|

Trendy HR w 2019 – Różnorodność najważniejsza z nich

 Portal LinkedIn zapytał aż 9000 menadżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji i HR z 39 państw na całym świecie o najważniejsze wyzwania i cele stojące przed nimi w najbliższej przyszłości, jak również najbardziej widoczne trendy w świecie HR. 

Aż 78% uczestników badania Global Recruting Trends 2018 jest zdania, że różnorodność personelu – głównie w odniesieniu do płci, wieku czy wykształcenia – będzie najważniejszym a zarazem najtrudniejszym w realizacji trendem w przyszłym roku.

Nowe trendy w HR w 2019

Autorzy przekonują, że rośnie potrzeba zróżnicowania kadry pod względem wieku ze względu na rosnącą reprezentację millenialsów i generacji Z. Poza tym, dużo przedsiębiorstw dostrzega także konieczność większego zróżnicowania pracowników pod względem płci. Tutaj warto wspomnieć choćby o rosnącym zainteresowaniu kobiet profesjami I. Kobiety także będą tworzyć coraz liczniejszą grupę specjalistów na rynku pracy. Poza płcią oraz wiekiem, profesjonaliści HR twierdzą, że będą musieli zmierzyć się z potrzebą dywersyfikacji talentów pod względem przynależności etnicznej czy wykształcenia. – Tutaj nie bez znaczenia z pewnością jest rosnąca liczba nowych kierunków kształcenia i nowopowstające zawody, na które zapotrzebowanie obserwowane jest w niemal każdej branży. Mowa o takich profesjach jak choćby badacze danych, specjaliści ds. sztucznej inteligencji czy inżynierowie produkcji opartej o ideę Przemysłu 4.0. Mówiąc wprost – rynek pracy „zasilany” jest profesjonalistami, których nie ma na tyle wielu, by firmy chcące ich pozyskać mogły swobodnie czekać na zgłoszenia. Coraz częściej obserwować będziemy więc proaktywną postawę pracodawców w poszukiwaniu nowych członków personelu – tłumaczy Maciej Stanusch ze Stanusch Technologies.

Kolejny trend w HR to nowe narzędzia technologiczne wspierające procesy rekrutacyjne

Z powyższym koresponduje drugi najważniejszy trend HR w 2019 wskazany przez uczestników badania LinkedIn. Mianowicie nowe narzędzia technologiczne pomagające w poszukiwaniu kandydatów oraz wspierające procesy rekrutacyjne. Ponad połowa (56%) respondentów jest przekonana, że narzędzia technologiczne do analizy danych będą w ogromnym stopniu redefiniować dotychczasowe oblicze HR. O czym dokładnie mowa? 48% z nich zaakcentowało znaczenie analityki dużych zbiorów danych, zaś 34% sztucznej inteligencji.

Warto dodać, że popularyzacja wspierających procesy HR systemów i narzędzi dopiero przed nami. Rozwiązania tego typu posiada „na pokładzie” dopiero 18% przedsiębiorstw zaproszonych do udziału w raporcie. Natomiast przy użyciu sztucznej inteligencji rekrutację prowadzi jedynie 8% z nich. – mówi Maciej Stanusch.

Jak wynika z publikacji Linkedin, na uznaniu już dziś zyskują rozwiązania automatyzujące pierwsze etapy rekrutacji. Citi Bank rekrutując uczniów z najbardziej elitarnych szkół w USA przygotował krótką, 20-minutową ankietę dla kandydatów. Ankieta miała na celu sprawdzenie tzw. umiejętności miękkich. Następnie program w pełni automatyczni porównał dane kandydatów z profilami najlepszych pracowników tej firmy. Llyods Banking Group z kolei zaprasza rekrutów do rozmowy kwalifikacyjnej, powiązanej z rozwiązywaniem wstępnych testów w wirtualnej rzeczywistości. Unilever sszukał z kolei rozwiązania, które pozwoliłoby znacznie przyspieszyć proces rekrutacyjny. Potrzeba ta wyniknęła po tym, jak okazało się, że zatrudnienie kilkuset pracowników z puli 250.000 zgłoszeń zajęło ok. pół roku. Dzięki zastosowaniu narzędzia Linkedin do weryfikacji kandydatów, czas rekrutacji udało sie skrócić o 75%.

Kolejny trend w HR to wzrost znaczenia analizy danych

Trudno kwestionować fakt, iż to właśnie analiza danych z wielu źródeł, w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, w największej mierze odmieni nawyki rekruterów.  Takiego zdania jest już połowa wszystkich specjalistów ds.HR uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez portal LinkedIn.

Przeczytaj też: