|

Rola inteligencji emocjonalnej w erze AI

Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu

W czasach cyfrowej transformacji coraz częściej firmy zastępują powtarzalną i uciążliwą pracę ludzi robotami i automatyzują procesy z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Jednak wciąż jej czegoś brakuje…

Nasze kompetencje powiązane z Inteligencją Emocjonalną są kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. Mało firm jednak zdaje sobie z tego sprawę.Według Daniela Golemana, który wprowadził do światowej psychologii i podręczników biznesu inteligencja emocjonalna „obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym”. Mówiąc prościej, jest to zbiór kompetencji, które pozwalają lepiej rozumieć zachowania innych ludzi oraz nasze własne i odpowiednio reagować, z empatią.

Jeszcze 20 lat temu kluczowymi wymaganiami pracodawców wobec pracowników była wiedza w określonej dziedzinie, pogłębiająca się specjalizacja wraz z rozwojem kariery i zdolność do skutecznego funkcjonowania w nadanych ramach. Obecnie mamy do czynienia z większą złożonością globalnej ekonomii i środowiska biznesowego, szybszym tempem wdrażania nowych rozwiązań, zmieniających nasze codzienne „procedury” wykonywania różnych zadań. Dlatego, talentem dla organizacji jest obecnie pracownik otwarty na testowanie nowych rozwiązań, szybko chłonący wiedzę i taki, który potrafi płynnie przechodzić między różnymi rolami, harmonijnie współpracując z innymi – mówi Aleksandra Szelest-Tarapata, kierownik działu rekrutacji w Capgemini Polska.

Inteligencja emocjonalna w firmie

Eksperci Capgemini przeprowadzili ankietę wśród 1500 szeregowych pracowników różnych branż oraz 750 dyrektorów dużych firm i przygotowali raport o Inteligencji Emocjonalnej. Aż 74% pracowników wyższego szczebla oraz 58% pozostałych pracowników wierzy, że Inteligencja Emocjonalna staje się niezbędnym zbiorem umiejętności do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.Odpowiednio 61% i 41% wierzy, że stanie się ona jeszcze bardziej istotna w ciągu najbliższych 5 lat. Oczekuje się, że popyt na Inteligencję Emocjonalną wzrośnie średnio sześciokrotnie. W tej chwili największy wzrost zapotrzebowania odnotowywany jest w sektorze usług finansowych. W nadchodzących latach coraz istotniejsze będą takie umiejętności jak samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami.

Problem- brak odpowiednich szkoleń

Choć popyt na umiejętności związane z Inteligencją Emocjonalną rośnie to proces szkoleniowy i rekrutacyjny nie jest jeszcze do tego odpowiednio dostosowany. Oznacza to, że firmy mimo chęci nie będą wstanie czerpać korzyści jakie oferuje Inteligencja Emocjonalna połączona z mechanizmami Sztucznej Inteligencji. Tylko 17% organizacji przeprowadza treningi związane z Inteligencją Emocjonalną wśród swoich szeregowych pracowników, wśród menadżerów średniego szczebla jest to 32%, a wśród kierownictwa 42%. Według 83% badanych organizacji, wysoka Inteligencja Emocjonalna będzie warunkiem do odniesienia sukcesu w nadchodzących latach. Kierownictwo firm uważa, że pracownicy muszą rozwijać umiejętności miękkie, aby mogli w odpowiedni sposób nawiązywać i podtrzymywać relacje z klientami i współpracownikami oraz lepiej wykonywać te czynności, których nie można zautomatyzować. Chodzi tu przede wszystkim o empatię, pracę zespołową czy odpowiednie wpływanie na zespół czy klienta.

Brak odpowiednich szkoleń dla wszystkich grup pracowników jest jednym z wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorstwa chcące zyskać przewagę dzięki Inteligencji Emocjonalnej. To odpowiednie rozwijanie tych umiejętności na każdym stanowisku będzie przynosiło efekty w najbliższej przyszłości – dodaje Aleksandra Szelest-Tarapata.

Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej przynosi realne korzyści

Aż 60% badanych przedsiębiorstw zauważa realne korzyści z faktu zatrudniania pracowników o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Najważniejsze z tych korzyści to zwiększona produktywność, większe zadowolenie pracowników, a także większe udziały w rynku. Według badania Capgemini organizacje, które dokonują trwałych inwestycji w Inteligencje Emocjonalną mają szansę na 2,2-4,4 krotny zwrot z tej inwestycji, jeśli pod uwagę weźmie się wpływ IE na przychody, produktywność i koszty działalności.


Cały raport w jest do pobrania ze strony Capgemini. Raport został opracowany na podstawie ankiet z kierownictwem i pracownikami dużych przedsiębiorstw z różnych branż z całego świata, a także pogłębionych wywiadów z 15 ekspertami i wykładowcami akademickimi.

Czytaj również – Jak wykorzystać design thinking w HR?