newsletter
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Pracownik ma koronawirusa – co robić?

5525
[social_warfare]

Prezentujemy procedurę wskazującą w jaki sposób powinien zachować się pracodawca, kiedy dowiaduje się, że u jego pracownik ma wynik pozytywny testu na koronawirusa.

Co powinien zrobić pracodawca, kiedy dowie się, że jego pracownik ma koronawirusa? Plan działania krok po kroku:

 • Poinformować o zagrożeniu pracowników – wynika to z art. 207(1) Kodeksu pracy (dalej – Kp) – pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia.
 • Poinformować o sytuacji Sanepid – wynika to z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Podjąć działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy dla pracowników w sposób zapewniający bezpieczeństwo (art. 207 par. 2 Kp), które w tym konkretnym przypadku mogą polegać na:

  – zarządzeniu dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi, które używał;

  – wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak pracować – do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Sanepid;

  -można wydać pracownikom wykorzystanie zaległego urlopu;
 • Nowe przepisy nie rozstrzygają, co z pracownikami, którym nie da się zlecić pracy zdalnej. W zależności od sytuacji i zaleceń sanepidu do czasu rozstrzygnięcia przez sanepid, czy osoby te będą objęte kwarantanną, czy nie – pracodawca może zdecydować o zarządzeniu przestoju lub porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

  Może także porozumieć się z pracownikiem, że uda się do lekarza po zwolnienie lub wykorzysta bieżący urlop wypoczynkowy.
 • Mierzyć temperaturę ciała wszystkich pracowników. Nie ma co prawda oficjalnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tej sprawie, ale zdążył się wytworzyć jednolity pogląd, że jest to dopuszczalne.
 • Poinformować pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją – wynika to z art. 207 (1) Kp.
 • Sanepid może zdecydować o poddaniu kwarantannie osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 21 dni licząc od ostatniego dnia styczności.

  Ostatni dzień styczności jest więc początkiem okresu wliczanego do kwarantanny. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania. Jest doręczana tylko pracownikowi.

  Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji (to wynika z zasad usprawiedliwiania każdej z nieobecności określonych w rozporządzeniu), ale zgodnie z wyjaśnieniami ZUS dostępnymi na stronie.

  Samą decyzję o kwarantannie pracownik może dostarczyć pracodawcy już po zakończeniu kwarantanny.
  Pracownik nie może opuszczać miejsca kwarantanny, ale informacyjnie powinien przesłać skan, bądź zdjęcie pracodawcy.
 • Okres kwarantanny zarządzonej przez Sanepid (i tej po powrocie z zagranicy) zrównany jest w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z okresem niezdolności do pracy wskutek choroby – przysługuje za nie wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracowników po 50 roku życia – do 14 dni płatne przez pracodawcę) i zasiłek chorobowy.


  Być może nowa specustawa to zmieni (są takie postulaty) i zasiłek chorobowy będzie przysługiwał od pierwszego dnia kwarantanny (czyli pracodawca w ogóle nie będzie ponosił jej kosztu).

Szukasz pracy? Odwiedź serwis HR-LINE.

Dorota Brzezińska-Grabarczyk, adwokat, partner w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, prawa spółek, nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach budowlanych. Ekspert w dziedzinie projektów inwestycyjnych.