Ilustracja do informacji prasowej: "Produkcja audiowizualna w Polsce bez wsparcia finansowego polskich banków nie będzie dynamicznie rosnąć". Przedstawia logo firmy PwC.
|

Rusza VI edycja programu „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”

Aż 74 % badanych osób obawia się, że jakość powietrza podczas tegorocznej zimy znów będzie zła, a z kolei 51% ankietowanych jest zaniepokojonych stanem i dostępnością wody pitnej w Polsce – wynika z badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli biznesu z całej Polski. Ponad 66% ankietowanych uważa, że jakość systemu edukacji ekologicznej w Polsce jest niewystarczająca, a 13% odpowiedziało, że ich zdaniem jest ona wręcz bardzo zła.

Program „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” powstał z inicjatywy PwC Polska i jest realizowany we współpracy z 26 organizacjami, w tym Krakowski Alarm Smogowy. W tym roku do programu dołącza UNEP/GRID-Warszawa, organizacja ekspercka wspierająca realizację misji Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska (UNEP), dzięki czemu otrzymamy jeszcze mocniejsze wsparcie merytoryczne i rozszerzymy tematykę warsztatów dla dzieci i młodzieży o nowe zagadnienie – zasoby wodne. Program co roku otrzymuje honorowy patronat marszałków województwa małopolskiego i mazowieckiego a od tego roku – także województwa śląskiego.

Kraków/Warszawa, 26 października – W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” wzięło udział niemal 1100 osób. Aż 53,6% z nich rozważało możliwość zmiany miejsca zamieszkania i pracy ze względu na zły stan powietrza. Z kolei 74,3% ankietowanych oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę działań podejmowanych przez swoich pracodawców na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i poprawy jakości powietrza w skali od 1 do 10. Najwięcej ankietowanych ocenili działania swojego pracodawcy na “5” (22,4%). Jedynie 7,5% ankietowanych oceniło działania swojego pracodawcy na “10”. Średnia ocena na jaką oceniono pracodawców w tej sferze to 6,35.

“Zaangażowanie firm w walkę o bezpieczeństwo klimatyczne jest nie tylko odpowiedzialnością społeczną, ale także strategiczną inwestycją w przyszłość i reputację przedsiębiorstwa. Firmy, które działają proekologicznie, budują zaufanie wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych, reagując na rosnące oczekiwania społeczne, jednocześnie spełniając wymogi ESG. Jednak bez zadbania o odpowiedni poziom wiedzy dotyczący ryzyk klimatycznych, nie będziemy w stanie doprowadzić do realnej, długofalowej zmiany. Dlatego edukacja młodzieży w kwestiach klimatycznych jest kluczowa. To oni będą kształtować przyszłość naszej planety, a odpowiednia wiedza pozwoli im podejmować świadome decyzje. Promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych tworzy fundament dla trwałych zmian w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa – dlatego wyjątkowo cieszy zaangażowanie tylu wolontariuszy i szkół w inicjatywę “Biznes kontra smog – Wspieramy klimat” – mówi Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG.

Prawie połowa respondentów w przeprowadzonym badaniu (49,2%) nie dostrzega jeszcze zagrożenia dostępności i jakości wody pitnej w Polsce. Dlatego w programie planuje się podnosić świadomość społeczną właśnie w tym obszarze. Planowane jest także wdrożenie w tym roku nowej ścieżki tematycznej warsztatów – Woda.

„Nadal za oczywisty uznajemy fakt, że jeśli odkręcimy kran, to poleci z niego woda. Tymczasem kryzys klimatyczny mocno wpływa zarówno na dostęp do zasobów wodnych, jak i możliwości ich efektywnego wykorzystania. Z jednej strony zmagamy się z coraz dłuższymi okresami susz, z drugiej zaś – gwałtownymi i często nieprzewidywalnymi w skutkach opadami. Także my sami, naszą działalnością, wywieramy duży wpływ na obieg wody w środowisku i jej jakość. Dlatego tak ważna jest edukacja, dzięki której nauczymy się mądrze zarządzać tym cennym zasobem. Cieszymy się, że jako partner merytoryczny programu Biznes kontra smog – Wspieramy klimat, będziemy wspierać opracowanie materiałów edukacyjnych w tym obszarze” – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Przez 5 lat programu wolontariusze przeszkolili ponad 52 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do VI edycji „Biznes kontra smog- Wspieramy klimat” włączyło się w sumie 26 organizacji:  ABB BS, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway GBS, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Cisco Systems, Dyson, Euroclear, Ferro, Fundacja Inter Cars, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Consulting, Motorola, PwC Polska i PwC Service Delivery Center, SIG, State Street Bank Polska, UBS, UNEP – GRID.

Zdjęcie przedstawia grupę uczestników programu "Biznes kontra smog - Wspieramy klimat", na tle Sukiennic.

„Pomimo poprawy jakości powietrza w ostatnich latach, wciąż oddychamy w Polsce bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Smog wciąż zabija około 40,000 osób rocznie. Jak pokazują badania ogromna większość ankietowanych obawia się o to, jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem będą oddychać nadchodzącej zimy. Inicjatywy edukacyjne, takie jak Biznes kontra Smog, to bardzo ważny element szerszej zmiany świadomości społecznej. Bardzo cieszymy się z tego, że co roku do tego programu dołączają nowe firmy” – mówi Anna Dworakowska, dyrektor wykonawcza Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Celem VI edycji programu „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontynuacja misji wolontariatu pracowniczego w kierunku edukacji najmłodszych na temat jakości powietrza i walki ze zmianą klimatu. Dzięki wsparciu nowych partnerów biznesowych, wolontariusze dotrą ze swoim przekazem edukacyjnym do jeszcze szerszego grona szkół i przedszkoli, nie ograniczając się tylko do Małopolski. Kursy są realizowane przez wolontariuszy przygotowanych przez Krakowski Alarm Smogowy, a materiały dostosowane są do potrzeb różnych grup wiekowych. Uczestnicy poznają zagrożenia związane ze smogiem, przyczyny jego powstawania oraz metody radzenia sobie z nim. Dzięki ścieżce tematycznej poświęconej zmianie klimatu, młodzież będzie mogła zrozumieć przyczyny tego zjawiska i kształtować proekologiczne nawyki. Organizatorzy zaznaczają, że uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Obecnie trwają prace nad nowymi warsztatami poruszającymi tematykę zasobów wodnych, które uruchomione zostaną w szkołach w pierwszym kwartale 2024 roku.

“Ponad połowa ankietowanych jest zaniepokojona stanem i dostępnością wody pitnej Polsce. Problem z jakością wody pitnej w niektórych regionach jest nadal aktualny, nie tylko z powodu zanieczyszczeń, ale także postępujących zmian klimatycznych. W wielu miejscach konieczne jest stosowanie dodatkowych systemów oczyszczania wody tak, żeby była bezpieczna dla zdrowia nie tylko ludzi, ale także zwierząt. Również eksploatacja wód gruntowych w niektórych obszarach prowadzi do obniżenia poziomu wód gruntowych, co stanowi zagrożenie dla ekosystemów i dostaw wody pitnej” – mówi Adam Jamioł, partner zarządzający krakowskim biurem PwC Polska.

Tutaj znajdziesz stronę Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Przeczytaj również:

PwC Polska zostało partnerem edukacyjnego projektu dla młodzieży „Porwani przez Ekonomię” (magazynrekruter.pl)

Tagi: ,