|

Pracownik ma koronawirusa – co robić?

Prezentujemy procedurę wskazującą w jaki sposób powinien zachować się pracodawca, kiedy dowiaduje się, że jego pracownik ma wynik pozytywny testu na koronawirusa.

Co powinien zrobić pracodawca, kiedy dowie się, że jego pracownik ma koronawirusa? Plan działania krok po kroku:

 • Poinformować o zagrożeniu pracowników – wynika to z art. 207(1) Kodeksu pracy (dalej – Kp) – pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia.
 • Poinformować o sytuacji Sanepid – wynika to z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Podjąć działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy dla pracowników w sposób zapewniający bezpieczeństwo (art. 207 par. 2 Kp), które w tym konkretnym przypadku mogą polegać na:

  – zarządzeniu dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi, które używał;

  – wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak pracować – do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Sanepid;

  -można wydać pracownikom wykorzystanie zaległego urlopu;
 • Nowe przepisy nie rozstrzygają, co z pracownikami, którym nie da się zlecić pracy zdalnej. W zależności od sytuacji i zaleceń sanepidu do czasu rozstrzygnięcia przez sanepid, czy osoby te będą objęte kwarantanną, czy nie – pracodawca może zdecydować o zarządzeniu przestoju lub porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

  Może także porozumieć się z pracownikiem, że uda się do lekarza po zwolnienie lub wykorzysta bieżący urlop wypoczynkowy.
 • Mierzyć temperaturę ciała wszystkich pracowników. Nie ma co prawda oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie, ale zdążył się wytworzyć jednolity pogląd, że jest to dopuszczalne.
 • Poinformować pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją – wynika to z art. 207 (1) Kp.
 • Sanepid może zdecydować o poddaniu kwarantannie osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 21 dni licząc od ostatniego dnia styczności.

  Ostatni dzień styczności jest więc początkiem okresu wliczanego do kwarantanny. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania. Jest doręczana tylko pracownikowi.

  Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji (to wynika z zasad usprawiedliwiania każdej z nieobecności określonych w rozporządzeniu), ale zgodnie z wyjaśnieniami ZUS dostępnymi na stronie.

  Samą decyzję o kwarantannie pracownik może dostarczyć pracodawcy już po zakończeniu kwarantanny.
  Pracownik nie może opuszczać miejsca kwarantanny, ale informacyjnie powinien przesłać skan, bądź zdjęcie pracodawcy.
 • Okres kwarantanny zarządzonej przez Sanepid (i tej po powrocie z zagranicy) zrównany jest w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z okresem niezdolności do pracy wskutek choroby – przysługuje za nie wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracowników po 50 roku życia – do 14 dni płatne przez pracodawcę) i zasiłek chorobowy.


  Być może nowa specustawa to zmieni (są takie postulaty) i zasiłek chorobowy będzie przysługiwał od pierwszego dnia kwarantanny (czyli pracodawca w ogóle nie będzie ponosił jej kosztu).

Szukasz pracy? Odwiedź serwis HR-LINE.

Dorota Brzezińska-Grabarczyk, adwokat, partner w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, prawa spółek, nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach budowlanych. Ekspert w dziedzinie projektów inwestycyjnych.