16 Nov 2018

Różnorodność trendem HR w 2019

Portal LinkedIn zapytał aż 9000 menadżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji i HR z 39 państw na całym świecie o najważniejsze wyzwania i cele stojące przed nimi w najbliższej przyszłości, jak również najbardziej widoczne trendy w świecie HR.  Aż 78% uczestników badania Global Recruting Trends 2018 jest zdania, że różnorodność personelu – głównie w odniesieniu do […]