|

Różnorodność trendem HR w 2019

Portal LinkedIn zapytał aż 9000 menadżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji i HR z 39 państw na całym świecie o najważniejsze wyzwania i cele stojące przed nimi w najbliższej przyszłości, jak również najbardziej widoczne trendy w świecie HR. 

Aż 78% uczestników badania Global Recruting Trends 2018 jest zdania, że różnorodność personelu – głównie w odniesieniu do płci, wieku czy wykształcenia – będzie najważniejszym a zarazem najtrudniejszym w realizacji trendem w przyszłym roku.

Nowe oblicze kadr

Autorzy opracowania przekonują, że w związku z coraz silniejszą reprezentacją młodych pokoleń, czyli millenialsów oraz generacji Z, na rynku pracy, coraz większym wyzwaniem będzie potrzeba zróżnicowania kadr pod względem wieku. Poza tym, dużo przedsiębiorstw dostrzega także konieczność większego zróżnicowania pracowników pod względem płci – tutaj warto wspomnieć choćby o rosnącym zainteresowaniu kobiet profesjami IT, które także będą tworzyć coraz liczniejszą grupę specjalistów na rynku pracy. Poza płcią oraz wiekiem, profesjonaliści HR twierdzą, że będą musieli zmierzyć się z potrzebą dywersyfikacji talentów pod względem przynależności etnicznej czy wykształcenia. – Tutaj nie bez znaczenia z pewnością jest rosnąca liczba nowych kierunków kształcenia i nowopowstające zawody, na które zapotrzebowanie obserwowane jest w niemal każdej branży. Mowa o takich profesjach jak choćby badacze danych, specjaliści ds. sztucznej inteligencji czy inżynierowie produkcji opartej o ideę Przemysłu 4.0. Mówiąc wprost – rynek pracy „zasilany” jest profesjonalistami, których nie ma na tyle wielu, by firmy chcące ich pozyskać mogły swobodnie czekać na zgłoszenia. Coraz częściej obserwować będziemy więc proaktywną postawę pracodawców w poszukiwaniu nowych członków personelu – tłumaczy Maciej Stanusch ze Stanusch Technologies.

Technologie

Z powyższym koresponduje drugi spośród najważniejszych trendów HR wskazany przez uczestników badania LinkedIn. Mianowicie – nowe narzędzia technologiczne pomagające w poszukiwaniu kandydatów oraz wspierające procesy rekrutacyjne. O tym, że będą one w ogromnym stopniu redefiniować dotychczasowe oblicze zarządzania kapitałem ludzkim przekonana jest ponad połowa (56%) respondentów. O czym dokładnie mowa? 48% z nich zaakcentowało znaczenie analityki dużych zbiorów danych, zaś 34% sztucznej inteligencji.

Warto dodać, że popularyzacja wspierających procesy HR systemów i narzędzi dopiero przed nami. Rozwiązania tego typu posiada „na pokładzie” dopiero 18% przedsiębiorstw zaproszonych do udziału w raporcie, zaś przy użyciu sztucznej inteligencji rekrutację prowadzi jedynie 8% z nich. – mówi Maciej Stanusch.

Jak wynika z publikacji, na uznaniu już dziś zyskują rozwiązania automatyzujące pierwsze etapy rekrutacji. Citi Bank rekrutując uczniów z najbardziej elitarnych szkół w USA przygotował krótką, 20-minutową ankietę dla kandydatów, która sprawdzała ich tzw. umiejętności miękkie, inteligentnie i w pełni automatycznie porównując je z profilami najlepszych pracowników firmy. Llyods Banking Group z kolei zaprasza rekrutów do rozmowy kwalifikacyjnej, powiązanej z rozwiązywaniem wstępnych testów w wirtualnej rzeczywistości. Unilever szukał z kolei rozwiązania, które pozwoliłoby znacznie przyspieszyć cały czas procesu rekrutacyjnego po tym, jak okazało się, że na zatrudnienie kilkuset pracowników z puli 250.000 zgłoszeń potrzebował nawet pół roku. Dzięki narzędziu, które automatycznie selekcjonowało zarówno przesyłane aplikacje jak i profile na LinkedIn kandydatów najlepiej odpowiadających wymaganiom firmy, a następnie weryfikowało ich umiejętności przy pomocy mini-gier czas ten udało się skrócić aż o 75%.

Rośnie znaczenie danych

Trudno kwestionować fakt, iż to właśnie analiza danych z wielu źródeł, w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, w największej mierze odmieni nawyki rekruterów stojących przed nowymi wyzwaniami – takiego zdania jest już dokładnie połowa wszystkich specjalistów ds. HR uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez portal LinkedIn.