|

Raport roczny Banku BNP Paribas najlepszy na rynku. Poznaliśmy laureatów konkursu „The Best Annual Report”

Raport roczny Grupy BNP Paribas Bank Polska otrzymał pierwszą nagrodę główną w kategorii „Banki i instytucje finansowe” XVII edycji konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP). Bank znalazł się wśród laureatów nagrody głównej po raz czwarty z rzędu. W tym roku wyróżnienie otrzymał również Raport Zintegrowany publikowany w formie cyfrowej.

Cel konkursu to promowanie najlepszych praktyk i zaleceń w sporządzaniu raportów rocznych (zgodnych ze standardami MSSF/MSR) oraz raportów zintegrowanych. IRiP wyróżnia publikacje o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

– Nagroda główna w konkursie „The Best Annual Report” oraz wyróżnienie Raportu Zintegrowanego to potwierdzenie, że nasz model pracy i wysiłek zostały zauważone i docenione. Raport zintegrowany prezentuje dane finansowe, biznesowe oraz z obszaru ESG. To dla nas naturalna forma raportowania, bo kwestie środowiskowe i społeczne są ściśle powiązane z naszą działalnością biznesową.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że wysoka jakość komunikacji finansowej i pozafinansowej jest niezbędna do budowania zaufania wśród inwestorów. Szczególnie teraz – w kontekście wyzwań, przed którymi stoi polska i światowa gospodarka. Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy mają swój udział w tworzeniu naszego raportu – mówi Jean-Charles Aranda, Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Obszar Finansów.

W raporcie za 2021 rok Bank BNP Paribas podkreślił zaangażowanie w przeciwdziałanie skutkom pandemii – wsparcie Klientów i gospodarki oraz troskę o pracowników. Pomimo wyzwań w otoczeniu zewnętrznym, bank realizował założenia strategii biznesowej, wzmocnił fundamenty wzrostu organicznego i poprawił rentowność działalności podstawowej.

Bank BNP Paribas już po raz trzeci zaprezentował najważniejsze informacje finansowe i pozafinansowe wyłącznie w wersji cyfrowej.

Nagrodzona publikacja jest dostępna na stronie internetowej: https://raportroczny.bnpparibas.pl/

O banku BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Tagi: