Ilustracja do artykułu: Rankingi Uczelni Wyższych. Przedstawia absolwenta uczelni w uroczystym stroju na tle biurowców.
|

Rankingi uczelni wyższych: gdzie szukać najlepszych kandydatów?

Rocznie tysiące młodych absolwentów, pełnych zapału do podjęcia pracy i rozwoju zawodowego, opuszcza mury polskich uczelni. Co ciekawe, najlepsi wśród nich często otrzymują oferty pracy jeszcze w trakcie studiów. To naturalnie prowadzi do pytania – które uczelnie w Polsce oferują najwyższy poziom kształcenia i najlepiej przygotowują młode talenty do wyzwań zawodowych? Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy może Politechnika Wrocławska? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z bliska.

Szkolnictwo wyższe w Polsce

Szkolnictwo wyższe w Polsce odgrywa istotną rolę w kształtowaniu jakości kompetencji przyszłych pracowników. Według danych opracowanych przez GUS w Polsce w roku akademickim 2022/2023 funkcjonowało 341 uczelni, które kształciły 1 223 629 studentów. Liczba absolwentów w roku akademickim 2022/2023 wyniosła 292 605. Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań to miasta, w których jest największa liczba studentów. Jak czytamy na stronie edubaza.pl, Polska ma jeden z najwyższych wskaźników liczby studentów i osób kończących studia. Pomimo to w światowym rankingu polskie uczelnie wypadają blado.

Ranking Uczelni Wyższych

Możemy zaobserwować wiele różnych organizacji i instytucji, które regularnie publikują listy rankingowe uczelni wyższych oparte na zróżnicowanych kryteriach. Ta różnorodność podejść prowadzi naturalnie do pewnych dyferencji w wynikach.  Jeśli jednak kierujemy nasze zainteresowanie w stronę aspektów związanych z jakością kształcenia i zdolnością uczelni do przygotowania absolwentów do oczekiwań rynku pracy, warto zwrócić uwagę na ranking CWUR World University Rankings.

Wspomniany ranking opiera się na kompleksowej ocenie edukacji, sukcesów zawodowych absolwentów, kompetencji kadry naukowej oraz wpływu naukowego uczelni. Jeśli zestawimy ten ranking z innymi popularnymi rankingami, takimi jak nasz krajowy ranking Perspektywy czy ze światową listą szanghajską, zauważymy subtelne różnice. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że naszym celem jest zidentyfikowanie uczelni, które obecnie wykształcają specjalistów poszukiwanych na dynamicznym rynku pracy, ranking CWUR jest zdecydowanie najtrafniejszy, a prezentuje się on tak:

Wizualizacja rankingu uczelni wyższych w Polsce - ranking CWUR

Co wpływa na jakość programu studiów?

Jednym z kluczowych czynników determinujących jakość programu studiów jest jego regularna aktualizacja. Wybitne uczelnie muszą być na bieżąco, dostosowując programy do zmieniających się realiów. Niektóre kierunki studiów kładą nacisk na aspekty praktyczne, przygotowując w ten sposób absolwentów do rzeczywistych wyzwań zawodowych. Jednocześnie inne kierunki mogą być bardziej teoretyczne i nie zawsze dostosowane do wymagań rynku pracy.

W obszarach takich, jak IT, inżynieria czy medycyna, konieczność szybkiej adaptacji programu do nowych technologii i potrzeb jest szczególnie ważna. W ostatnich latach uczelnie coraz częściej podkreślają znaczenie praktyk zawodowych i staży jako integralnych elementów programu studiów. Dzięki temu studenci zdobywają praktyczne umiejętności oraz realny wgląd w funkcjonowanie swojej profesji w praktyce.

Poza znajomością wiedzy teoretycznej pracodawcy coraz bardziej cenią sobie również kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Dlatego też uczelnie często oferują szkolenia i kursy, mające na celu rozwijanie zarówno twardych, jak i miękkich kompetencji u studentów. Ponadto, posiadanie biegłej znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie zaawansowanym może istotnie zwiększyć szanse absolwenta na znalezienie pracy.

Uniwersytet Jagielloński liderem w każdej dziedzinie?

Na stronie Shanghai Ranking dostępne są rankingi uczelni z podziałem na różne dziedziny nauki. Dzięki temu można sprawdzić, które polskie uczelnie wyróżniają się w poszczególnych przedmiotach. W wielu kategoriach na czołowych miejscach pojawia się Uniwersytet Jagielloński, jednak warto zwrócić uwagę, że nie jest obecny w dziedzinach związanych z inżynierią czy geografią. Tutaj to Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Wrocławska odgrywają istotne role.

Podczas procesu rekrutacji trzeba uwzględniać specyfikę stanowiska – nie zawsze absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego będą najbardziej odpowiednią opcją pomimo zdecydowanej renomy i obecności tej uczelni na pierwszym miejscu we wszystkich Rankingach. 

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych kategorii oraz uczelnie, które znalazły się w polskiej czołówce w podanych dziedzinach:

Ranking Uczelni wyższych wg przedmiotu "matematyka"
Ranking Uczelni wyższych wg przedmiotu "fizyka"
Ranking Uczelni wyższych wg przedmiotu "ekologia"
Ranking Uczelni wyższych wg przedmiotu "kierunki medyczne"
Ranking Uczelni wyższych wg przedmiotu "nauki społeczne"

Języki obce na polskich uczelniach – obszar do poprawy

Dużym problemem na polskich uczelniach jest kwestia języków obcych. Każdy student kończący I stopień studiów ma teoretycznie poziom B2, czyli komunikatywny, jednak właśnie tylko teoretycznie, bo w praktyce bywa inaczej. Twórcy analizy British Council podkreślają, że głównym problemem w edukacji językowej na polskich uczelniach jest ograniczona ilość zajęć. Większość uczelni oferuje jedynie 120 godzin nauki języka obcego, co daje około 1,5 godziny tygodniowo przez dwa lata. Duże grupy studenckie również negatywnie wpływają na efektywność nauczania. Optymalna liczba uczestników zajęć to 8-12 osób, ale wiele uczelni nie może sobie pozwolić na tak małe grupy ze względu na ograniczenia kadrowe i lokalowe. Analiza British Council wskazuje również na potrzebę dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Jeśli uczelnia kształci przyszłych specjalistów, powinna skupić się na języku specjalistycznym, kluczowym w ich zawodowym życiu.

Poziom bezrobocia a jakość absolwentów

Analizując statystyki dostępne na portalu ELA z 2019 roku, poziom bezrobocia wcale nie jest najniższy wśród absolwentów uczelni wymienionych w rankingu CWRU, owszem jest niższy niż ogólnopolski- 3,7% – bo wynosi ok. 2%, ale nie są to najlepsze wyniki. Przykładowo wśród absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie bezrobocie utrzymuje się na poziomie 0,3%. Czy to jednak oznacza, że tam kształcą najlepszych specjalistów, o których wszyscy walczą na rynku pracy? Właściwie nie, bo nie możemy nawet porównywać ilości studentów UJ, a SGHW. UJ kształci ich zdecydowanie więcej.

Wysoki poziom bezrobocia wśród absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wynika raczej z dużej ilości studentów, wybierających kierunki, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy, co nie oznacza, że nie są oni dobrze wykształceni. Dodatkowo uczelnie, aby pomagać studentom w kierowaniu odpowiednio swoją karierą zawodową, często prowadzą biura karier, czyli jednostki, które prowadzą doradztwo zawodowe, organizują warsztaty dotyczące pisania CV i listów motywacyjnych, organizują targi pracy, prelekcje pracodawców oraz dają wsparciu w zakresie praktyk i staży zawodowych. Monitorują również dalszą sytuację ekonomiczną studentów.

Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi

Podsumowując, aby mieć w zespole pracowników najlepszych z najlepszych, warto współpracować z najlepszymi uczelniami, które oferują aktualne programy studiów i wysoki poziom nauki języków. Nie ma jednak uniwersalnego rankingu, który by pasował do każdej sytuacji. Wybór zależy od specyfiki stanowiska i branży. Wszystkie wymienione wyżej uczelnie są godne uwagi i warto wziąć je pod uwagę w poszukiwaniu przyszłych pracowników.

Autor: Renata Misiura

Zobacz również: