|

Standard Chartered stawia na kompleksowe role w Polsce

ABSL Summit należy do najważniejszych wydarzeń sektora usług biznesowych w Europie. W tym roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie zgromadziło się przeszło 1000 liderów biznesu, przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów i naukowców. Fakt, że w trakcie wydarzenia o Polsce i o tutejszych pracownikach mówiło się dużo, a przede wszystkim dobrze, może napawać optymizmem. Przy okazji szczytu mieliśmy wyjątkową okazję, by porozmawiać z Anną Urbańską, CEO Standard Chartered Poland. Powiedziała nam m.in. o tym, jakimi kompetencjami powinien wyróżniać się lider przyszłości, a także, jak zbudować od podstaw rozpoznawalność marki na nowym rynku i przyciągnąć najlepszych kandydatów.

Lead the Way, Stay Ahead” – to hasło ABSL Summit 2023. Liderzy przyszłości zastanawiali się m.in. nad tym, jak w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości pozostać o krok przed konkurencją. Trudno o lepsze miejsce na takie rozważania. Region Europy Środkowo-Wschodniej stał się liderem we wdrażaniu i dostarczaniu rozwiązań cyfrowych i innowacyjnych. Niektórzy uważają nawet, że sektor ma potencjał, by stać się siłą napędową odnowy gospodarczej.

Standard Chartered w Polsce

Standard Chartered to brytyjska, międzynarodowa grupa bankowa, obecna na 53 najbardziej dynamicznych rynkach świata.

Polska spółka z siedzibą w Warszawie rozpoczęła działalność operacyjną we wrześniu 2018 roku. Jest to czwarte globalne centrum usług biznesowych Standard Chartered na świecie i pierwsze w Europie. Warszawskie biuro stanowi regionalną bazę, skoncentrowaną głównie na wspieraniu działalności Standard Chartered w Europie i Amerykach.

Lider przyszłości, a kwestia danych

Dane mają dziś krytyczne znaczne dla większości branży, nie dziwi więc globalny nacisk biznesu na tę kwestię. Standard Chartered ma tego świadomość, dlatego w warszawskiej siedzibie działają dedykowane zespoły – data science, czy data analysis.

Anna Urbańska, CEO Standard Chartered Poland, może się pochwalić przeszło 25-letnim doświadczeniem w różnych instytucjach finansowych. Karierę rozpoczynała w GMAC Commercial Finance. Swoje kompetencje rozwijała m.in. w HSBC, czy PwC. W trakcie konferencji ABSL 2023 wystąpiła wraz z innymi liderami branży w debacie pt. “Stay ahead with data”.

Wyodrębnianie i analiza danych, które mają znaczenie dla działalności biznesowej staje się istotną dziedziną samą w sobie” – zauważa A. Urbańska, wskazując, że zwykle na podstawie percepcji czy wyobrażeń podejmowane są błędne decyzje.

Jej zdaniem rozumienie danych jest jedną z kluczowych umiejętności lidera przyszłości. “Uważam, że liderem przyszłości nie jest osoba, która wie wszystko, ale taka, która potrafi słuchać i zadawać właściwe pytania” – podkreśla.

CEO Standard Chartered Poland wskazała ponadto na konieczność głębokiego rozumienia biznesu, w którym dany lider operuje oraz potrzebę otwartości na zmianę i różnorodność. Jej zdaniem przede wszystkim jednak „trzeba dbać o swoich ludzi, to się zawsze sprawdza”.

5. urodziny Standard Chartered w Polsce

CEO zapytana o największe sukcesy, jakie udało się wypracować zespołowi centrum w trakcie ponad pięciu lat działalności w Polsce, wskazała m.in. na zbudowanie centrum usług biznesowych mającego wpływ na globalne procesy firmy przy jednoczesnym znaczącym wzroście liczby pracowników.

W warszawskim centrum pracuje obecnie ponad 1300 osób, które zatrudniono w bardzo konkurencyjnych obszarach przeciwdziałania przestępczości finansowej, przeciwdziałania praniu pieniędzy, cyberbezpieczeństwa, audytu czy departamentu skarbu.

Przed polskim centrum stało także wyzwanie w postaci zbudowania niemal od podstaw rozpoznawalności marki, która przyciągnie najlepszych kandydatów.

Zdaje się, że cel ten osiągnięto z nawiązką. Fakt ten został zauważony choćby w tegorocznym rankingu Best Workplaces, w którym w kategorii firm zatrudniających ponad 500 osób Standard Chartered uplasowało się na czwartej pozycji.

A. Urbańska z dumą stwierdza, że polski oddział wypracował istotną pozycję wewnątrz organizacji na poziomie globalnym. W tym aspekcie dane miały również kluczowe znaczenie. Analizowano m.in. gdzie najsprawniej jest pozyskać talenty, i jakie role można z sukcesem obsadzić w Polsce. Nie zabrakło także myślenia perspektywicznego.

Stawiam na takie role, które będą z nami przez wiele kolejnych lat. Nie chciałabym inwestować czasu i czyjegoś życia w procesy, które wkrótce zostaną zautomatyzowane. Mamy w Polsce stanowiska, które niosą za sobą wiedzę. Pracownicy chcą się zajmować naszymi projektami, bo stwarzają one możliwości rozwoju, a jednocześnie zapewniają stabilność zatrudnienia” – mówi A. Urbańska.

Z zachowaniem tej perspektywy budowana jest już strategia na kolejne lata funkcjonowania centrum.

Kierunek rozwoju i pozycja Polski

Centrum adaptuje się do zmieniającej się sytuacji biznesowej, skupiając się na obszarach, które w najbliższych latach będą się rozwijały. Stawia na cyberbezpieczeństwo, technologie (coraz bardziej oparte na głębokiej wiedzy) oraz kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zrównoważonym finansowaniem. Celem jest także otwieranie w Polsce coraz więcej ról odpowiadających za prowadzenie globalnych projektów, jak i tych o znaczeniu strategicznym dla grupy. Zapewniają one bowiem kadrze szerokie perspektywy rozwoju bez potrzeby relokowania do innego kraju.

W ostatnich latach zmieniła się także pozycja Polski w sektorze, co znalazło swoje potwierdzenie w wielu wystąpieniach i debatach w trakcie ABSL Summit. A. Urbańska podkreśla, że Polska nie jest już miejscem, gdzie powinny być lokowane role czysto operacyjne. Nie bez znaczenia są rosnące koszty, ale także preferencje samych pracowników, którzy chcą realizować kompleksowe zadania.

Na pewno w naszej branży cały czas trwa rynek kandydata i nie zmieniło się to od dekady. W konsekwencji kandydaci są bardzo świadomi swojej wiedzy, wartości i oczekiwań wobec samych siebie, co jest dobre, bo pozwala budować bardziej partnerskie relacje na linii pracownik – firma” – podkreśla A. Urbańska.

Powiedzmy sobie wprost – Polska nie jest uznawana za lokalizację, w której inwestycja w centrum usług wspólnych będzie należeć do tych najniższych cenowo. Posiadając jednak wyspecjalizowaną pulę talentów zapewnia usługi na najwyższym poziomie w nadal bardzo efektywnym kosztowo modelu.

Te obserwacje potwierdzają zresztą dane z najnowszego raportu ABSL “Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023”. W ciągu roku w branży powstało 32 000 nowych miejsc pracy. Największy wzrost odnotowano właśnie w zakresie usług wysokospecjalistycznych (co przełożyło się także na wzrost wartości świadczonych usług). Przeszło 85 proc. nowo powstałych miejsc pracy dotyczy usług, które wymagają zaawansowanych kompetencji, głównie z zakresu technologii.

Nasi pracownicy są bardzo otwarci na zmianę – proponują wiele rozwiązań, nie potrzebują mikrozarządzania. Są absolutnie autonomiczni i mają determinację wykazania się, co napędza wiele procesów. Jednocześnie posiadają pozytywną chęć doskonalenia się” – zauważa A. Urbańska.

Pracownicy są bardzo świadomi i wyraźnie oddzielają życie zawodowe od prywatnego. Świadczy to o ich dojrzałości – wiedzą dokładnie, jakie są ich oczekiwania względem pracodawcy. Dlatego pracodawca, aby pozostać atrakcyjnym, musi uważnie podchodzić do ich potrzeb.

Standard Chartered to miejsce, w którym nie tylko realizuje się zadania zawodowe, ale w którym można rozwijać się pod wieloma względami, czerpiąc z szerokiej oferty wydarzeń wewnętrznych, rozbudowanej agendy D&I w ramach sieci pracowniczych czy trzech płatnych dni urlopowych przeznaczonych na działania wolontariackie” podsumowuje A. Urbańska, zwracając przy tym uwagę, że pracownik musi mieć pewność, że wzrasta wraz z rozwojem swojej organizacji.

I tego właśnie życzymy całemu zespołowi Standard Chartered z okazji pięciolecia działalności w Polsce.

Autor: Sylwia Pyzik