkania podczas przerwy obiadowej to okazja do rozmów i lepszego poznania się, niezależnie od tego, czy odbywają się one w firmowej kuchni, czy przed ekranem komputera podczas home office. Przede wszystkim jednak jest to czas, by odpocząć i zadbać o regularne odżywianie. Czy faktycznie tak się dzieje? Z badania Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” wynika, że ok. połowa osób pracujących zdalnie postrzega ten tryb pracy jako ułatwienie pod kątem dbania o regularne posiłki. 28% badanych nie widzi różnicy – tak samo ocenia możliwości pod tym względem podczas pracy stacjonarnej i zdalnej, a prawie co piąty badany twierdzi, że jest trudniej. Z czego wynikają te trudności? Najczęściej chodzi o brak regularności czasu pracy i poczucie, że non stop jesteśmy w pracy (48%). Różne obowiązki domowe również powodują, że brakuje spokojnej chwili na zaspokojenie potrzeb żywieniowych (14%). Wśród innych czynników wymieniane są stres
i pośpiech (12%). Co 10 badany twierdzi, że w jego organizacji nie przewidziano czasu wolnego na posiłek – to kwestia, której liderzy i pracodawcy powinni poświęcić szczególną uwagę.

Decyzje zakupowe i…zawodowe – co zmieniła inflacja?

Z żywieniem wiążą się też finanse. Aż 59% uczestników badania Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” przyznało, że wybiera obecnie tańsze jedzenie, a 28% ograniczyło zakupy żywienia.
– W nowy rok pracownicy wchodzą z poczuciem, że zaciskanie pasa będzie nadal trwać,
a codzienne koszty życia będą oznaczać duże obciążenie.
Dlatego wysokość pensji wciąż stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o zadowoleniu z miejsca pracy, ale w ciągu ostatnich miesięcy wyraźnie wzrosła też świadomość pracowników na temat wagi świadczeń pozapłacowych – mówi Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. 

Benefity w ramach podwyżki 

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie może obecnie przyznać większego wynagrodzenia? 42% uczestników badania „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” przyznaje, że chciałoby w ramach podwyżki otrzymywać benefity finansowe, wspierające codzienne wydatki, np. dofinansowanie posiłków w pracy. Na kolejnym miejscu znalazł się benefit w postaci elastycznego czasu pracy bądź pracy zdalnej (24%). Jako mniej przydatne wskazane zostały benefity związane z rekreacją, wspierające codzienną aktywność (14%). Gdy podwyżka nie jest możliwa, to pewną formą rekompensaty mogą być benefity związane ze zdrowiem, wspierające zdrowie psychiczne
i fizyczne – tak oceniło 20% respondentów. Co ciekawe, nie wszyscy pracownicy oczekują wsparcia wyłącznie w formie tradycyjnej podwyżki. Aż 48% respondentów przyznało, że gdyby mieli do dyspozycji dodatkowe 300 zł brutto do pensji, to wybraliby środki na przedpłaconej karcie na lunch (umożliwiającej zakup posiłków), od której nie trzeba odprowadzać składek ZUS. Dzięki temu w ich portfelach znalazłoby się o 64 zł miesięcznie więcej niż w przypadku innego świadczenia niekorzystającego ze zwolnienia ZUS. Według 78% respondentów regularne dofinansowanie posiłków przez pracodawcę ma pozytywny wpływ na motywację do pracy
i produktywność. Zdaniem 61% badanych taki benefit wpłynąłby pozytywnie na ich sposób odżywiania, a aż 77% przyznało, że dzięki dofinansowaniu można więcej zaoszczędzić. 

Powrót do podstaw

Zdrowie i finanse to obszary, które według pracowników powinny być szczególnie wspierane przez firmy. Definiując kierunek oferty świadczeń pozapłacowych, warto zatem wrócić do podstaw – do tego, co kluczowe i priorytetowe. Spożywanie posiłków to codzienna, podstawowa potrzeba każdego pracownika, która, jak się okazuje, bywa sporym wyzwaniem. Dofinansowanie posiłków w pracy spełnia więc wiele funkcji: benefitu finansowego, narzędzia motywacji i sposobu na integrację zespołu. To wyraz odpowiedzialności i troski o zdrowie i efektywność zatrudnionych – podsumowuje Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. 

Dofinansowanie posiłków, np. w formie karty przedpłaconej, oznacza również wsparcie pracownika w bardzo różnych momentach. Przydaje się m.in. podczas zmian w życiu rodzinnym (gdy pracownik zostaje rodzicem, podczas urlopów związanych z opieką) czy zawodowych (np. podczas relokacji pracownika, przejścia na tryb pracy zdalnej, w trakcie podróży służbowych). Wdrażając benefity w firmie, warto więc spojrzeć na nie z różnych perspektyw i zaproponować rozwiązanie, które połączy uniwersalne potrzeby. 

Zysk dla pracownika, oszczędność dla firmy

Podobnie jak pracownicy, również pracodawcy wpadają obecnie w zadyszkę finansową, związaną z rosnącymi kosztami, co wymaga elastycznego zarządzania środkami i szukania różnych rozwiązań płacowych i optymalizacyjnych. Proponując pracownikom dofinansowanie posiłków, można uzyskać udogodnienia fiskalne. Blisko rok temu weszła w życie korzystna zmiana związana z rozliczaniem tego świadczenia – kwota zwolnienia z oskładkowania benefitów żywieniowych wzrosła do 300 zł miesięcznie na pracownika, co oznacza 714 zł oszczędności rocznie dla pracownika i aż 737 zł dla pracodawcy na jednego pracownika. Tymczasem – jak wynika z badania Sodexo „Potencjał rynku benefitów pracowniczych” – aż 56% badanych pracodawców nie wie, że dofinansowując posiłki pracownikom, można skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Warto zatem rozwijać wiedzę w tym zakresie i budować świadomość w działach HR
i finansów, jak również wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. 

Więcej informacji w raporcie Sodexo „Bez zadyszki. Jak zadbać o zdrowie pracowników i finanse w organizacji?” pod tym linkiem: https://twoje.sodexo.pl/raport-bezzadyszki

O badaniach

Badanie ilościowe „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo, na próbie N=1031 Polaków w wieku 18-65 lat, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono w dniach 04.01 – 11.01.2023 roku.

Ogólnopolskie badanie „Potrzeby pracowników 2022” – składające się z dwóch części – zostało przeprowadzone na zlecenie Sodexo przez pracownię PBS, w dniach 08.06.2022–15.06.2022 r. W badaniu wzięło udział 1211 pracowników firm zatrudniających powyżej 10 osób, z czego 469 respondentów zatrudnionych w organizacjach liczących pomiędzy 10 a 100 osób.

O Sodexo

Grupa Sodexo to światowy lider w zakresie rozwiązań podnoszących jakość życia. Od ponad 50 lat jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność, zaangażowanie
i zadowolenie pracowników oraz partnerów biznesowych. Zatrudniając 412 000 pracowników w 55 krajach jest 19. największym pracodawcą na świecie. Grupa Sodexo świadczy usługi dla nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz usługi motywacyjne (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia ponad 100 milionów konsumentów.

O Sodexo w Polsce

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce, od ponad 20 lat, odpowiada za transformację świadczeń pozapłacowych – wspiera firmy w motywowaniu, budowaniu zaangażowania i zadowolenia pracowników (Employee Experience) oraz wyznacza kierunek rozwoju narzędzi angażowania i lojalizowania kontrahentów, klientów i sił sprzedaży (Incentive & Recognition).

Wyznaczając nowe trendy na rynku, spółka jako pierwsza wdrożyła m.in. przedpłaconą kartę zbliżeniową, płatności mobilne kartami przedpłaconymi, a także w pełni wirtualną kartę bez plastikowej formy. Na szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby odbiorców, składają się od kart przedpłaconych wydawanych z polskim bankiem, nowoczesnych i bezpiecznych wirtualnych kart, przez szeroki katalog nagród, e-nagród i tradycyjnych kuponów aż po kompleksową obsługę złożonych rozwiązań motywacyjnych. Rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług docenili zarówno użytkownicy jak i eksperci branżowi.

W Polsce z oferty spółki skorzystało 50 tysięcy zadowolonych Klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Kartami przedpłaconymi wydanymi przez Sodexo wykonywanych jest nawet pół miliona transakcji tygodniowo! Marka Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku, a Aon, światowy ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przyznał Sodexo certyfikat najlepszego pracodawcy – Aon Best Employer™ na poziomie globalnym i lokalnym.

Za ekspertyzą firmy przemawia nie tylko liczba zrealizowanych projektów, globalne doświadczenie, stosowane technologie, ale przede wszystkim dostęp do wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb
i motywatorów różnych grup odbiorców – pracowników, w tym sił sprzedaży, partnerów biznesowych, kontrahentów.

Przeczytaj inne artykuły na temat benefitów pracowniczych