|

Relacja z VIII Kongresu HR SEG

24-25 kwietnia br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance spotkali się przedstawiciele działów personalnych  polskich spółek giełdowych, aby porozmawiać o problemach i wyzwaniach dotyczących zarządzaniem zasobami ludzkimi, z którymi HR’owcy spotykają się w codziennej pracy.

 

Za nami ósma edycja Kongresu HR, który od 2012 roku jest jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli działów personalnych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Podobnie, jak w poprzednich latach, zagadnienia omawiane były w formule dyskusji panelowych i debat segowskich, które cieszą się największą sympatią wśród uczestników i prelegentów. W czasie ich trwania, blisko dwudziestu praktyków podzieliło się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. Dyskutowaliśmy o projektach, które odzwierciedlają rewolucję technologii cyfrowej, pracę nad kulturą organizacji i rozwojem pracowników. Wiele uwagi poświęciliśmy też zmianom regulacyjnym, próbując odpowiedzieć, które już teraz wymagają opracowania odpowiednich rozwiązań HR. Już dzisiaj zapraszam na kolejną, dziewiątą edycję, która odbędzie się w kwietniu 2020 roku – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych.

Program pierwszego dnia Kongresu podzielony był na 3 bloki tematyczne – motywacja pracowników, zmiany regulacyjne dotyczące pracowników i pracodawców oraz technologia i cyfryzacja w obszarze HR. Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego pt. „Motywacja pracowników” moderowanego przez Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych) paneliści: Marek Gadacz (Partner, Doradca Podatkowy w CRIDO), Marta Kolimaga (Hype Innovation Partner) oraz Robert Moreń (Dyrektor ds. Komunikacji w Benefit Systems), omówili takie kwestie, jak: programy dla pracowników i zarządzanie świadczeniami w spółce; programy innowacji pracowniczych jako element motywacyjny oraz programy motywacyjne oparte o akcje.

W drugim bloku pt. „Zmiany regulacyjne dotyczące pracowników i pracodawców” była mowa o: roli HR w compliance; wdrażaniu PPK z korzyścią dla spółki i pracowników; zmianach w zakresie prawa pracy; Post – RODO oraz zatrudnieniu i płacach w kontekście regulacji antymonopolowych. Wśród prelegentów znaleźli się: Justyna Korycka (Partner, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy); Łukasz Kwiecień (Wiceprezes Zarządu, PKO TFI); Maciej Mackiewicz (Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie, Ochrona Danych i Forensic, Kochański i Partnerzy); Salwador Milczanowski (Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy); Karolina Schiffter (Adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch) oraz Agnieszka Stefanowicz-Barańska (Radca Prawny, Partner, Dentons.).

W wielu firmach wdrożenie RODO kojarzy się z gorączkowymi przygotowaniami procedur, wysyłką obowiązków informacyjnych, szkoleniem pracowników, modyfikacją formularzy, zbieraniem nowych zgód przetwarzania danych osobowych i niekończącymi się negocjacjami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takie jednorazowe projekty wdrożeniowe często odnoszą się tylko do kwestii formalnych, nie mając zbyt wiele wspólnego ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ważne jest, aby proces zarządzania bezpieczeństwem danych stał się stałym elementem funkcjonowania biznesu i oparty był na faktycznych czynnościach. Jednym z elementów systematycznego sprawdzania poziomu bezpieczeństwa jest przykładowo metodologia listy kontrolnej oparta o przypadki (a jest ich blisko 90), za które administrator może otrzymać karę administracyjna lub narazić się na roszczenie osoby fizycznej, która to metodologia polega na cyklicznym sprawdzaniu powyższych przypadków. Opisane działanie (nazywane przez nas POST RODO), pokazuje również pewną filozofię pierwszych kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie liczy się faktyczna a nie „formalna” realizacja wymogów Rozporządzenia.- opowiada Maciej Mackiewicz, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie, Ochrona Danych i Forensic w Kancelarii Kochański i Partnerzy.

Ostatni blok poświęcony był technologii i cyfryzacji w obszarze HR. Zaproszeni eksperci (Jacek Krajewski, Business Development Manager, Emplocity; Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise; Tomasz Siemek, Prezes Zarządu, CloudTeam; Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer, Extended Tools Polska) podczas trzech debat przedstawili problematykę takich zagadnień, jak: sztuczna inteligencja, nowe technologie w zakresie doskonalenia zawodowego oraz cyfrowa transformacja HR w praktyce.

Z naszych obserwacji wynika, że menedżerowie myśląc o transformacji cyfrowej swoich firm, za dużą wagę przykładają do zakupu nowych technologii, a za małą do innowacyjnego podejścia do modeli biznesowych, oraz do zmiany nastawienia ludzi w swoich organizacjach. Jednocześnie, nie da się generować innowacji w organizacjach o bardzo hierarchicznej, skostniałej kulturze – opierającej się tylko na wyznaczania celów i wskaźników oraz ich kontroli.  Aby powstała przestrzeń do innowacji i zaangażowania, potrzebujemy liderów, którzy sami są przykładem „Growth Mindset” – nastawienia na rozwój, rozwijają i stosują inteligencję emocjonalną – traktują swoich współpracowników adekwatnie do ich potrzeb, np. stosują różnorodne style komunikacji, stosują coachingowe podejście, zamiast zawsze narzucać swoje rozwiązania.  Oczekują tego zarówno pracownicy z nowych pokoleń, ale wymaga też tego od nas dzisiejszy świat biznesu, określany często jako świat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)..– opowiada Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer w Extended Tools Polska.

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych – ratowanie zdrowia i życia. W podziale na drużyny, zdobywali umiejętności udzielania pierwszej pomocy na 5 stacjach – symulacjach zdarzeń z życia codziennego. Zwieńczeniem dnia była Wieczorna Gala z uroczystą kolacją oraz zabawą przy muzyce.

Drugiego dnia Kongresu tradycyjnie odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych, które dotyczyły problematyki takich zagadnień, jak:

  • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: rola HR w wykazywaniu należytej staranności
  • Programy motywacyjne i systemy kafeteryjne – kontrowersje wokół opodatkowania i oskładkowania
  • Narzędzia doskonalenia zawodowego pracowników w procesach transformacji cyfrowej organizacji
  • Świadczenia pozapłacowe to dla firmy opłacalna inwestycja
  • Pracownicze Plany Kapitałowe- prosto i wygodnie
  • Jak budować zaangażowanie pracowników wykorzystując cyfrowe narzędzia HR?
  • Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację

Problematyka mobbingu i dyskryminacji jest stale obecna w obszarach HR. Sprzyja temu nie tylko większa świadomość pracowników tego, czego mogą oczekiwać od szefów, przełożonych i współpracowników, ale także widoczne działania firm, które coraz częściej prowadzą swój biznes w taki sposób, aby oprócz wypełnienia wymagań prawnych, dodać coś od siebie. Te dodatkowe starania obejmują cel w postaci przyjaznej atmosfery oraz szczególnej dbałości o relacje międzyludzkie. Nie oznacza to, że wszystko już zostało zrobione. Pojawiające się zarzuty pracowników co do sposobu ich traktowania pokazują, że walka ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji trwa. Kluczowe jest więc, aby odpowiednio przygotować firmy do poradzenia sobie z tymi zjawiskami w momencie, kiedy będą one wykryte. Potrzebne jest też odejście od niejednokrotnie sygnalizowanej „zmowy milczenia” – zgłoszenie przełożonym, że kolega lub koleżanka traktuje mnie lub inną osobę nieodpowiednio nie może być traktowane jako społecznie nieakceptowany donos. Jest obowiązkiem. Zarówno firmom jak i osobom, które te firmy tworzą, powinno zależeć na tym, aby wspólnie dbać o atmosferę, w jakiej pracujemy – dodaje Grzegorz Ruszczyk, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Raczkowski Paruch.

Na zakończenie wydarzenia zaplanowana była dyskusja panelowa „Nowe wyzwania HR w spółce giełdowej” podczas której poruszone zostały takie kwestie, jak: procedury dotyczące wszystkich pracowników (sygnaliści, antykorupcja etc.) oraz zagadnienia pracownicze w raportach niefinansowych.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Benefit Systems, CRIDO, Extended Tools, Kancelaria Kochański i Partnerzy, Olesiński i Wspólnicy oraz Kancelaria Raczkowski Paruch jako Partnerzy; APN Promise oraz Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologicznii oraz PKO TFI jako Partner Instytucjonalny.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.