|

Regulamin konkursu „Rekrutuj z Pasją”

Poniżej przedstawiamy Regulamin Konkursu „Rekrutuj z Pasją

 1. Konkurs „Rekrutuj z Pasją”organizowany jest przez VERITA HR POLSKA SP Z O O (KRS: 0000327720, NIP: 9512279576, REGON: 141482461) (zwaną dalej: redakcją Magazynu Rekruter) i trwa od 15.05.2023 r. do 31.05.2023 r.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać kreatywną odpowiedź na pytanie „Co dla Ciebie oznacza 'rekrutować z pasją’?” i oznaczyć w komentarzu 2 osoby, które również chciałyby wziąć udział w konkursie (dalej: Odpowiedź) .
 3. Konkurs trwa do końca dnia 31.05.2023r..
 4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Redakcję Magazynu Rekruter wg kryterium oceny  zgody formalnej Odpowiedzi z tytułem Konkursu oraz kreatywności Odpowiedzi. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 5. Nagrodą w konkursie jest 2x książka „Rekrutuj z Pasją” autorstwa Joanny Urbańskiej.
 6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inne produkty.
 7. Redakcja Magazynu Rekruter zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania kreatywnych Odpowiedzi uczestników w celach marketingowych, na co niniejszym Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 8. Konkurs „Rekrutuj z Pasją” jest otwarty dla osób mieszkających w Polsce, w wieku powyżej 18 lat.
 9. Redakcja Magazynu Rekruter zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 10. Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Redakcja Magazynu Rekruter, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie a w szczególności zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  • Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Redakcja Magazynu Rekruter
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu „Rekrutuj z Pasją„asją pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Redakcję Magazynu Rekruter w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie „Rekrutuj z Pasją
 13. Wyniki Konkursu zostaną podane do 05.06.2023 r.
 14. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy konkursu.

Przesłanie odpowiedzi na zadanie w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

Przeczytaj więcej o Organizatorze konkursu tutaj.

Archiwum regulaminów innych naszych konkursów: