|

Trwa rekrutacja do Programu CIMA na Uczelni. To szansa, aby w 100 procentach wykorzystać swoje studia i spełnić ambitne cele zawodowe

Association of International Certified Professional Accountants wraz czołowymi uczelniami w Polsce realizuje Program CIMA na Uczelni, który umożliwia studentom zdobycie kwalifikacji profesjonalnej w zakresie rachunkowości zarządczej jeszcze w trakcie studiów. Rejestracja dostępna jest na stronie cimauczelnie.pl 

Studenci wchodzący na rynek pracy stoją przed wyzwaniem, jak wyróżnić się na tle innych absolwentów. Dodatkowo nieustanne zmiany, które są już codziennością, wręcz obligują do ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Jest to absolutnie niezbędne, aby nadążyć za współczesnymi trendami. Dlatego tak ważne jest rozwijanie kompetencji także poza uczelnią oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, także w przypadku studentów, którzy jeszcze poszukują swojej ścieżki zawodowej.

W aktualnym świecie VUCA (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), czyli burzliwej rzeczywistości biznesowej, firmy potrzebują w swoich zespołach ekspertów, którzy potrafią przekształcić dane w informacje usprawniające działanie całej organizacji, prowadzić narrację biznesu, generować nowe rozwiązania oraz skutecznie współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami – mówi Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA.

Association of International Certified Professional Accountants, które reprezentuje AICPA & CIMA, współpracuje z najlepszymi uczelniami w Polsce tworząc Program CIMA na Uczelni. Studenci, którzy ukończą w jego ramach wszystkie wymagane przedmioty otrzymują zwolnienia z niektórych egzaminów CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na dwóch poziomach (Certyfikatu i Operacyjnym):

Na poziomie Certyfikatu powinni zacząć studenci studiów licencjackich (I stopnia) – od II do V semestru studiów oraz słuchacze na studiach podyplomowych. Naukę na poziomie Operacyjnym mogą zacząć studenci studiów magisterskich (II stopnia) – od I do III semestru. W Programie uczestniczyć mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wszystkie egzaminy zewnętrzne CIMA są w języku angielskim. Wymagany poziom znajomości języka to minimum B2 (średniozaawansowany). Udział w Programie wiąże się z kosztami rejestracji i opłatą za egzamin zewnętrzny.

Studenci Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i Wrocławiu mogą również skorzystać z nowej, cyfrowej ścieżki do zdobycia dyplomu CIMA – CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP). To najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie e-learningowo-egzaminacyjne, obejmujące zakresem merytorycznym sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA. Platforma online umożliwia pracę w indywidualnym tempie, a proces nauczania oparty jest w większości na interaktywnych ćwiczeniach symulujących realne sytuacje ze świata biznesu.

Co więcej, Association of International Certified Professional Accountants aktywnie współpracuje z topowymi pracodawcami, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Są to m.in.: Accenture, AkzoNobel, AstraZeneca, Bridgestone, Credit Suisse, Franklin Templeton, Fujitsu, Heineken, IAG GBS, Infosys, Motorola, Nokia, Shell, Unilever czy Volvo Financial Services. Na stronie AICPA & CIMA Global Career Hub można znaleźć aktualne oferty pracy i praktyk na całym świecie.

Kwalifikacja Profesjonalna CGMA jest unikalnym na polskim rynku rozwiązaniem łączącym finanse i biznes. Rekrutacja do Programu CIMA na Uczelni trwa przez cały październik. Nie warto czekać z decyzją – dyplom CIMA daje przewagę!

Dodatkowe informacje:

Jak dołączyć do Programu CIMA na Uczelni?

  1. Załóż i aktywuj swoje konto na stronie cimauczelnie.pl.
  2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty.
  3. Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i AICPA & CIMA.
  4. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w CIMA, założenia konta My CIMA i uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości GBP 85.

Co daje dyplom CIMA?

  • Potwierdzenie najwyższych kompetencji z zarządzania finansami.
  • Zarobki wyższe nawet o 86%.
  • Szansę na szybszy awans – nie tylko w Polsce.
  • Elitarne kontakty biznesowe łączące profesjonalistów z całego świata.
  • Nowoczesne, elastyczne metody nauczania i egzaminy online.

Dlaczego warto zacząć kwalifikację CGMA jeszcze na studiach, sprawdź tutaj.

O Association of International Certified Professional Accountants

Association of International Certified Professional Accountants®, reprezentujące AICPA® & CIMA®, działa na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 689 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 196 krajów i terytoriów. Są światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarząd­czej.

Poprzez propagowanie tytułów Certified Public Accountant (CPA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA) oraz innych specjalistycznych kwalifikacji, profesjonalną edukację i tzw. świadome przywództwo (ang. thought leadership) wspierają członków i zaangażowanych profesjonalistów oraz dzielą się z nimi wiedzą oraz możliwościami na osiągnięcie pozycji liderów w kształtowaniu stabilniejszej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecz­nemu i zrównoważonemu rozwojowi.

O AICPA i CIMA

American Institute of CPAs (AICPA), będący największą na świecie organizacją reprezentującą profesję biegłego rewidenta, wyznacza dla swoich członków standardy etyczne oraz obowiązujące w Stanach Zjednoczonych standardy audytorskie w odniesieniu do spółek prywatnych, organizacji charytatywnych, a także władz federalnych, stanowych i lokalnych. Opracowuje również i ocenia Uniform CPA Examination i tworzy zasób talentów dla profesji rachunkowości publicznej. 

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem z zakresu finansów.