staże dla studentów
|

Top staże w bankowości, finansach i technologii. Zainwestuj w rozwój swojej kariery

Kariera najczęściej jest utożsamiana z osiąganiem kolejnych awansów zawodowych. Często rozpoczyna się od stażu czy praktyk, które pozwalają na zdobycie pierwszego doświadczenia, a także umożliwiają wejście w struktury danej organizacji. Jaki powinien być staż lub praktyka, aby faktycznie pomagały w ukierunkowaniu kariery przyszłego pracownika? Jak zatrzymać stażystów w firmie na dłużej? W końcu — o jakie staże warto się ubiegać?

Cel i znaczenie staży i praktyk

Jak podaje GUS staż to „nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”. Warto jednak już na wstępie podkreślić, że staż w firmie, a staż koordynowany przez Urząd Pracy, to dwie odrębne kwestie. Aby dostać się na staż koordynowany przez UP, należy spełnić szereg warunków (jest przeznaczony jedynie dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne itp.). Tymczasem w przypadku stażu organizowanego bezpośrednio przez pracodawcę proces rekrutacji wygląda zupełnie inaczej. Staż taki może rozpocząć każdy, bez względu na wykształcenie, doświadczenie oraz wiek. Stażyści powinni, oprócz zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, poznać realia pracy w danym sektorze, co może pomóc im w przyszłości lepiej dostosować się do wymagań i oczekiwań pracodawcy.

Staż to też dobry czas na budowanie sieci kontaktów zawodowych, poznanie specjalistów z branży oraz rozwój umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikacja, praca zespołowa, negocjacje, wystąpienia publiczne oraz budowanie relacji ze współpracownikami. Podczas stażu przyszli pracownicy powinni zweryfikować swoje umiejętności oraz mocne i słabe strony, odkryć dalsze obszary do rozwoju, zobaczyć, w czym czują się najlepiej, a także poznać rynek pracy. W tym czasie powinna kształtować się świadomość dotycząca roli i odpowiedzialności zawodowej, co pozwala na lepsze zrozumienie etyki pracy oraz kontekstu społecznego i biznesowego. Ponadto dzięki praktykom czy stażom studenci rozwijają pewność siebie w kontekście wykonywania zadań zawodowych, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w karierze w przyszłości.

Osiem kompetencji kluczowych

Słowo kompetencja pochodzi z łacińskiego słowa competentia, które oznacza odpowiedniość, zgodność. Pod względem etymologicznym kompetencje to zakres uprawnień osoby do realizacji określonych działań. Kompetencje kluczowe ustanowione przez Radę Unii Europejskiej, i uaktualnione dnia 22 maja 2018 r., to zbiór umiejętności, wiedzy i postaw, które pozwalają jednostkom osiągać sukcesy w zglobalizowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie. Wśród nich znajdują się umiejętności cyfrowe, czytanie i rozumienie tekstu, umiejętność rozumienia i analizy danych oraz kompetencje interpersonalne, takie jak zdolność do współpracy i komunikacji.

Kompetencje te są niezwykle przydatne, ponieważ pozwalają pracownikom dostosowywać się do zmieniających się technologii i otoczenia biznesowego, efektywnie rozwiązywać problemy, współpracować z innymi, a także dostosowywać się do różnorodnych kulturowo i językowo środowisk pracy. Kompetencje kluczowe są nieodzownym elementem sukcesu zawodowego oraz przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Warto inwestować w rozwijanie ich, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

W 2018 roku ustanowiono następujące kompetencje kluczowe:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
  • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
  • kompetencje cyfrowe,
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
  • kompetencje obywatelskie,
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wskazówki dla firm, które planują wprowadzić program stażowy

Tworząc program stażowy, nie należy zapomnieć, jak ważne jest, aby zapewnić stażyście odpowiednie warunki – środowisko, gdzie będzie czuł się dobrze i nie będzie bał się wyrażać siebie i swoich pomysłów. W poradniku GoldenLine możemy odnaleźć kilka porad, które pomogą nam przygotować odpowiedni program praktyk.

Onboarding

Warto pamiętać, że każdy stażysta to potencjalnie przyszły pracownik firmy. To, o ile pozwolimy mu poznać naszą kulturę organizacyjną, panujące zasady i oczekiwania, będzie miało ogromny wpływ na późniejszą decyzję o podjęciu pracy. Pierwszego dnia możemy podarować mu tzw. pakiet powitalny, czyli firmowe gadżety. Wprowadźmy pracownika do firmy — niech pozna jej historię, cele biznesowe, kulturę organizacji oraz wszystkie podstawowe informacje, które pomogą mu poruszać się w pierwszych dniach w firmie. Zdobyta wiedza sprawi, że poczuje się pewniej. Wielu młodych ludzi dzieli się na swoich profilach, na przykład na platformie „X”, ciekawymi wydarzeniami ze swojego życia, co może stanowić dodatkową formę promocji dla firm.

Skuteczny monitoring stażysty

Mentor z definicji jest osobą o znacznie bogatszym doświadczeniu niż jego podopieczny, która dzieli się zdobytą wiedzą i znajomością danej branży czy biznesu. Pomaga podopiecznemu zrealizować założone cele, podjąć konkretne decyzje zawodowe i działania. Monitoring stażysty to proces który, polega na indywidualnej pracy z drugą osobą i opiera się na obopólnym zaufaniu. Mentor to ktoś, kto wspiera, ale i podpowiada – jako osoba o większym autorytecie. Słucha także tego, jakie podopieczny ma potrzeby i komentuje je, odnosząc się do swojego doświadczenia. Wyznacza również zadania i zadaje pytania.

Mentoring pomaga także zidentyfikować te obszary, nad którymi podopieczny powinien popracować, a z których ten mógł sobie nie zdawać sprawy. Osoba bardziej doświadczona jest w stanie ocenić, których umiejętności brakuje podopiecznemu, aby ten efektywnie wykorzystywał zdobywane know-how. Mentoring opiera się na partnerskiej relacji między mistrzem a uczniem, zakładającej obopólną korzyść z nawiązanej relacji.

Wynagrodzenie

Pracodawcy, którzy zdecydują się na płatny staż, mogą czerpać wiele korzyści z takiego rozwiązania. Wśród nich można wskazać zwiększenie motywacji stażystów, eliminację potencjalnych różnic w statusie między nimi a innymi pracownikami, budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, zainteresowanie ze strony uczelni wyższych oraz większa widoczność programu stażowego w mediach.

Opłacalną praktyką jest różnicowanie wynagrodzenia w zależności od czasu trwania współpracy oraz perspektywy zatrudnienia na stałe. Stażyści mogą być skłonni zaakceptować niższą płacę, jeśli istnieje szansa na stałe zatrudnienie po udanych praktykach, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia. W przypadku krótkoterminowej współpracy, na przykład letnich staży, oferta powinna być na tyle atrakcyjna, aby umożliwić kandydatom zakwaterowanie w miejscowości, w której znajduje się firma, oraz pokrycie kosztów utrzymania w trakcie praktyki.

Przy określaniu wynagrodzenia warto uwzględnić koszty życia w danej lokalizacji, takie jak wynajem mieszkania czy koszty dojazdu. To może przyciągnąć kandydatów z innych regionów, którzy są gotowi na relokację. Niemonetarna część wynagrodzenia również może być atrakcyjna, na przykład dodatkowe szkolenia, bilety na konferencje branżowe, możliwość podróży do innych lokalizacji firmy, karty MultiSport, zniżki na wydarzenia kulturalne czy karnety na obiady.

Oczywiście, pakiet ten powinien być różny od tego, który oferujemy regularnym pracownikom, aby zachować atrakcyjność oferty zatrudnienia po stażu. Rozważenie podwyższenia płacy stażysty po zakończeniu stażu, jeśli zwiększa się zakres jego obowiązków i odpowiedzialności, może być skutecznym narzędziem motywacyjnym i zachęcić stażystów do pozostania w firmie na stałe.

Najlepsze staże w sektorze bankowości, finansów i IT

Poniżej przedstawiamy kilka firm m.in. z sektora bankowości, finansów i IT oraz ich programy stażowe, które gwarantują unikalne możliwości rozwoju zawodowego. Wybrane przez nas firmy umożliwiają zdobycie wiedzy w wielu różnych dziedzinach oraz poznanie funkcjonowania firmy liczącej się na globalnym rynku.

Aon

Staż w Aon to doskonały sposób na zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie ubezpieczeń i doradztwa finansowego. Podczas trwającej od 4 do 12 tygodni praktyki uczestnicy realizują profesjonalne projekty pod opieką doświadczonego mentora. To świetna okazja do samodzielnego działania i wykonania zadania przewodniego praktyki. Ponadto firma stawia na integrację poprzez różnorodne imprezy i akcje społeczne, co sprzyja budowaniu relacji i zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności. Na stronie Absolvent.pl, możemy znaleźć wiele komentarzy, poniżej jeden na temat współpracy z firmą Aon.

Huawei

Program Huawei ICT Academy 2.0 ma na celu wykształcenie 2 milionów specjalistów w dziedzinie ICT poprzez współpracę z uniwersytetami. Oferuje on różnorodne możliwości rozwoju, w tym dostęp do kursów, technologii i produktów Huawei, a także wsparcie finansowe i szkoleniowe. Huawei promuje różnorodność i inkluzję, co czyni program atrakcyjnym dla ambitnych studentów.

Netflix

Netflix oferuje programy wsparcia i szkolenia dla studentów oraz absolwentów, którzy chcą rozpocząć karierę w branży rozrywkowej. Warsztaty, coaching i praktyki stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i doświadczenia. Firma działa aktywnie na rzecz różnorodności w branży, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla wszytskich grup społecznych.

Panasonic

Firma Panasonic oferuje studentom elastyczne godziny pracy, wynagrodzenie według stawki godzinowej oraz możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach. Warunkiem jest dyspozycyjność przez co najmniej 12 miesięcy, co pozwala na zdobycie rzeczywistego doświadczenia zawodowego.

ING

International Talent Programme (ITP) w ING to dwuletni program, który umożliwia uczestnikom rozwijanie się poprzez różnorodne rotacje, szkolenia i doświadczenia. Program promuje także międzynarodową mobilność i zdobywanie certyfikatów z dziedziny finansów i bankowości. Jest idealny dla absolwentów zainteresowanych karierą w sektorze finansowym.

Kolejny program organizowany przez ING – „Staż z Lwem”, to płatny unikatowy na rynku staż skierowany do studentów ciekawych pracy z nowymi technologiami i szukających praktycznego doświadczenia. To szansa na pracę pod okiem ekspertów ING.

UBS

UBS oferuje płatny staż w różnych działach, takich jak finanse, HR, prawo, IT i wiele innych. Stażyści mają możliwość zdobycia realnego doświadczenia, uczestniczenia w szkoleniach i korzystania z wsparcia mentorów. UBS stawia na rozwój i perspektywę stałego zatrudnienia dla najlepszych stażystów.

Dr Irena Eris

Laboratorium Talentów to program organizowany dla studentów kierunków Zarządzania, Inżynierii Produkcji oraz Biotechnologii. Trwa dwa lata, a uczestnicy mają możliwość kompleksowego zapoznania się z działalnością jednej z największych polskich firm branży kosmetycznej oraz aktywnego uczestnictwa w jej rozwoju. Każdy uczestnik ma swojego mentora, który pomaga mu w realizacji zadań. Jak czytamy w ogłoszeniu: „Staniesz się częścią całego Zespołu Dr Irena Eris i wspólnie z nami będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania w jednej z drużyn sportowych, zjeść smaczny lunch w naszym firmowym bistro lub razem celebrować ważne dla nas chwile i sukcesy”.

LG

LG Energy Solution Wrocław uruchomił kolejna edycje #ChargeTheFuture, która została stworzona z myślą o młodych talentach wkraczających na rynek pracy. Studenci mogą odbyć 3-miesięczny płatny staż pod okiem doświadczonego pracownika firmy i zaliczyć tym samym studenckie praktyki. LG Energy Solution Wrocław oferuje również uczestnikom programu specjalistyczne szkolenia potwierdzone certyfikatami. A to wszystko w podwrocławskim parku technologicznym w Biskupicach Podgórnych.

Wszystkie te programy stażowe oferują unikalne korzyści takie jak zdobycie doświadczenia, rozwijanie umiejętności zawodowych i budowanie relacji w branży. Zapewniają także specjalistę, który będzie naszym mentorem i pomoże nam jak najlepiej wykorzystać czas spędzony na stażu. Wiele łączy te firmy, ale wybór miejsca zależy od zainteresowań i celów kariery każdego studenta.

Czy staż to też korzyść dla firm?

Założycielka i prezeska agencji pracy Jobhouse, ekspertka rynku pracy, headhunterką z ponad 15-letnim doświadczeniem – Natalia Bogdan – udzieliła nam komentarza. Co specjalista w branży uważa na temat organizacji programów stażowych?

Artykuł podkreśla ważny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach – inwestycję w młode talenty poprzez programy stażowe. Jestem przekonana, że tworzenie takich programów stanowi nie tylko korzyść dla stażystów, którzy zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe, ale także dla samych firm. Przede wszystkim, stażyści wnoszą do organizacji świeże spojrzenie i nowatorskie podejście do problemów, które dla stałychpracowników mogą wydawać się rutynowe. Dzięki temu mogą oni często dostrzegać rozwiązania, które umknęłyby uwadze bardziej doświadczonych pracowników – odpowiada

Poza tym, stażyści to zazwyczaj osoby ambitne, chłonne wiedzy, chcące udowodnić swoją wartość w środowisku zawodowym. Młode osoby często są także biegłe w nowych technologiach oraz mediach społecznościowych, dzięki którym firmy mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Nie można także zapomnieć o tym, że programy stażowe to dla firm doskonała okazja do przetestowania potencjalnych przyszłych pracowników. Oceniając ich pracę, zaangażowanie i postawę w trakcie stażu, przedsiębiorstwo może podjąć decyzje dotyczące zatrudnienia tych najbardziej obiecujących osób. Ja sama mam w zespole osoby, które zaczęły u nas od staży czy praktyk studenckich, a teraz pracują na wysokich stanowiskach. Takie osoby często doceniają to, że ktoś dał im szansę i są zaangażowanymi i lojalnymi pracownikami. Staże budują także most pomiędzy światem akademickim a rynkiem pracy. Dają młodym ludziom szansę na zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej, jednocześnie ułatwiając firmom dostęp do najnowszych trendów i badań prowadzonych na uczelniach – dodaje.

Podsumowując, w mojej opinii programy stażowe stanowią win-win dla obu stron. Stażyści
zyskują cenne doświadczenie zawodowe, a firmy korzystają z innowacyjności, energii oraz
potencjału młodych ludzi. W erze szybko zmieniających się trendów i technologii inwestycja
w młode talenty jest nie tylko wartościowa, ale wręcz niezbędna
– podkreśla Natalia Bogdan, CEO Jobhouse.

Każdy jest wygranym?

Organizacja programów stażowych stanowi wyjątkowo korzystną sytuację zarówno dla młodych adeptów zawodowych, jak i dla firm. Młodzi ludzie zyskują nieocenione doświadczenie, rozwijają kompetencje, budują sieć kontaktów, a także zdobywają wgląd w realia pracy. To dla nich okazja, aby zidentyfikować swoje mocne strony, obszary do rozwoju i precyzyjniej określić swoje cele zawodowe.

Dla firm programy stażowe stwarzają możliwość pozyskania nowego talentu, który może przynieść innowacyjność i świeże spojrzenie na działalność firmy. Stażyści często wnoszą ze sobą bieżącą wiedzę, umiejętności cyfrowe oraz entuzjazm do pracy. Ponadto, staże pomagają firmom budować markę pracodawcy, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata biznesu i technologii programy stażowe stanowią wyraz zaangażowania w rozwijanie młodych talentów i inwestowania w przyszłość firm.

Autor: Renata Misiura

Czytaj również:


Czego „Barbie” uczy o przywództwie?


Rankingi uczelni wyższych: gdzie szukać najlepszych kandydatów?


Quiet quitting, great resignation, lazy girl job — nowe trendy w zatrudnieniu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze