23 Nov 2016

Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth

O INICJATYWIE Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth została ogłoszona 15 listopada 2013 roku w Atenach. Jest to odpowiedź Nestlé na trudną sytuację na europejskim rynku pracy. Największy światowy producent żywności, jako odpowiedzialny pracodawca i ważny podmiot gospodarczy, w 2013 roku zdecydował się pomóc młodym odnaleźć się na rynku pracy oraz […]