Ilustracja do artykułu o Rankingu najbardziej poważanych zawodów. Przedstawia 3 osoby reprezentujące zawód piosenkarkim lekarki i strażaka.
|

Ranking najbardziej poważanych zawodów. Jak wypadli pracownicy działów HR?

Agencja badawcza SW Research opublikowała wyniki trzeciej edycji rankingu najbardziej poważanych zawodów. Przedstawiciele, jakich profesji cieszą się największym, a jakie najmniejszym szacunkiem wśród mieszkańców Polski? Zwycięstwo strażaków raczej nikogo nie dziwi, podobnie jak niechęć do influencerów. Jak na tle innych profesji prezentują się rekruterzy i pracownicy działów HR? Niestety nie mamy dobrych wiadomości. 

Jakie zawody cieszą się poważaniem wśród Polaków?

Na podium zestawienia znaleźli się strażacy (są poważani przez 83,9 % Polaków). Drugie miejsce należało do ratowników medycznych, mogących pochwalić się zaufaniem 83 % respondentów. Z kolei trzecie miejsce zajęły pielęgniarki z wynikiem 75,1 %. Ta ostatnia profesja odnotowała wzrost poważania względem roku ubiegłego, kiedy to na podium sklasyfikowani zostali lekarze. 

W tym roku poza podium, ale wciąż w grupie najbardziej poważanych zawodów, znaleźli się także kolejno: lekarze (74,1 %), profesorowie (68,9 %), farmaceuci (68,2 %), górnicy (62,1%), inżynierowie (60,4 %), specjaliści IT (58,9 %) i szewcy (58,5 %). 

Analiza ta pośrednio dostarcza informacji, jakie wartości najbardziej cenią sobie Polacy. Warto podkreślić, że są dość konsekwentni w swoich wyborach, co potwierdzają wyniki z lat poprzednich. 

„Mocny i stabilny wizerunek takich profesji jak strażak, ratownik medyczny czy profesor uniwersytetu świadczą o powszechnym uznaniu dla takich cech jak pomoc innym, odpowiedzialność społeczna oraz wyższe wykształcenie” – skomentował Piotr Zimolzak, wiceprezes firmy SW Research

Gorzka ocena rekruterów i pracowników działów HR

Niestety pracownicy działów HR i rekruterzy nie znaleźli się na czele rankingu. Analiza wykazała, że profesje te cieszą się dużym lub bardzo dużym poważaniem zaledwie wśród 24,1 % ankietowanych. Większym (choć niewiele) zaufaniem społecznym mogą pochwalić się, chociażby księża, trenerzy biznesu, maklerzy giełdowi, urzędnicy, czy dziennikarze. 

Skąd tak słaby wynik? Zasadniczo pracownicy działów HR znaleźli się w końcowej części zestawienia wraz z innymi zawodami skupionymi wokół psychologii, komunikacji, perswazji, czy sprzedaży. Zdaje się więc, że polskie społeczeństwo niespecjalnie poważa kompetencje miękkie, czy komunikacyjne. Znacznie lepiej w rankingu wypadły zawody techniczne lub ścisłe (np. księgowe cieszą się szacunkiem ponad połowy społeczeństwa, podobnie jak specjaliści IT). 

Zobacz również: #PolskaKaren w natarciu – jak działają pracownicy w polskich działach HR?

Ta tendencja nie jest jednak zapewne jedyną przyczyną. Działy HR w firmie często stanowią pewnego rodzaju bufor pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ich rola staje się szczególnie trudna w trakcie zarządzania w czasie kryzysu, który poniekąd stał się nową codziennością. Dodatkowo to na barkach HR-u spoczywa często implementacja nowych przepisów w organizacji, co nierzadko spotyka się z niechęcią pracowników. Z kolei rekruterzy mogą kojarzyć się ze stresującym momentem poszukiwania nowej pracy. Być może kluczowe w ich przypadku jest budowanie swojego indywidualnego wizerunku, który pozwoli im przyciągnąć do siebie najbardziej interesujących kandydatów i wzbudzić ich zaufanie. 

Zobacz również: Kryzys nową codziennością. O potrzebie efektywnego gospodarowania energią pracowników

Jakie zawody najgorzej oceniają Polacy? 

Mieszkańcy Polski są także dość spójni w niechęci do pewnych zawodów. Najmniejszym poważaniem cieszą się influencerzy (zaledwie 12,9 % ankietowanych). Niewiele lepiej wypadli youtuberzy (13,4 %) i politycy (14.3 %). 

W końcu stawki w zakresie społecznego poważania znaleźli się również: posłowie (15,9 %), ministrowie (19,9 %), radni gminni (20,5 %), pracownicy call centre (23,7 %), wspomniani wcześniej rekruterzy i HR-owcy (24,1 %), księża (24,6 %) oraz trenerzy biznesu i coachowie (24,9 %). 

„Polacy są konsekwentni również w negatywnych uczuciach, o czym świadczy niska od lat pozycja twórców internetowych oraz polityków. Okazuje się, że sama popularność, częsta obecność w mediach, marketingowa kreatywność czy krasomówstwo nie przyczyniają się, zdaniem Polaków, do tworzenia dobra społecznego w takim samym stopniu, co ratowanie zdrowia i życia” – podsumował Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

***

Badanie SW Research przeprowadzono w dniach 25-27.04.2023 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 16-80 lat. Lista zawodów obejmuje 38 profesji (+4 w edycji 2023 roku). 

Autor: Sylwia Pyzik

Zobacz również: Why Finding your Talent is Important with Agnieszka Biała