Ilustracja do notatki prasowej pt. "PwC wspólnie z AICPA & CIMA pomoże specjalistom ds. rachunkowości i finansów wdrożyć unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju"
|

PwC wspólnie z AICPA & CIMA pomoże specjalistom ds. rachunkowości i finansów wdrożyć unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju 

PwC oraz AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants będąc światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej, wspólnie prezentują nowy kurs e-learningowy: Introduction to the European Sustainability Reporting Standards. Kurs stanowi kompleksowy przegląd obowiązkowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz informacje nt. ich zastosowania.

Ścieżka szkoleniowa składa się z trzech modułów (w przyszłości zostanie rozbudowana o kolejne):

  • wprowadzenie do standardów przekrojowych (ESRS 1 i ESRS 2);
  • wprowadzenie do standardów środowiskowych (ESRS E1-E5);
  • wprowadzenie do standardów dotyczących kwestii społecznych i standardów z zakresu ładu korporacyjnego (ESRS S1-S4 i G1).

„Wiedza na temat sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności znajomość wymogów obowiązujących w Europie, będą miały zasadnicze znaczenie dla specjalistów ds. finansów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. PwC z dumą oferuje rozwój kompetencji w tej kluczowej dziedzinie – dzieląc się ekspertyzą i przyczyniając się do zwiększenia wiedzy w tym nowym obszarze sprawozdawczości korporacyjnej” – mówi Gabor Balazs, Corporate Reporting Services Partner, PwC Central and Eastern Europe.

Ta współpraca umożliwi specjalistom ds. rachunkowości zarządczej i publicznej dostęp do narzędzi i wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji w dążeniach do bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego społecznie prowadzenia biznesu. Przysłuży się to również interesowi publicznemu poprzez budowanie kultury zaufania i uczciwości w kwestii ujawniania informacji dot. zrównoważonego rozwoju.

„Cieszymy się, że mogliśmy połączyć siły z PwC, by zaoferować ten kurs w tak dobrym momencie, zważywszy na to, że unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju weszły w życie 1 stycznia 2024 roku*. Nasi członkowie odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu, obliczaniu, raportowaniu i atestacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dostarczanie im narzędzi i zasobów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji jest jednym z naszych głównych priorytetów” – dodaje  Jeremy Osborn, Global Head of ESG, AICPA & CIMA.

Kurs e-learningowy oferowany globalnie przez AICPA & CIMA i PwC jest odpowiedzią na zapotrzebowanie specjalistów ds. rachunkowości i finansów chcących poszerzyć wiedzę nt. unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu tego 2,5-godzinnego szkolenia uczestnicy otrzymają co-brandowany certyfikat. Zgodnie z wymogami Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości (National Association of State Boards of Accountancy, NASBA) uczestnicy kursu mogą uzyskać 3,5 punkty CPE w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego (Continuing Professional Education).

*Określenie dokładnego momentu, od którego dany podmiot zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zależy od kilku czynników. Spółki, które obecnie podlegają unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), będą musiały zacząć spełniać wymogi przewidziane w CSRD w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 r. lub po tym dniu (składanie sprawozdań w roku obrotowym 2025). Inne spółki giełdowe, podobnie jak nienotowane spółki osiągające określone progi wielkościowe, będą miały więcej czasu. Więcej informacji można znaleźć w raporcie nt. dyrektywy CSRD i standardów ESRS opracowanym przez AICPA & CIMA w ramach serii publikacji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, biznesowi i kluczowej roli, jaką specjaliści ds. finansów mogą odegrać w tworzeniu długoterminowej wartości.

Przeczytaj także:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze