Ilustracja do artykułu: Startuje rekrutacja do jubileuszowej X edycji programu Seed For The Future
|

Projekty Huawei po raz trzeci z rzędu znalazły się w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 21. już edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu ponownie znalazły się projekty Huawei. 8 kampanii zrealizowanych przez firmę w 2022 r. zostało wyróżnionych w ramach największego w Polsce przeglądu inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Tradycyjnie podstawą do przeprowadzania procesu klasyfikacji inicjatyw CSR jest norma ISO 25000, będąca osią wydawnictwa. Według niej pogrupowane są działania zaprezentowane w raporcie FOB. Większość projektów Huawei dominowała w dwóch obszarach ISO 26000 – zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz środowisko.

Fakt, że trzeci rok z rzędu projekty Huawei zostały zauważone i docenione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, napawa mnie ogromną radością i wdzięcznością. To dla nas ogromne wyróżnienie będące jednocześnie dowodem na to, że nasze starania w zakresie odpowiedzialnego biznesu są widoczne i cenione. Jesteśmy dumni z naszej ciągłej pracy nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i programów, które przyczyniają się do transformacji społecznej i gospodarczej w Polsce. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy dzielić się naszymi osiągnięciami z innymi i być częścią wiodącej grupy odpowiedzialnych przedsiębiorstw w Polsce.

– mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Wśród kampanii wyróżnionych w raporcie znalazły się:

9. polska edycja programu Huawei Seeds For The Future

W 2022 roku Huawei przeprowadził 9. edycję darmowego programu edukacyjnego Seeds For The Future, kierowanego do studentów z Polski. Podczas 8 dni kursów studenci zapoznali się z ekspercka wiedzą na temat nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, 5G czy rozwiązania chmurowe, poszerzając jednocześnie swoje umiejętności liderskie. Ogromnym sukcesem 9. edycji był fakt, że aż 68% uczestników stanowiły kobiety. Udział w programie zaowocował też znalezieniem się polskiego zespołu w europejskim TOP 6 w ramach konkursu Tech4Good. Polacy zaproponowali aplikację, która łączyłaby rolników z klientem docelowym. Członkowie zespołu wyjechali do Aten, przez 3 dni kontynuowali swój udział w programie, podczas Gali Finałowej oraz międzynarodowej konferencji Huawei Talent Summit.

Huawei Startup Challenge 2 – #TechForBetterPlanet Huawei Startup Challenge 3 – #TechForBetterHeath

Do raportu zakwalifikowały się również dwie edycje Huawei Startup Challenge, autorskiego konkursu dla startupów organizowanego wspólnie ze Startup Academy. Druga edycja inicjatywy odbyła się pod hasłem #TechForBetterPlanet, a jej celem z jednej strony była pomoc w rozwoju polskich innowacyjnych startupów, które są na początku drogi do ekologicznej rewolucji, a z drugiej wsparcie realizacji przyjętych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w odniesieniu do wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Tematem przewodnim trzeciej edycji konkursu stał się medtech. Tym razem poszukiwano najbardziej innowacyjne startupy pozytywnego wpływu, wdrażające technologie pod hasłem #TechForBetterHeath, ponieważ opieka zdrowotna potrzebuje technologicznych usprawnień, aby działać efektywniej, co najlepiej pokazał czas pandemii. Huawei przyznał trzem zwycięskim startupom w obu edycjach nagrody pieniężne o wartości 40, 60 i 100 tysięcy złotych. Dofinansowania posłużą zwycięzcom do dalszej rozbudowy biznesów i inwestycji w ich rozwój. Zwycięzcą Huawei Startup Challenge 2 został Dynamic Air Coooling z projektem urządzenia chłodniczego, które całkowicie eliminujeszkodliwe freony. Pierwsze miejsce w najnowszej edycji konkursu zajął startup Clebre, osobisty system do diagnozowania i leczenia zaburzeń snu i oddychania.

Huawei Tech4All w Puszczy Białowieskiej

W 2022 globalny program Huawei Tech4All znalazł odzwierciedlenie w polskiej Puszczy Białowieskiej. W ramach globalnej inicjatywy Huawei promuje wykorzystanie technologii dla 4 filarów: rozwoju, edukacji, zdrowia i środowiska. We współpracy ze startupem Rainforest Connection Huawei umieścił 70 urządzeń offline ,,AudioMoth Edges” o pełnym spektrum słyszalności ultradźwięków i dźwięków słyszalnych oraz 3 ,,NatureGuardiany”. Te zasilane energią słoneczną zintegrowane narzędzia zbierają odgłosy zwierząt, następnie wysyłają je do chmury, gdzie później analizuje je sztuczna inteligencja. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie obszaru w czasie rzeczywistym i lepsza ochrona tego cennego terenu. Zebrane dźwięki umożliwią także skuteczniejsze badanie bioróżnorodności w parku, gdzie wiele gatunków nadal nie jest rozpoznane. Za teren wybrano właśnie Białowieski Park Narodowy, ponieważ to jeden z ostatnich lasów pierwotnych w Europie, znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i spisu ostoi ptaków IBA.

Nagroda za „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” w ramach konkursu Bizneswoman Roku

Huawei Polska jest partnerem Fundacji Sukces Pisany Szminką, skupiającej się na promocji przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Od 14 lat fundacja organizuje rozdanie nagród Bizneswoman Roku, w którym docenia polskie liderki i liderów wspierających równość i inkluzywność w biznesie. Huawei jest partnerem tego wydarzenia, a w 2020 roku zaproponował włączenie do konkursu specjalnej kategorii pod swoim patronatem pod hasłem: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W ramach tej kategorii Huawei nagradza przedsiębiorczyniei działaczki społeczne, które tworzą projekty służące włączeniu wszystkich do świata digitalowego. Ostatnia edycja konkursu zebrała rekordową liczbę 1300 zgłoszeń, czyli o 30% więcej niż w ubiegłym roku.

European Leadership Academy

Latem 2022 roku odbyła się czwarta edycja European Female Leadership Academy in the Digital Age. 29 liderek – każda z innego kraju europejskiego – miała okazję wyjechać do Pragi, gdzie w towarzystwie topowych ekspertów doskonaliły umiejętności potrzebne w cyfrowym świecie przyszłości. Panele, warsztaty i wykłady poświęcone były zarządzaniu pracą w grupie, skutecznemu argumentowaniu, cyberbezpieczeństwu czy kreatywnej empatii. W tym roku Huawei zaprosił także do udziału kandydatkę z Ukrainy i Bałkanów Zachodnich. Program służy umacnianiu roli kobiet, jako przyszłych liderek w branży ICT i poszerzaniu ich kompetencji cyfrowych, dając okazję do międzynarodowej wymiany doświadczeń. W 2022 roku Huawei wprowadził także dodatkową wersję konkursu służącą wspieraniu rozwoju liderek z obszarów wiejskich, która odbyła się w październiku w Hiszpanii.

Partnerstwo Huawei z Olimpiadami Specjalnymi

Już od 2019 Huawei jest sponsorem głównym Olimpiad Specjalnych – cyklu zawodów sportpwych i kampanii społecznych, które służą przełamywaniu stereotypów i promowaniu akceptacji i integracji spolecznejosób z niepełnosprawnością intelektualną. Huawei współuczestniczy w kampanii społecznej Olimpiad Specjalnych #GrajmyRazem, w ramach której sponsoruje treningi zawodników z niepełnosprawnością, a także obozy szkoleniowe czy zawody dla najmłodszych. W ramach kampanii Huawei wspiera także udział polskich zawodników w światowym wydaniu Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które w tym roku odbędą się w Berlinie. W 2022 Huawei był także sponsorem Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych, podczas którego w Polsce miało miejsce aż 9 regionalnych turniejów koszykówki, wzięło w nich udział 440 zawodniczek i zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.

Współpraca Huawei z polskimi uczelniami w ramach ICT Academy i konkursu ICT Competition

Od 2019 roku Huawei organizuje ICT Academy i powiązany ICT Competition, aby wspierać polskie uczelnie, profesjonalnie szkoląc studentów z umiejętności niezbędnych do pracy w branży ICT. Na przełomie października i listopada poprzedniego roku Huawei odwiedził w ramach akademii Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Śląski, Technikum Łączności, Zespół Szkół Łączności w Poznaniu i Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki, w których na co dzień pomaga rozwijać laboratoria i prowadzi certyfikowane kursy. Podczas jesiennego obozu szkoleniowego online dla studentów kierunków STEM, Huawei przeszkolił aż 1000 młodych talentów na temat technologii chmurowych, zarządzania danymi i sztucznej inteligencji, i wyróżnił 2 najlepsze uczelnie. Podczas ICT Competition najlepsi absolwenci akademii mogą zaprezentować zdobyte umiejętności podczas finałów krajowych , a później także globalnych. Dotychczas wzięło w nich udział 40 000 uczestników z ponad 8000 szkół.

Współpraca Huawei z Fundacją Perspektywy na rzecz edukacji technologicznej kobiet

Huawei prowadzi stałą współpracę z fundacją edukacyjną Perspektywy. Firma jest partnerem flagowego rankingu szkół i uczelni wyższych prowadzonego przez fundację, ale także współpracuje z nią w ramach inicjatyw ulepszających i promujących edukację technologiczną licealistek i studentek w Polsce. Huawei wsparł jedną z najważniejszych konferencji branży IT dla kobiet w Europie – ,,Perspektywy Women in Tech Summit”. Dwa dni wykładów eksperckich i paneli dyskusyjnych zebrało w sumie aż 10 432 uczestników, w tym ponad 7 tys. na miejscu w Warszawie. Przedstawiciele Huawei prowadzili tech talks, warsztaty i sesje mentorskie, a Berta Herrero Estalyo z Huawei została jedną z 20 keynote speakerek.

#Raport2022

Premiera raportu odbyła się 17 kwietnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Materiał ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej i jest dostępny pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022. Przedstawione w publikacji działania dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Tagi: ,