Ilustracja do informacji prasowej: "Nawet do 3 lat opóźnień we wdrażaniu unijnego prawa w Polsce. Szybkie wdrożenie trzech dyrektyw dużą korzyścią dla polskiego biznesu". Przedstawia logo firmy PwC.
|

Trzy podatkowe konkrety PwC Polska na pobudzenie inwestycji w polskiej gospodarce

Eksperci PwC Polska zidentyfikowali trzy regulacje, które tworzą bariery dla inwestorów kapitałowych, a dodatkowo, w ocenie praktyków prawa podatkowego, sądów administracyjnych i samych  przedsiębiorców, są niezgodne z regulacjami unijnymi, innymi przepisami lub niemożliwe do zastosowania w praktyce. Tym samym, dla utrzymania zasady zaufania podatnika do państwa, a także dla zwiększenia stabilności inwestycji kapitałowych, wymagają interwencji legislacyjnej.​ Należą do nich: konieczność badania pośrednich udziałowców przez spółki holdingowe, brak możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości inwestycyjnych oraz istotne ograniczenia neutralności podatkowej reorganizacji, które nie są związane z korzyściami podatkowymi (wyłączenie neutralności podatkowej następujących po sobie reorganizacji) – wynika z raportu PwC Polska “Jak znieść bariery inwestycyjne: ​trzy konkrety podatkowe ​dla inwestorów kapitałowych​”.

Warszawa, 23 listopada – Koniec roku kalendarzowego kojarzy się ze zmianami w podatkach dochodowych. Co roku w listopadzie podatnicy byli zaskakiwani nowymi czy znowelizowanymi regulacjami „na ostatnią chwilę”. ​Takie zaskoczenia nie są mile widziane, szczególnie przez inwestorów kapitałowych, dla których stabilność i przewidywalność są kluczowe w kontekście podejmowanych decyzji.​ W tym roku może warto zmienić podejście. W raporcie “Jak znieść bariery inwestycyjne: ​trzy konkrety podatkowe ​dla inwestorów kapitałowych” wskazujemy na rzeczone przepisy wraz z informacją, dlaczego ich zmiana, będzie pozytywnym impulsem dla biznesu, w tym dla inwestorów kapitałowych.​ To są konkretne propozycje – proste, racjonalne i obiektywnie potrzebne.

“Te trzy konkrety to efekt naszych analiz i rozmów przeprowadzanych z klientami. Gospodarka w Polsce potrzebuje inwestycji a nadmiernie skomplikowane przepisy to jedna z barier, które je ograniczają. Warto pamiętać  także o uproszczeniu systemu podatkowego oraz ograniczaniu nadmiernej biurokracji” – mówi Tomasz Kassel, partner zarządzający działem Tax, Legal and People PwC Polska.

Pierwsza propozycja dotyczy przepisów o polskiej spółce holdingowej. Wprowadzone w 2022 r. regulacje miały zachęcać zagraniczne fundusze do tworzenia struktur inwestycyjnych w Polsce​. Jedną z istotnych zachęt, miała być możliwość stosowania zwolnienia z podatku przy wyjściu z inwestycji przez spółkę holdingową​. Niemniej jednak, zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży udziałów spółki zależnej przez spółkę holdingową wymaga znajomości rezydencji wszystkich pośrednich udziałowców w okresie 2 lat przed sprzedażą udziałów spółki zależnej​. Przy spółkach giełdowych czy spółkach inwestycyjnych, jest to obiektywnie niemożliwe do sprawdzenia. Przepisy o spółce holdingowej – w obecnym kształcie – w praktyce uniemożliwiają, a już na pewno nie zachęcają, stosowanie tego rozwiązania przez inwestorów kapitałowych. Proponujemy wymóg badania bezpośrednich i pośrednich udziałowców przez spółkę holdingową, ograniczyć do informacji obiektywnie możliwych do pozyskania.

Kluczem do tworzenia przepisów skutecznie zachęcających inwestorów do aktywności w Polsce, jest ich precyzja. Inwestorzy oceniają klimat regulacyjny szczególnie przez pryzmat jego pewności i ochrony kapitału. Jeśli zastosowanie prawa jest w praktyce niemożliwe, nie można oczekiwać, że inwestorzy będą oceniać takie prawo jako racjonalne i wiarygodne”  – mówi Rafał Szczotka, partner PwC Polska w dziale Tax, Legal and People.

Kolejnym rozwiązaniem jest umożliwienie amortyzacji podatkowej nieruchomości inwestycyjnych. W 2022 r. wprowadzono regulacje ograniczające maksymalną amortyzację podatkową nieruchomości komercyjnych (przez spółki nieruchomościowe) do wysokości amortyzacji księgowej​. Tylko, że nie wszystkie spółki nieruchomościowe amortyzują nieruchomości dla celów bilansowych​. W przypadku nieruchomości inwestycyjnych, są one wyłącznie wyceniane do wartości godziwej i to bieżąca wycena tych nieruchomości jest ujmowana w bilansie spółki nieruchomościowej. Wprowadzone ograniczenie obiektywnie nie powinno obejmować nieruchomości inwestycyjnych, gdyż one nie są amortyzowane księgowo​. W innym przypadku, spółki posiadające nieruchomości inwestycje nie będą miały prawa do jakiejkolwiek amortyzacji i będą w sytuacji gorszej niż reszta rynku. Proponujemy żeby przepis jasno wskazywał, ​że nie obejmuje sytuacji, w których nieruchomości ​nie są w ogóle amortyzowane dla celów bilansowych a stanowią nieruchomości inwestycyjne.

Regulacje w obecnym kształcie zdają się nie uwzględniać specyfiki sektora nieruchomościowego. Tym samym, w oczach zagranicznych inwestorów, stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność polskiego prawa – nie jest to bowiem prawo uwzględniające potrzeby biznesowe przedsiębiorców. Podjęcie trudu legislacyjnego celem odzwierciedlenia specyfiki tego biznesu jest jak najbardziej uzasadnione” – mówi Marta Pabiańska, partnerka PwC Polska i liderka Deals Platform.

Trzecie rozwiązanie dotyczy reorganizacji biznesu prowadzonego przez spółki kapitałowe. W 2022 r. ograniczono możliwość dokonywania neutralnych podatkowo reorganizacji tylko do pierwszej takiej operacji. W rezultacie, przy obecnym kształcie przepisów, reorganizacje w grupach kapitałowych, wymagają szczegółowych i historycznych analiz dotyczących sposobu objęcia udziałów w danej spółce, a dodatkowo ograniczają możliwość działań reorganizacyjnych w ramach grup kapitałowych, nawet jeśli nie kreują one żadnych korzyści podatkowych. W tym zakresie naruszają przepisy unijne. Nasza propozycja zakłada likwidację tego przepisu.

Pełna treść raportu: Jak znieść bariery inwestycyjne: trzy konkrety podatkowe dla inwestorów kapitałowych

Czytaj również: