20 Jul 2018

Wzrost znaczenia rynku talentów – megatrendy od Deloitte

Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. To przemysł 4.0, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, „srebrna ekonomia” oraz elektromobilność. Megatrendami można nazwać globalne siły, które wpływają zarówno na życie gospodarcze, jak i społeczne. Oddziałują także na przebieg szeregu procesów, takich jak np. produkcja, […]

31 May 2016

Spotkanie HR Infuencers

20 stycznia odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące działalność nowo powołanego think tanku skupiającego wybitnych praktyków branży Human Resources – HR Infuencers. HR Influencers to inicjatywa skupiająca uznanych praktyków HR skutecznych w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swoich firmach i otoczeniu, będących kreatorami trendów w swoich obszarach zawodowych, zaangażowanych w budowanie best practices dla […]