Ilustracja do artykułu Grupa Progres podsumowuje trzeci kwartał 2022
|

Grupa Progres podsumowuje trzeci kwartał 2022 roku

Rynek Pracy w III kwartale 2022 – nowe trendy

Jak wyglądał rynek pracy w Polsce w III kwartale 2022 roku? Czy obecna sytuacja gospodarcza ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników? Kto i czy w ogóle ma się czego obawiać? Zapraszamy na przegląd najważniejszych trendów jakie kształtowały rynek pracy w III kwartale 2022. 

Spadek liczby nowych miejsc pracy 

Nie tylko polski rynek pracy w 2022 roku,ale i rynki wielkich gospodarek światowych zanotował w ostatnim czasie zauważalny trendów jakim jest spadek ofert dotyczących nowych miejsc pracy. Mniejsza ilość wakatów jest spowodowana trudną sytuacją gospodarczą, przejawiającą się wysoką i wciąż rosnącą inflacją (w październiku inflacja w Polsce według danych GUS wyniosła 17,9 procent), wysokimi stopami procentowymi i dużymi kosztami surowców. Nieznaczny spadek zanotowało zapotrzebowanie na pracowników w branży finansowej oraz IT. Podobnie kształtuje się rynek pracowników fizycznych, dla których w porównaniu z ubiegłym rokiem pojawiło się więcej ofert pracy. 

Wzrost płac w Polsce 

Jak poinformował GUS, średnie przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku wzrosło o 14,5 procent w ujęciu rocznym. W III kwartale 2022 roku wynosiło 6480,67 zł brutto. Branże, które wykazały największy wzrost w tym zakresie to przede wszystkim: górnictwo i wydobycie, transport, oraz rolnictwo. Co wpłynęło na wzrost płac w tych sektorach? W raporcie GUS wskazano na związek wzrostu płac z: 

  • premiami kwartalnymi jubileuszowymi, 
  • podwyżkami wynagrodzeń, 
  • wypłatami premii z powodu inflacji, 
  • odprawami emerytalnymi. 

Zniesienie zezwoleń na pracę sezonową na zasadach preferencyjnych dla Rosjan 

Polska podjęła działania, mające na celu usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonych zasad podczas ubiegania się o zezwolenie na pracę w Polsce. Obecnie na tej liście znajdują się także: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia. Uzasadnieniem chęci podjęcia zmian w odpowiednich rozporządzeniach są działania zbrojne Rosji w kierunku Ukrainy i idące za nimi ryzyko związane ze wzrostem migracji Rosjan. 

Rozwój sektora bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości 

Według raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, przedsiębiorstwa z branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości planują wzrost zatrudnienia w ostatnim kwartale 2022 roku. Najbardziej pożądanymi kandydatami będą specjaliści i eksperci. Wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze ma niewątpliwie ciągły rozwój i cyfryzacja tych dziedzin. 

Trendy na rynku pracy 

Czego oczekują kandydaci? 

Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej, aktywni zawodowo Polacy chętnie przebranżują się i szukają nowego stanowiska pracy. Większość z nich wykazuje chęć pracy w branży IT oraz finansach i księgowości. Kandydaci, którzy poszukują nowego pracodawcy przede wszystkim zwracają uwagę na nastepujące elementy: 

  • elastyczność w zakresie czasu i miejsca wykonywania pracy, 
  • możliwość pracy zdalnej lub na zasadzie pracy hybrydowej (częściowo pracy z domu i z biura), 
  • możliwości rozwoju w branży finansowej i IT, 
  • większe płace, 
  • praca w dużych korporacjach z możliwością awansu. 

Kogo szukają pracodawcy?

Ze względu na ryzyko związane z podejmowaniem inwestycji i przeprowadzaniem rekrutacji na nowe stanowiska, pracodawcy coraz częściej poszukują kandydata idealnego. Takiego, który będzie w pełni spełniał oczekiwania. Przez to część procesów rekrutacyjnych (w szczególności na stanowiska specjalistyczne) jest znacznie dłuższa niż we wcześniejszych latach. Pracodawcy oczekują obecnie bardziej niż kiedykolwiek lojalności od pracowników. Te dwa aspekty najczęściej okazują się decydujące podczas zatrudniania nowych pracowników szczególnie w branży finansowej. 


Przeczytaj Artykuły na podobny temat