|

Rzeczywistość vs. oczekiwania. Doświadczenia pracowników w czasie pandemii

dobrostan pracowników

W świetle najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits&Rewards „Potrzeby Pracowników 2021” aż 51% badanych pracowników zadeklarowało, że w czasie pandemii zmienił się sposób wykonywania zadań w firmie. Firmy znalazły się w niestandardowych dla siebie okolicznościach, musiały wprowadzić zmiany w swojej kulturze i organizacji pracy. Ewoluował sposób i organizacja pracy, ale zmieniły się także oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy.

Czy pracodawcom udało się na nie odpowiedzieć?

Oczekiwania pracowników – wyniki badania

Jak pokazuje wspomniane badanie, 52% pracowników fizycznych i 59% pracowników biurowych uznało wysiłki pracodawców w czasie pandemii za zupełnie lub raczej wystarczające. Zdrowie, zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wypoczynek, to obszary, w których zdaniem respondentów pracodawcy powinni najwięcej wspierać pracowników.

W badaniu pojawiło się również pytanie – dlaczego uważasz, że działania podjęte przez pracodawcę były niewystarczające? Poniżej odpowiedzi:

  • 53% nie dostosowano benefitów do potrzeb
  • 47% nie oferowano dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
  • 45% nie zapewniono odpowiedniego wsparcia psychicznego
  • 42% nie pokryto kosztów pracy zdalnej lub dofinansowanie było niskie
  • 41% nie zapewniono bezpiecznych warunków pracy w dotychczasowej lokalizacji

13% badanych przyznało, że zapewniono możliwość wsparcia medycznego, a na wsparcie psychiczne mogło liczyć 12% pracowników. Wydaje się, że to dość niewielki procent analizując chociażby liczbę zwolnień lekarskich w 2020 r.

Z danych ZUS wynika, że w 2020 roku 1,5 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawionych osobom ubezpieczonym.

Z raportu Activy wynika, że aż 72,6% badanych uważa, że ich pracodawca powinien oferować benefity związane z kondycją psychiczną. (Badani wskazali, że przed pandemią takie benefity oferowało tylko 3% pracodawców).

Nowa rzeczywistość, spotęgowane problemy

Przeciążenie obowiązkami, nieobecni współpracownicy, tempo pracy i ciągła dostępność w aplikacjach mobilnych, izolacja, stres, praca zdalna – to wszystko negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne.

Czynników, które negatywnie wpływają na dobrostan pracowników można byłoby wymieniać jeszcze wiele. Pracodawcy zdają sobie sprawę, jak przekłada się to na efektywność firmy. Według raportu Trendy HR 2020, przygotowanego przez firmę Deloitte aż 71% pracodawców deklaruje, że dobre samopoczucie pracowników jest konieczne do osiągnięcia sukcesu przez firmę. Niestety, tylko 10% z nich wyraża pełną gotowość do wdrożenia takiego podejścia.

Choć wydawać by się mogło, że problem choć w pewnym zakresie zagospodarować mogłaby dobra, przemyślana i spójna polityka pozapłacowa, to, jak wynika z danych od Sodexo benefity nie są dostosowane do potrzeb odbiorców. Wprowadzenie, zwłaszcza w czasie pandemii, benefitów bez jakichkolwiek badań, rozmów z pracownikami, aktualizacji względem zmieniających się potrzeb, skończy się katastrofą, coraz większym rozjazdem oferty pracodawcy z oczekiwaniami pracowników.

Employee experience

Z podanym w badaniu Sodexo stwierdzeniem: „Nie zmienił(a)bym miejsca pracy, nawet gdyby było to możliwe (otrzymał(a)bym atrakcyjną ofertę)” zgodziło się jedynie 28,8% pracowników fizycznych oraz 30,4% białych kołnierzyków.

Nie identyfikujemy się z marką, w której pracujemy. Przed pracodawcami pozostaje wiele do zrobienia w zakresie doświadczeń pracowników, dbania o budowanie zaangażowania, odpowiednią kulturę organizacyjną. I choć benefity mogą być narzędziem wspierającym, to nie powinniśmy stawiać między nimi a dobrostanem pracowników znaku równości.

Jeszcze przed pandemią, na panelu dyskusyjnym poświęconym benefitom, jedna mądra głowa powiedziała, że najlepszym benefitem dla pracownika, nie są owocowe czwartki, a mądry, przyzwoity manager. Taki, który rozumie, jak ważny jest dobrostan pracowników, potrafi tak zarządzać zespołem aby budować kulturę zaufania, zaangażowanie i kreatywność. Tylko tyle i aż tyle. Oby na takich managerach każdy pracodawca budował swoja politykę wellbeing.