31 May 2016

Spotkanie HR Infuencers

20 stycznia odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące działalność nowo powołanego think tanku skupiającego wybitnych praktyków branży Human Resources – HR Infuencers. HR Influencers to inicjatywa skupiająca uznanych praktyków HR skutecznych w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swoich firmach i otoczeniu, będących kreatorami trendów w swoich obszarach zawodowych, zaangażowanych w budowanie best practices dla […]