ABSL
|

Rekordowy wzrost wartości usług biznesowych świadczonych w Polsce

Dane z najnowszego raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023 potwierdzają zmianę obszarów wzrostu sektora. W ciągu roku w branży powstało 32 000 nowych miejsc pracy, zwiększając udział sektora w ogólnym zatrudnieniu w przedsiębiorstwach do 6,7 proc. Największe wzrosty odnotowano w zakresie usług wysokospecjalistycznych, co przełożyło się na wzrost wartości świadczonych usług. Ponad 85 proc. nowo stworzonych miejsc pracy dotyczy usług wymagających zaawansowanych kompetencji, najczęściej z zakresu technologii.

Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych na świecie rynków dla sektora usług biznesowych. Pomimo globalnych wyzwań, od 2019 r. przybyło w Polsce blisko 100 tys. miejsc pracy w branży. Obecnie liczba zatrudnionych przekroczyła 435 tys., co oznacza wzrost o 8 proc. w ujęciu rocznym. Tym samym udział sektora w ogólnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wzrósł z 6,2 proc. do 6,7 proc.

Najnowsze dane Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wskazują, że głównym motorem wzrostu stają się usługi wysokospecjalistyczne. W ubiegłym roku po raz pierwszy ich udział w rynku przekroczył 50 proc. W tym roku zwiększył się już do 57 proc. Ubiegły rok zakończył się również kolejnym rekordowym wzrostem wartości eksportu usług osiągając poziom 30 mld USD (wzrost o 13,7 proc. r/r). Wartość eksportu w przeliczeniu na pracownika przekroczyła 53 tys. USD, co oznacza wzrost o 21 proc. w stosunku do 2016 r. Nadwyżka eksportu w handlu usługami opartymi na wiedzy (KIBS), rośnie systematycznie od 2008 r.

Od lat jako Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych dbamy, aby Polska odgrywała coraz silniejszą rolę na globalnym rynku. Międzynarodowe dane i analizy potwierdzają, że doskonale wykorzystujemy światowe trendy, które są kluczowe ze względu na bardzo wysoki poziom umiędzynarodowienia polskiego sektora. Nasze działania znajdują odzwierciedlenie w systematycznie rosnącej wartości eksportu usług. Już za poprzedni rok odnotowaliśmy rekordowe wskaźniki, a tegoroczny raport potwierdza, że tempo wzrostu eksportu zostało utrzymane. Po raz kolejny elastyczność i szybkość adaptacji do zmian pozwoliła na spektakularny wzrost sektora, w czym duży udział ma pozyskiwanie usług wysokospecjalistycznych obejmujących złożone procesy, a często też globalne role – mówi Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL.  

Technologiczny boom

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce obejmuje łącznie ponad 1 800 centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz badawczo-rozwojowych (R&D). Udział centrów IT w sektorze wynosi obecnie ponad 45 proc. Jednocześnie usługi IT stanowią 50 proc. wśród nowych inwestycji, co znacząco przekłada się na wzrost usług wysokospecjalistycznych. Pandemia przyspieszyła rozwój sektora w kierunku IT z rosnącą rolą sztucznej inteligencji, robotyzacji i big data czy wręcz ocean data. To wszystko prowadzi do systematycznego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów posiadających technologiczne kompetencje przyszłości. 74 proc. respondentów potwierdziło plany dotyczące wzrostu zatrudnienia w obszarze IT w perspektywie I kwartału 2024 r.

Wzrost popytu na usługi wysokospecjalistyczne wymaga przede wszystkim zaawansowanych kompetencji technologicznych. To zaś implikuje konieczność strategicznego zarządzania talentami, w tym wdrażania programów obejmujących podwyższenie (upskilling) lub zmianę kwalifikacji (reskilling). I tutaj należy też zwrócić uwagę, że Polska na tle Europy posiada największy potencjał wzrostu w obszarze KIBS. Aby dorównać średniej europejskiej powinniśmy ciągle jeszcze stworzyć 250 000 miejsc pracy w usługach wymagających specjalistycznej wiedzy i to jest nasza bardzo duża przewaga konkurencyjna, która pozwala przyjmować optymistyczne scenariusze rozwoju sektora. Już dziś widać, że zmienia się obszar wzrostu. W perspektywie długoterminowej utrzymuje się dynamika wzrostu liczby nowych miejsc pracy, przy zdecydowanie szybszym zapotrzebowaniu na usługi wysokospecjalistyczne co przekłada się na wartość świadczonych usług – podkreślaDariusz Kubacki, wiceprezes ABSL.

Kraków na pozycji lidera

W czerwcu br. centra nowoczesnych usług biznesowych były zlokalizowane w 87 miastach. W 18 miastach łączna liczba miejsc pracy w sektorze przekroczyła 1 000 osób, a w ośmiu 10 000. Kraków pozostaje liderem pod względem liczby zatrudnionych. Obecnie krakowskie centra zatrudniają blisko 98 000 osób, co stanowi 22,5 proc. pracowników sektora w Polsce. Na kolejnych miejscach pod względem liczby zatrudnionych jest Warszawa (95 300) oraz Wrocław (63 400). Największy wzrost zatrudnienia w minionym roku odnotowano w Poznaniu (19 proc.), Warszawie (13,6 proc.) oraz Trójmieście (12,6 proc.). Jednocześnie Kraków utrzymuje pozycję lidera w kategorii zasobów wysoko wykwalifikowanej kadry, kluczowej z perspektywy rozwoju sektora w oparciu o usługi wysokospecjalistyczne.

W rozwoju sektora usług ważną rolę odgrywają krakowskie uczelnie, które stanowią zaplecze kadrowe doceniane przez zagranicznych inwestorów – zwraca uwagę Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Krakowa. I dodaje – W kontekście umiędzynarodowienia sektora, lokalizacja inwestycji musi być również oceniana w kategorii atrakcyjności zarówno dla inwestora, jak i pracowników, w tym pracowników zagranicznych. Warto więc przypomnieć, że Kraków został wyróżniony przez fDI Magazine jako jedno z dziesięciu topowych dużych europejskich miast przyszłości w kategoriach: przyjazność, kapitał ludzki i styl życia, potencjał gospodarczy, klasyfikacji łącznej oraz strategii pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Dominują inwestycje amerykańskie

Liczba centrów (1250) w Polsce należących do firm zagranicznych wzrosła w ujęciu rocznym o 9,1 proc. Liczba zatrudnionych w nich pracowników osiągnęła poziom 363 900 i stanowi 83,6 proc. wszystkich zatrudnionych. W ciągu roku przybyło 47 centrów należących do zagranicznych inwestorów. Najwięcej nowych miejsc pracy stworzyły firmy z USA (26,6 proc.), UK (21 proc.) oraz Francji (12,1 proc.). Centra z kapitałem polskim stworzyły w ciągu roku 5,2 proc. wszystkich nowych etatów.

***

Raport ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023 miał swoją premierę na ABSL Summit 2023 – jednym z najważniejszych wydarzeń sektora w Europie.

Miastem gospodarzem ABSL Summit 2023 jest Kraków – jedna z kluczowych lokalizacji dla projektów z sektora usług dla biznesu w Europie.

Więcej szczegółów na https://abslsummit.com/
Raport do pobrania: Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce