Ilustracja do notki prasowej na temat działalności LiveCareer Polska
|

Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Wyniki badania

Spotkania w pracy to nieunikniony element współczesnych firm. Czy naprawdę Polacy ich nie lubią? Niekoniecznie, bo wbadaniu opublikowanym na LiveCareer.pl, 62% przyznaje, że lubi spotkania w pracy. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

Na łamach serwisu LiveCareer.pl przeprowadzono badanie „To spotkanie mogło być mailem”, w którym prawie 1400 respondentów podzieliło się swoimi doświadczeniami i opiniami,jak oceniają spotkania w pracy.

Większość badanych (69%) twierdzi, że głównie bierze udział w spotkaniach na żywo. U 13% przeważają spotkania online, a 18% ma po równo spotkań online i na żywo.

Jeśli zaś chodzi o upodobania ankietowanych: 66% woli spotkania na żywo, 14% online, a pozostali nie mają preferencji. Co ciekawe, wśród najmłodszych (w grupie wiekowej 18-25 lat), spotkania online woli aż 22% — znacznie więcej niż wśród ogółu ankietowanych, oraz innych grup demograficznych.

Chociaż ponad ¼ ankietowanych uważa, że spotkania są nudne, 75% twierdzi, że jest w stanie uważnie słuchać przez cały czas ich trwania. Dużo gorzej oceniają za to innych pracowników, którzy w opinii Polaków rozpraszają się: w mniej niż 10 minut (7% wskazań), po około 10-20 minutach (24%), po około 20-30 minutach (28%).

Prawie ⅕ (19%) badanych uważa, że spotkania w biurze to marnowanie czasu. Sądzi tak więcej mężczyzn (23%) niż kobiet (16%). Ponadto, wśród osób pracujących online, zgadza się z tym stwierdzeniem 26%.

W badaniu opublikowanym na LiveCareer.pl wyraźnie widać, że znacznie gorzej do spotkań nastawione są osoby, które biorą w nich udział zdalnie. Być może więc to relacje i kontakt z drugim człowiekiem „na żywo” dla polskich pracowników są w spotkaniach najważniejsze. Może być to również efekt pandemii COVID-19 i radości z powrotu do biur i zakładów pracy

— komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl. 

Potwierdzają to wyniki badania — 76% ankietowanych uważa, że spotkania ogólnie sprzyjają rozwijaniu i pielęgnowaniu relacji interpersonalnych, a 74% że spotkania na żywo budują satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami.

Polacy nie spędzają zbyt wiele czasu na spotkaniach — większość ankietowanych (62%) przyznała, że spotkania zajmują im mniej niż 3 godziny w tygodniu.

Badani ocenili również, co jest najbardziej, a co najmniej frustrujące w spotkaniach. Za denerwujące uznali: przedłużające bądź opóźniające się spotkania w pracy oraz brak planu, a za mało uciążliwe: omawianie tematów, które nie dotyczą wszystkich uczestników, spotkania zaplanowane na poranne godziny oraz pytania od innych.

Chociaż respondenci zasadniczo lubią spotkania, to jednak zauważają wiele z ich wad, o których często mówi się w mediach — m.in. zbyt duża liczba tego typu obowiązków, wynikająca z nich dezorganizacja dnia czy obniżona produktywność. Widać też, że Polakom zależy na tym, aby spotkania w których biorą udział, były celowe i dobrze zorganizowanie — komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl. 

Oto inne ciekawe wyniki badania:

  • 21% ankietowanych przyznaje, że muszą pracować po godzinach ze względu na zbyt dużą liczbę spotkań.
  • 66% badanych woli spotkania na żywo, 14% online, a pozostali nie mają preferencji.
  • Wśród najmłodszych ankietowanych (18-25 lat) 22% woli spotkania online.
  • 27% badanych stwierdziło, że spotkania są bez sensu.

Szczegółowe wyniki badania „To spotkanie mogło być mailem” można znaleźć tutaj.

Przeczytaj też: