Grafika z elementami biurowymi jest ilustracją do artykułach z serii: "Polskie Forum HR"
|

Rynek Usług HR w I kwartale 2023

W pierwszym kwartale 2023 roku rynek usług HR niespodziewanie wyhamował. Duża ostrożność pracodawców w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu oraz odkładane na później decyzje o nowych inwestycjach to główne przyczyny tego stanu rzeczy.

Obroty w zakresie pracy tymczasowej wzrosły o 15%. Musimy pamiętać, że wynik ten nie jest odzwierciedleniem wzrostu rynku. Jest to głównie efekt wzrostu wynagrodzeń pracowników tymczasowych, których warunki zatrudnienia muszą być takie same jak innych pracowników zatrudnianych na tym samym stanowisku. Bardziej miarodajnych informacji dostarcza nam spadek liczby pracowników tymczasowych o 6% oraz spadek FTE (czyli liczby przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty) o 8%. Te dane odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku pracy tymczasowej.

Po pandemicznym odbiciu przyszedł czas kolejnych wyzwań, co widoczne jest w wielu gałęziach gospodarki, z którymi współpracujemy. Produkcja przemysłowa wg GUS w marcu spadła o 2,9%, w kwietniu już o 6,4% rok do roku. Firmy ograniczają koszty, przez co także zatrudnienie, w pierwszej kolejności rezygnują z pracowników tymczasowych. Jest to naturalny ruch, który przerabialiśmy już wielokrotnie. Miejmy nadzieję, że druga połowa roku przyniesie poprawę sytuacji

– komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Dynamika zmian na rynku usług HR doskonale obrazuje nastroje pracodawców i generalną sytuację na rynku. W pracy tymczasowej widzimy wyraźny wzrost wynagrodzeń pracowników, zgodny z trendami rynkowymi. Dodatkowo w PFHR odnotowaliśmy wzrost udziału umów o pracę co świadczy o zmieniającym się też profilu pracowników. Pamiętajmy, że mamy zmiany w Kodeksie pracy, które komplikują wypowiadanie umów na czas określony, co w kolejnych okresach może przyczynić się do wzrostu zainteresowania pracodawców pracą tymczasową

– dodaje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Firmy członkowskie Polskiego Forum HR w pierwszym kwartale 2023 zatrudniały 73 tysiące pracowników, 88% z nich zatrudnionych było na umowy o pracę (rok temu 84%). Obroty w ramach pracy tymczasowej wyniosły w tym okresie 1 025 mln PLN.

Rynek usług HR odzwierciedla niepewność i kondycję gospodarki w postpandemicznej, skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, której skutki będą odczuwane jeszcze przez długi okres. Dlatego ważna jest nie tylko optymalizacja kosztów, ale też mądra polityka kadrowa, patrzenie na zatrudnienie z szerszej i dalszej perspektywy, również pod kątem elastyczności zatrudnienia. Z perspektywy agencji rekrutacyjnych kluczowa jest dywersyfikacja usług i obsługiwanych branż, co będzie miało coraz większy wpływ na ich kondycję i działalność

– komentuje Marcos Segador Arrebola, Dyrektor Zarządzający Gi Group Holding.

Po kilku kwartałach dużych wzrostów w rekrutacjach, również i w tych usługach HR widzimy bardzo duże wyhamowanie rynku. W pierwszym kwartale 2023 zanotowano wzrost, ale tylko na poziomie 1%. W porównaniu z dwucyfrowymi wzrostami w poprzednich okresach jest to duża zmiana. W badanym okresie firmy członkowskie PFHR w zakresie rekrutacji na rzecz polskich pracodawców osiągnęły obroty na poziomie 81 mln PLN.

Inflacja, rosnące ceny, napięcia na rynku finansowym, wojna w Ukrainie – to wszystko powoduje, że sytuacja na rynku rekrutacyjnym jest bardzo nierówna. Każdy miesiąc przynosi coś nowego. Pracodawcy podejmują decyzje, które trudno jest przewidzieć. Jedyną ich cechą wspólną jest duża ostrożność

– komentuje Michał Młynarczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Duże wahania w tym obszarze widać również w liczbie publikowanych ofert pracy: w styczniu mieliśmy spadek 17%, w lutym wzrost 1%, a w marcu znowu spadek 10% (dane Grant Thornton i Element).

Również w zakresie usług outsourcingowych firmy członkowskie PFHR odnotowały spadek na poziomie 9%, osiągając obroty na poziomie 390 mln PLN. Jest to efekt spadku nie tylko w sektorze produkcji, ale też w e-commerce czy logistyce.

– Ze względu na spadek zapotrzebowania w produkcji i w usługach, maleje popyt na usługi outsourcingowe. Warto jednak podkreślić, że firmy zdają sobie sprawę z licznych korzyści wynikających z outsourcingu, takich jak bezpieczeństwo, elastyczność i większa efektywność kosztowa. Dlatego kierują swoje potencjalne potrzeby w stronę tej formy usług. Zanotowany spadek w obszarze outsourcingu, pośród polskich firm, może być także spowodowany skalą usług świadczonych dla zagranicznych klientów, zwłaszcza w branży technologicznej, gdzie ostatnie miesiące przyniosły liczne restrukturyzacje, cięcia kosztów i personelu. To spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na usługi outsourcingowe z Polski. Niemniej jednak, obserwujemy rosnące zainteresowanie europejskich i lokalnych firm usługami dostarczanymi z naszego kraju i przewidujemy, że ta tendencja utrzyma się również w najbliższych miesiącach

– komentuje Dominik Kalinowski, Head of Outsourcing w Antal.

Podsumowując, rynek usług HR w pierwszym kwartale 2023 roku przyniósł wzrost wartości o 7%, a obroty firm zrzeszonych wyniosły w tym okresie 1647 mln PLN. Nadal praca tymczasowa generuje ich największą część (62%), następny w kolejności jest outsourcing (26%).

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

www.polskieforumhr.pl

Przeczytaj też:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze