PwC Polska: nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju
|

PwC Polska: nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju oraz plany podwojenia biznesu do 2026 roku

Zakładamy dalszy wzrost – planujemy podwojenie skali naszego biznesu do 2026 roku. Przychody polskich spółek PwC wzrosły w tym roku finansowym o 25 proc., do kwoty 1,5 mld zł. Łącznie na całym świecie sieć miała o 5,6 proc. wyższe przychody w rekordowej wysokości 53,1 mld dolarów.

Stabilność finansowa pozwala nam dzielić się naszym największym atutem – umiejętnościami, wiedzą i talentem ekspertów PwC Polska w pięciu strategicznych obszarach: edukacja i wyrównywanie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; przedsiębiorczość i innowacje społeczne, działania charytatywne, maksymalizacja potencjału organizacji pozarządowych i edukacja ekologiczna.

Nasza społeczność pracowników łączyć będzie dotychczasowe kompetencje związane z budowaniem zaufania na rynkach z efektywnym wykorzystaniem technologii i usług typu Managed Services. Dzięki pracy zespołowej i budowaniu dobrych relacji aż 84% naszych pracowników w Polsce czuje, że ma szansę angażować się w wyzwania, które sprzyjają ich osobistemu rozwojowi.

Na całym świecie tylko w samym roku finansowym 2023 (kończącym się w czerwcu) PwC utworzyła 36 000 nowych miejsc pracy. Obecnie skala zatrudnienia w sieci PwC wynosi globalnie 364 000 osób. W tym czasie na inwestycje  przeznaczono 3,7 mld dolarów, w tym na 17 przejęć – od sektorów transformacji chmurowej do biznesów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

“Co roku zwiększamy skalę działań, które łączą nasz biznes z wrażliwością na ochronę środowiska, sprawy społeczne i elementy ładu korporacyjnego. Nie jest to wymóg formalny, wybieg wizerunkowy czy administracyjna konieczność – to zmiana na stałe. Dlaczego? Jest to szansa na stabilny, długoterminowy rozwój organizacji i zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Wspieramy również naszych klientów w tych procesach  – stale poszerzając swoje kompetencje w obszarze nowych technologii oraz inwestując  w  innowacyjne rozwiązania tworzące nowe modele biznesowe, takie  jak managed service” – mówi Michał Mastalerz, prezes zarządu i partner zarządzający PwC Polska.

Poziom zadowolenia oraz nastroje związane z kulturą naszej organizacji i stylem zarządzania są sprawdzane cyklicznie m.in. w corocznym badaniu GPS (Global People Survey). W edycji z 2023 roku People Engagement Index w Polsce wyniósł 76%, czyli o 1 punkt procentowy więcej, niż rok wcześniej. Dążymy długoterminowo do 35% udziału kobiet na stanowisku partnerek tak, aby zapewnić lepszą proporcję kobiet na stanowiskach zarządczych i tworzyć różnorodne środowisko pracy. W ciągu najbliższych 5 lat chcemy awansować w Polsce minimum 35% kobiet do grona nowych partnerów.

“Fundamenty finansowe naszej firmy to nie tylko podstawa do przyciągania najlepszych talentów, ale także do tworzenia dodatkowej wartości dla klientów. W obliczu narastających zagrożeń klimatycznych, zmian ekonomicznych oraz niepewności geopolitycznych, strategiczna transformacja jest nie tylko konieczna, ale i niezbędna dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dzisiejszy biznes stoi przed zadaniem zdobycia zaufania interesariuszy, którzy oczekują nie tylko wyników finansowych, ale także liderów, którzy rozwijają biznes w oparciu o etykę. To oznacza aktywne podejmowanie odpowiedzialności za nasz wpływ na świat – zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i korporacyjnym (ESG)” – dodaje Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider usług związanych z ESG w Polsce.

Sieć spółek PwC globalnie dąży do osiągnięcia w 2030 roku zerowej emisji netto w zakresie gazów cieplarnianych. To ogólne zobowiązanie PwC przekłada się na konkretne cele i istotne zmiany w działalności operacyjnej PwC w Polsce, w tym m.in.: chcemy przejść w 100% na energię odnawialną oraz poprawić efektywność energetyczną biur; zgodnie z globalną polityką dążenia do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 roku, kompensujemy swoje emisje w zakresie 1, 2 oraz w zakresie 3 wynikające z podróży służbowych poprzez wysokiej jakości kredyty węglowe; dążymy do redukcji emisji GHG w zakresach 1 i 2 o 50% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2019; wprowadzamy nowe auta we flocie samochodów służbowych – od 2025 roku tylko elektryczne i hybrydowe; kompleksowo wspieramy klientów w zakresie transformacji ich biznesu w kierunku Net Zero.

“W PwC Polska stawiamy sobie za cel nie tylko wdrażanie zasad ESG do naszego codziennego funkcjonowania, ale także inspirujemy i wspieramy inne przedsiębiorstwa w Polsce w tym zakresie. Rozwijamy nasze usługi i produkty tak, żeby odpowiadały na stale zmieniające się warunki rynkowe i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Z naszym zespołem doświadczonych specjalistów ESG aktywnie wspomagamy naszych klientów – od rodzinnych biznesów po wielkie korporacje międzynarodowe – w projektowaniu i realizacji ambitnych strategii, które wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju. Nasza oferta obejmuje doradztwo strategiczne oraz usługi atestacyjne, które są fundamentem do budowania solidnych i długofalowych strategii ESG, przekładających się na realne, mierzalne korzyści” – dodaje Mariusz Dziurdzia, partner PwC Polska i członek zarządu ds. rynku i klientów.

Umiejętności, wiedzę i talent ekspertów PwC Polska  łączymy także z edukacją i wyrównywaniem szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wspieramy przedsiębiorczość i innowacje społeczne, działania charytatywne, maksymalizację potencjału organizacji pozarządowych oraz edukację ekologiczną. W 2023 roku aż 88 organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i małych i średnich firm otrzymało od nas wsparcie merytoryczne lub finansowe. Zaś 476 naszych pracowników poświęciło 1286 godzin pracy na wolontariat, a także przeprowadziliśmy audyty pro bono dla organizacji pozarządowych o łącznej wartości 1,2 mln zł. Łącznie 2900 osób jest beneficjentami naszych działań społecznych.

Wybrane działania informacyjne i edukacyjne dotyczące ESG:

  • Webinarium “Transformacja energetyczna. Jak się do niej przygotować?” – odpowiadające na pytania Jak jednocześnie obniżyć koszty energii i zadbać o redukcję śladu węglowego firmy? Jak efektywnie zarządzać tą kategorią kosztową w budżecie firmy? Dlaczego korzystanie z OZE może przyczynić się do uzyskania silniejszej pozycji konkurencyjnej? Jak w zgodzie z obecnymi i nadchodzącymi regulacjami przeprowadzić inwestycję w zieloną energię?
  • Newsletter ESG Info to cyklicznie wysyłane materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej  i ładu korporacyjnego, którego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju firm.
  • Webinarium “Technologia, a zrównoważony rozwój – dlaczego dane mają znaczenie?”, w którym wyjaśnialiśmy, w jaki sposób odblokować wymierne korzyści biznesowe, wykorzystując moc danych ESG czy jak skonfigurować efektywną architekturę i procesy gromadzenia danych ESG, aby zapewnić możliwość działania i korzyści.
  • Biznes kontra smog – Wspieramy klimat – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży dotyczący jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  • Konkurs Tech Minds dla szkół i uczelni.
  • Konkursy Etyczna Firma, Liderzy ESG czy Lider Elektromobilności.

Pełna wersja dokumentu: Reinventing the future 2023; Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC w Polsce za rok finansowy 2022/23

Przeczytaj też:

guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze
trackback
GenAI a poprawa efektywności pracy
15 dni temu

[…] PwC Polska: nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju oraz plany podwojenia biznesu do 2026 roku […]