|

Siła team building’u

Team building nabiera znaczenia wraz ze stopniową zmianą podejścia pracodawców do polityki firm. Rośnie zainteresowanie przemyślanym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Organizacje coraz częściej kierują się w stronę turkusową (cechującą się brakiem hierarchii, a więc dającą wszystkim członkom organizacji możliwość realnego wpływu na jej funkcjonowanie).

Szefowie decydują się na wprowadzanie aktywności na zasadzie team buildingu lub organizują wyjazdy integracyjne z jego elementami.

Team building to nie integracja

Badanie przeprowadzone w 2016 roku przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor i firmę Training Projects wykazało, że zdecydowana większość, bo aż 85% wyjazdów odbyła się w celu  team-buildingowym (badania na próbie badawczej = 396 pracodawców)1.

Zgodnie z definicją podaną przez Uniwersytet Berkeley w Kalifornii team building jest stałym procesem wspierającym rozwój i kształtowanie się grupy jako jednostki. Pomaga on wskazać indywidualne jak i grupowe oczekiwania wobec wspólnej pracy przy wsparciu i szacunku ze strony współpracowników2.

Należy jednak odróżnić to pojęcie od pojęcia integracji, która zakłada ogólne procesy naturalnie zachodzące w danej grupie – wspólną pracę, poznawanie swoich metod działania zarówno na tle zawodowym, jak i prywatnym, mniej formalne spotkania lub wyjazdy organizowane przez pracodawcę. Team building jest częścią integracji. Odnosi się do zaplanowanych i zorganizowanych działań. Zwykle odbywa się w formie wyzwań stawianych przed grupą – w postaci zadań i gier.

 

Team building to przede wszystkim budowa zgranego zespołu

Głównym celem, jak sama nazwa wskazuje, jest budowanie zespołu. Aby zbudować skoordynowany zintegrowany zespół należy zadbać o dobre relacje pomiędzy jego członkami. Zadania stawiane przed nimi często zmuszają uczestników do wyjścia poza swoją strefę komfortu, co pomaga im poznać siebie nawzajem w specyficznych, niecodziennych sytuacjach.

Prowadzenie gier team-buildingowych stanowi również nieocenione źródło informacji dla osoby prowadzącej. Właśnie przy takich zadaniach wyłaniają się cechy charakteru uczestników. Często wyraźnie widać, kto ma bardziej przywódcze usposobienie, kto woli wykonywać zlecone zadania, czyj charakter jest bardziej towarzyski, a kto cechuje się introwertycznością. Lepsze poznanie poszczególnych uczestników stanowi podstawę zbudowania silnego zespołu.

 

Korzyści team building’u

  1. Uczestnicy przekonują się jak ważna jest praca zespołowa i jak rozległe korzyści wynikają z takiej współpracy w porównaniu do samodzielnego rozwiązywania problemów.
  2. Nauka dobrej komunikacji jest niezbędna w codziennych zobowiązaniach zawodowych.
  3. Team building wskazuje na cechy przywódcze jednej lub wszystkich osób, niezbędne przy pracy nad projektami całościowo oraz przy poszczególnych zadaniach.
  4. Zabawa: team building pozwala na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków wykorzystaną z produktywny sposób.
  5. Zacieśnianie więzi pozytywnie wpływa na poczucie wsparcia i zaufania w grupie.
  6. Uczestnictwo we wspólnym wykonywaniu zadań daje poczucie pewności siebie, zarówno w kontekście własnego wkładu, jak i zaufania wobec innych członków zespołu.
  7. Zgrany zespół jest gwarancją tego, że wynik wspólnego zaangażowania będzie satysfakcjonujący.

 

Dobre relacje w zespole, znajomość innych osób i ich stylów działania (z perspektywy pracownika a także pracodawcy) pozwala na poprawę zarówno warunków pracy jak i zwiększenie efektywności zespołu. Team building sprawia, że zespół działa jak jeden organizm – pojedyncze jego części spełniają swoją rolę, ale dopiero w połączeniu z funkcjami innych członków organizacja może żyć, rozwijać się i umacniać swoją pozycję na rynku.

Autor:   Aleksandra Rutkowska

Źródła:

1 http://www.szkolenia-integracyjne.pl/statystyka

2 https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/team-building/introduction

https://www.corporatechallenge.com.au/blog/12-benefits-team-building

 

Przeczytaj też: