|

Standard Chartered na liście Best Workplaces i Best Workplaces for Millennials

Polska spółka Standard Chartered rozpoczęła działalność operacyjną we wrześniu 2018 roku. Jest czwartym globalnym centrum usług biznesowych Standard Chartered na świecie i pierwszym w Europie. Co zmieniło się przez te cztery lata w warszawskim oddziale?

Jacy są idealni kandydaci i kandydatki do pracy w tej instytucji finansowej? Czym kieruje się firma zatrudniając pracowników, w jaki sposób doszkala obecnych i jakim wyzwaniom stawiają czoła na co dzień? Rozmawiamy z Anną Jarczewską, Head of HR, oraz Emilią Tarnawską, Head of Resourcing w Standard Chartered.

Co zachęciło Panią do dołączenia do Standard Chartered? Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?

Emilia Tarnawska, Head of Resourcing: Moja przygoda ze Standard Chartered zaczęła się prawie 4 lata temu, kiedy firma otwierała swoje biuro w Polsce. Byłam jedną z pierwszych zatrudnionych tutaj osób i mogłam obserwować rozwój warszawskiego biura. To niezwykłe doświadczenie, zwłaszcza z perspektywy osoby odpowiedzialnej za rekrutację. Dziś zatrudniamy już ponad 1000 osób i nadal poszerzamy zakres świadczonych usług. W organizacji najbardziej cenię jej międzynarodowy charakter. Cieszy mnie codzienny kontakt i współpraca z osobami z wielu krajów, możliwość poznania różnych punktów widzenia. Doceniam to, że obok rozwoju zawodowego mogę angażować się w inicjatywy społeczne w ramach wolontariatu pracowniczego.

Jakie kompetencje powinien posiadać Państwa idealny kandydat? Jak komunikują Państwo swoim obecnym pracownikom pożądane kompetencje (nie wliczając oceny rocznej)?

ET: Polska siedziba ma charakter tzw. centrum kompetencji, które skupia najlepszych specjalistów, wspierających lokalny i globalny rozwój organizacji. Zajmujemy się obszarami takimi jak cyberbezpieczeństwo, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie projektami, audyt, technologie czy rekrutacja. Międzynarodowe środowisko wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, czyli oficjalnego języka naszej firmy. Szukając kandydatów, koncentrujemy się nie tylko na kompetencjach technicznych, lecz także na umiejętnościach miękkich i dopasowaniu do wartości organizacji. Kandydaci mają okazję zapoznać się z wizją i wartościami firmy już na początku rekrutacji – zapraszamy ich do udziału w internetowym teście, który sprawdza, czy wartości kandydata i Standard Chartered są zgodne.

Jakie wartości są najważniejsze dla Standard Chartered i jak one są komunikowane wewnętrznie w firmie?

Anna Jarczewska, Head of HR: Standard Chartered kieruje się trzema głównymi wartościami:

Do the right thing – właściwe postępowanie. Doceniamy odwagę w działaniach, pokonujemy trudności i dbamy o inkluzywność. Widać to w naszych wzajemnych stosunkach, które cechuje szacunek i otwartość. Stawiamy na etyczne działanie liderów, którzy stanowią dobry przykład dla swoich pracowników i odpowiadają za promowanie właściwych zachowań.

Never settle – nieustanne doskonalenie. Przykładamy ogromną wagę do ciągłego rozwoju i dostrzegania potencjału naszych koleżanek i kolegów. Oferujemy liczne możliwości nauki.

Better Together – współpraca oraz tworzenie więzi. Angażujemy się we wspólne działania, nie tylko na poziomie biznesowym. W 2022 roku nasi pracownicy mogą skorzystać z 5 pełnopłatnych dni wolnych, które przeznaczą na wolontariat i wsparcie wybranych inicjatyw.

Warto podkreślić, że regularnie nagradzamy pracowników, którzy swoją postawą uosabiają wartości istotne dla Standard Chartered. Raz na kwartał przyznajemy nagrody GEM (Going the Extra Mile), czyli wyróżnienia dla osób będących wzorem dla innych.

Czy pracownicy warszawskiego oddziału Standard Chartered chętnie korzystają z wolontariatu pracowniczego? I jak go realizują?

AJ: Wspomniałam, że wolontariat jest dla nas bardzo istotny – przede wszystkim jako wsparcie inicjatyw charytatywnych, ale też jako forma budowania zespołu.

W 2021 roku nasi pracownicy wspomogli między innymi Hospicjum Onkologiczne, podwarszawskie schronisko dla zwierząt, a także zorganizowali akcję krwiodawstwa w okolicy biura, do której przyłączyły się okoliczne firmy. Co roku na Gwiazdkę zbieramy zabawki dla podopiecznych Domów Dziecka. Jeden z działów przeprowadził warsztaty dla dzieci z nieuprzywilejowanych terenów podmiejskich, które miały okazję poznać możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości.

W czerwcu 2022 roku uruchomiliśmy program BEST by Futuremakers we współpracy z organizacjami Youth Business International, Youth Business Poland i Domem Ukraińskim w Warszawie. Projekt ma przede wszystkim wesprzeć Ukrainki i Ukraińców poszukujących zatrudnienia w Polsce, a także chcących wznowić działalność gospodarczą lub założyć własną firmę. Beneficjenci skorzystają z mentoringu i usług doradczych, wezmą też udział w webinarach oraz spotkaniach networkingowych. Zaoferujemy dodatkową pomoc w zakresie integracji społecznej, przełamywania barier językowych oraz kulturowych.

Z jakimi wyzwaniami spotkała się Państwa firma podczas pandemii COVID-19?

ET: Jednym z największych wyzwań było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom, a także utrzymanie ducha zespołu. Ten drugi aspekt był większym wyzwaniem, zwłaszcza wśród osób, które dołączyły do nas podczas pandemii i pracowały tylko zdalnie. W kwestii bezpieczeństwa dobrze sprawdziły się udogodnienia technologiczne, które umożliwiły płynne przejście na pracę zdalną praktycznie z dnia na dzień. W kontekście pracy zespołowej dużą rolę odegrała możliwość kontaktu poprzez wideo, cykliczne spotkania w większych i mniejszych grupach, również te nieformalne, jak na przykład wspólne gotowanie on-line.

Jaki tryb pracy funkcjonuje w Państwa firmie? Na razie nie ma na rynku jasno skonstruowanych zasad pracy hybrydowej, a każda firma musi samodzielnie sobie z tym radzić, jak Państwo rozwiązują te kwestie?

AJ: W pierwszym roku pandemii na pracę zdalną zdecydowało się ponad 95% naszych pracowników. Nie odnotowaliśmy spadku jakości świadczonych usług ani efektywności. Dzięki sprawnemu przejściu na tryb pracy zdalnej, mogliśmy wesprzeć inne jednostki firmy przejmując tymczasowo ich zadania.

Pracując zdalnie, dbaliśmy o regularny kontakt z pracownikami, pytaliśmy o ich doświadczenia i obserwacje z pracy z domu. Wśród zalet wymieniana była oszczędność czasu na dojazdach i możliwość zagospodarowania tego czasu na interakcje z bliskimi, zadbanie o dobre samopoczucie czy rozwój osobisty. Ważne były też lepsze warunki do skupienia na zadaniach indywidualnych. Pracownicy sygnalizowali chęć dalszej pracy zdalnej również po zniesieniu restrykcji, lecz doskwierał im brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, który ułatwia pracę nad zadaniami grupowymi i wzajemną inspirację. Uznaliśmy, że nasza nowa rzeczywistość musi być więc hybrydowa.

Nie porzuciliśmy planu otwarcia nowego biura i latem 2020 roku udostępniliśmy naszym pracownikom funkcjonalną i nowoczesną przestrzeń na najwyższych piętrach kompleksu The Warsaw HUB. Nasze przypuszczenia potwierdziły się – większość osób zawnioskowała o opcję pracy hybrydowej. Pracownik w ramach zadań wynikających z zajmowanego stanowiska może również ustalić z przełożonym najefektywniejszy harmonogram i system czasu pracy.

Tak jak wspomniałam, w zakresie lokalizacji oferujemy możliwość pracy z biura w The Warsaw HUB przy Rondzie Daszyńskiego, a także z dowolnie wybranego przez siebie miejsca na terytorium Polski. Część pracowników korzysta również z możliwości pracy z zagranicy, która w naszej firmie obejmuje kraje UE w wymiarze do 15 dni w roku.

Dzięki tym udogodnieniom nasi pracownicy mogą kształtować plan dnia zgodnie ze swoimi preferencjami i obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska. Jako firma zyskujemy też możliwość dotarcia do kandydatów – często z niszowymi umiejętnościami – z innych miast niż Warszawa.

Czym dla Państwa firmy jest rozwój Waszych pracowników i w jaki sposób realizujecie działania w tym obszarze?

AJ: Budowanie kultury uczenia się jest naszym priorytetem, dlatego każdego dnia jako HR dbamy o to, żeby tworzyć sprzyjające do rozwoju środowisko. Włączamy w te działania liderów jako naturalnych ambasadorów life long learning. Dotychczasowe wyniki pomiaru satysfakcji pracowniczej My Voice potwierdzają, że wybrana przez nas droga jest spójna z potrzebami całej organizacji i wpisuje się w ogólnoświatowe trendy.

Na co stawiamy? Przede wszystkim na to, co dziś jest dobrą inwestycją, a jutro będzie już standardem. Promujemy rozwój w każdym obszarze zarówno biznesowym tj. specjalistyczne certyfikacje, kursy i szkolenia, jak i personalnym. Konsekwentnie wspieramy postawę budowania nawyku regularnego uczenia się oraz podsycamy ciekawość zachęcając do sięgania po więcej. Nie ma nic lepszego niż #AnytimeAnywhereLearning, a u nas to możliwe.

Na co dzień budowanie kultury uczenia się wspiera nasza platforma szkoleniowa diSCover, z której można korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Oprócz kursów rozwijających kompetencje biznesowe, przywódcze czy kompetencje miękkie, można również rozwijać swoje pasje, np. fotografowanie, gra na pianinie, nauka języków obcych, i wiele innych. Pracownicy w Polce chętnie wykorzystują możliwości platformy – aktywnie korzysta z niej 91% naszej załogi.

Platforma diSCover to jednak nie wszystko. Poza tym narzędziem nasi pracownicy mogą rozwijać się poprzez:

• Możliwość dołączania do grup projektowych na całym świecie i aktywnego przekładania teorii na praktykę.
• Programy i akademie skupione wokół konkretnych zagadnień, np. cyberbezpieczeństwa, nowych form pracy, środowiska cyfrowego.
• Indywidualne programy coachingowe, prowadzone przez zewnętrznych partnerów oraz nowoczesny program wewnętrznego coachingu IGNITE.
• Mentoring jako narzędzie wspierające rozwój: korzystamy z wiedzy bardziej doświadczonych osób.

Każdego roku, podczas Global Learning Week, celebrujemy rozwój w sposób szczególny, łącząc pracowników z całego świata i kierując ich uwagę na tematy związane z rozwojem. To są sytuacje, kiedy można realnie poczuć jak wyjątkową firma jesteśmy.

Niedawno otrzymaliście wyróżnienie Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022 oraz Najlepsze Miejsca Pracy dla Milenialsów 2022. Jak organizacje mogą dbać o dobrostan pracowników w obecnych czasach?

AJ: Pojawienie się na liście Best Workplaces i Best Workplaces for Millennials już w czwartym roku działalności w Polsce to ogromne wyróżnienie, ponieważ potwierdza, że nasze starania mają sens i przynoszą wymierne efekty w postaci zadowolenia pracowników. Mimo wymagającej sytuacji na świecie wciąż się rozwijamy i dbamy, aby każda nowa osoba poczuła się odpowiednio zaopiekowana w ramach procesu onboardingu. Opisywana wcześniej elastyczność czasu i miejsca pracy ułatwia połączenie obowiązków służbowych z rozwijaniem swoich pasji, rodzicielstwem, opieką nad innymi osobami czy też realizacją prywatnych zobowiązań.

Dbamy o możliwość nawiązywania kontaktów oraz inkluzywność w ramach działań grup tematycznych. Nasze networki skupiają osoby zainteresowane zrównoważonym stylem życia, wellbeingiem, czy też promowaniem różnorodności kulturowej. Obok tradycyjnych benefitów pracowniczych organizujemy cotygodniowe treningi sportowe, weekendowe wyjazdy, czy nawet cykliczne konsultacje z trenerem personalnym i fizjoterapeutą, co pozwala oderwać się od codziennych obowiązków i nabrać nowej energii do pracy. Wszystko to przekłada się na doskonałą atmosferę w naszym biurze, którego drzwi są otwarte dla nowych kandydatów.

Wywiad przeprowadziły Zuzanna Lech i Kinga Kurysia

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce

„Kompetencje przyszłości to mój ulubiony temat”. Wywiad z Natalią Florek