|

Programy stażowe – wirtualna rekrutacja studentów

Szukanie stażu lub pierwszej pracy będąc na studiach, zawsze wiąże się z dużym stresem i wieloma znakami zapytania. Obecna sytuacja pandemiczna nie ułatwia zadania – niepewność na rynku pracy oraz przejście w wirtualne środowisko pracy mogą negatywnie wpływać na osoby stawiające pierwsze kroki na ścieżce kariery.

Jednak obecne okoliczności wymusiły rozważenie innego podejścia do tematu rekrutacji także na pracodawcach. Jak więc wygląda wirtualna rekrutacja studentów i ich późniejsze wdrożenie z perspektywy firmy? Jakie aspekty są warte rozważenia przy tworzeniu wirtualnego procesu rekrutacyjnego i jakie ma on wady i zalety?

Poznawanie studentów

W rekrutacji na regularne stanowiska bazuje się często na standardowych sposobach ogłaszania wakatu takich jak ogłoszenia o pracę. Do pierwszego, bezpośredniego kontaktu z kandydatem dochodzi więc przeważnie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku stanowisk stażowych sytuacja ta wygląda zgoła inaczej. Spotkania ze studentami w ramach targów pracy czy organizacja tzw. drzwi otwartych to częste praktyki rekrutacyjne. Obecnie zauważa się co prawda zmianę w kierunku zwiększonego wykorzystywania social media jako kanału dotarcia do młodych osób, jednak dalej spotkania bezpośrednie są niezwykle popularne.

W Akamai dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik czuł się mile widziany co w zamian   przynosi nam miejsce na szczycie w plebiscycie Great Place to Work. Z chęcią więc otwieramy nasze biuro dla studentów, organizując drzwi otwarte lub Hackathony. Dzięki temu studenci mogą otrzymać więcej informacji o stażach organizowanych w naszej firmie oraz zobaczyć jak wygląda nasza codzienna praca i otoczenie. Jest to częsta praktyka wśród pracodawców.

Co bowiem jest w stanie lepiej przedstawić kandydatom kulturę danej firmy jak spotkanie z jej przedstawicielami w biurze przedsiębiorstwa?

Pandemia stworzyła potrzebę zmiany w tym aspekcie procesu rekrutacyjnego. Zwiększająca się popularność webinarów organizowanych przez firmy czy też wirtualnych targów pracy jest tego najlepszym przykładem. Jak każde rozwiązanie i to ma zarówno wady, jak i zalety. Z jednej strony nawet najlepiej poprowadzony webinar nie jest w stanie zastąpić kontaktu osobistego czy też rozmowy twarzą w twarz. Z drugiej, opcja ta pozwala na uczestnictwo każdej osoby, bez względu na to, w jakiej lokalizacji się obecnie znajduje. Dzięki takim wirtualnym spotkaniom możemy więc jako rekruterzy poznać osoby, których inaczej nie mielibyśmy szansy spotkać, a  studenci mogą otrzymać informacje na temat firmy, które otrzymaliby w trakcie rzeczywistej wizyty w biurze.  W Akamai zapewniamy wgląd w życie naszej firmy dodatkowo także za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych, gdzie studenci mogą dowiedzieć się więcej o naszych pracownikach, naszych inicjatywach i projektach, poradach od naszych pracowników, naszej kulturze czy ofertach pracy.

Wirtualna rekrutacja

Rekrutacja sama w sobie jest dla studenta nową i stresującą sytuacją. Rolą firmy oraz rekrutera jest więc stworzenie z jednej strony szybkiego i sprawnego procesu, a z drugiej jak najbardziej przyjaznego dla studenta. Aby było to możliwe w wirtualnej rzeczywistości coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie w tym celu testów online (aby ocenić miękkie zdolności kandydatów czy też ich umiejętności techniczne).

Obecnie rodzaj testów oraz firm, które je oferują, rozwija się w ogromnym tempie. Dlatego też, jeżeli firma zastanawia się nad wdrożeniem testów online w związku ze zmianą w kierunku wirtualnego procesu rekrutacyjnego,  istotne jest wybranie odpowiedniego rodzaju testu, najlepiej sprawdzającego poszukiwane zdolności oraz pozwalającego na szybkie uzyskanie rezultatów. Dla  Akamai, jako firmy oferującej studentom w znacznej części stanowiska techniczne, etap ten jest nie do zastąpienia, dlatego też wybór odpowiedniej platformy był poprzedzony odpowiednią analizą i dokonany pieczołowicie. Zaowocowało to niezwykle sprawnym przeprowadzeniem selekcji aplikacji, jak i zostało przychylnie ocenione przez studentów, którzy wypowiadali się o tej części rekrutacji bardzo pozytywnie.

Element ten wydaje się także być częścią, która na stałe wpisze się w proces rekrutacyjny. Testy są nie tylko najszybszym sposobem selekcji aplikacji, ale także wyjątkowo bezstronnym – liczy  się wyłącznie rezultat testów, bez względu na takie czynniki jak np. płeć kandydata czy prestiż uczelni.

Sama rozmowa kwalifikacyjna i jej przeniesienie w wirtualną rzeczywistość jest wyzwaniem zarówno dla kandydata, jak i dla osoby przeprowadzającej rozmowę. Paradoksalnie, przeniesienie rozmowy kwalifikacyjnej w środowisko wirtualne może wydawać się studentom korzystne ze względu na obniżenie stresu spowodowanego pojawieniem się w firmie i rozmową twarzą w twarz. Obecne pokolenie studentów jest zaznajomione z rzeczywistością wirtualną, jest to dla nich coś oczywistego. Zagrożeniem może się więc okazać zbyt duże rozluźnienie lub nieznajomość wirtualnej etykiety związanej z rozmowami branżowymi odbywającymi się przez internet.  W Akamai doskonale zdajemy sobie sprawę z tych wyzwań wirtualnej rekrutacji. Dyrektor działu Talent Acquisition napisała nawet artykuł, w którym dzieli się z kandydatami radami dotyczącymi przygotowania się do wirtualnego procesu rekrutacyjnego  (który można przeczytać tutaj).

Dodatkowo dla niektórych osób mówienie do kamery i obraz samego siebie na ekranie może stać się dodatkowym źródłem stresu.  Jednak główna odpowiedzialność za przełamanie tego stresu leży po stronie osób tę rozmowę przeprowadzających. Istotną sprawą, o której warto więc pamiętać w przypadku rozmowy wirtualnej, są dodatkowe szkolenia/materiały dla przeprowadzających rozmowę. To pomoże im lepiej przygotować się do nowej sytuacji oraz stać się lepszymi ambasadorami kultury firmy.

Ostatnim niezwykle istotnym aspektem jest zapewnienie dostępności pomocy technicznej w razie jakichkolwiek problemów z aplikacją, przez którą odbywa się wirtualna rozmowa. Przeszkody techniczne są źródłem stresu zarówno dla kandydata, jak i dla osoby tę rozmowę prowadzącej, co może wpłynąć negatywnie na jej ogólną atmosferę.

Zdecydowanie należy wymienić jednak zalety wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszą z nich jest przyspieszenie samego procesu.  Eliminacja czasu związanego z dotarciem kandydata do biura oraz jego powrotem  powoduje większą elastyczność w zakresie czasu spotkania. Oczywistą zaletą jest w tej sytuacji także dostęp do wirtualnych narzędzi. Narzędzia te dostarczają wiele pomocniczych funkcji, takich jak np. wirtualne tablice, dzięki którym osoba przeprowadzająca rozmowę może ocenić dodatkowo także sposób myślenia kandydata.

Witaj na pokładzie!

O ile w przypadku każdego pracownika wirtualne rozpoczęcie nowej pracy znacząco różni się od dołączenia do zespołu w biurze, o tyle w przypadku osób dopiero rozpoczynających swoją ścieżkę kariery może to być wyjątkowo trudne doświadczenie. Nie tylko po raz pierwszy znajduje się w środowisku pracy, ale i nie może szybko i bezpośrednio uzyskać odpowiedzi na pytania, czy poznać innych stażystów. 

Tutaj firma musi się wykazać wyjątkowym przygotowaniem oraz zrozumieniem specyfikacji stażu. W Akamai planujemy te pierwsze tygodnie bardzo szczegółowo. Bardzo istotne jest wyselekcjonowanie osób wśród zespołu, które będą odgrywać rolę wspierającą stażystę w trakcie jego pracy (ang. buddy/mentor). Razem z managerem, osoba ta powinna wprowadzić stażystę do zespołu, służyć mu rada oraz być gotową odpowiedzieć na pytania, jakie student może mieć w trakcie swojego stażu. Ważne jest także, aby już na wstępie jasno określić obowiązki na danym stanowisku oraz sposoby komunikacji, które zostały ustalone w zespole. Istotnym punktem takiego planu jest zaplanowanie regularnych spotkań ze stażystą,  podczas których omawiane są jego postępy i samopoczucie. Dzięki temu stażyści szybko czują się częścią firmy. Możesz przeczytać o tym w  poście jednej z naszych stażystek, która opowiedziała o swoim doświadczeniu.

W Akamai zapewniamy także stażystom dodatkowe, pomocnicze materiały np. poradniki jak efektywnie zaplanować pracę z domu, aby pomóc im poczuć się bardziej komfortowo. Nieocenione jest także zaplanowanie regularnych spotkań wszystkich stażystów, aby mogli się oni poczuć częścią zespołu,  nawet jeżeli pracują zdalnie. Wszystkie te starania owocują szybkim i efektywnym wdrożeniem studentów oraz ich pozytywnym odbiorem firmy podczas stażu.

Fakt, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sposób przeprowadzania rekrutacji, nie podlega dyskusji.  Podobnie jest w przypadku naboru na programy stażowe. Standardowo rekrutacja ta  jest o tyle specyficzna, że zazwyczaj odbywa się w określonych terminach oraz przyciąga duże zainteresowanie studentów, odzwierciedlone w liczbie aplikacji. Sam profil kandydata jest nieszablonowy w porównaniu do rekrutacji na role wymagające doświadczenia. Konsekwentnie więc wdrożenie wirtualnej rekrutacji także musi zostać zaplanowane, oraz przeprowadzone w sposób, który bierze te czynniki pod uwagę.

Autor: Monika Krasulak

Summer Interns Welcome
My virtual internship

Czytaj także – DigiChat – Akamai Technical Academy