Ilustracja do artykułu pt. "W jakiej kondycji jest rynek pracy w Polsce w 2024 roku?"
|

W jakiej kondycji jest rynek pracy w Polsce w 2024 roku?

W dynamicznie zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej nie brakuje także zawirowań na rynku pracy. Rosnące koszty zatrudnienia pracownika, przy jednoczesnym niskim bezrobociu stawiają przed firmami wiele wyzwań. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się ograniczać zatrudnienie, podczas gdy inne mają problem z pozyskaniem nowych pracowników. W analizie sytuacji na rynku pracy warto oprzeć się na twardych danych, dlatego sięgamy do najnowszego raportu autorstwa Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jakie są najważniejsze wnioski dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce w 2024 roku?

Czy firmy w Polsce planują zatrudniać nowych pracowników w 2024 roku?

Z danych, jakie ukazały się w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wynika, że pomimo wysokich kosztów zatrudnienia, polskie przedsiębiorstwa chcą zatrudniać nowych pracowników.  

Najnowsze badanie w tym zakresie zostało przeprowadzone początkiem maja. Do końca kwietnia 2024 roku 12 proc. firm zatrudniło nowych pracowników. Dwa razy więcej (24 proc.), planuje nowe zatrudnienia w kolejnych miesiącach tego roku. 

Katarzyna Dębkowska wskazuje, że pośród firm, które zwiększyły już w tym roku zatrudnienie, 69 proc. planuje następne rekrutacje jeszcze w tym roku. Z kolei wśród przedsiębiorstw, które do końca kwietnia nie zwiększyły zatrudnienia, 18 proc. planuje uczynić to w kolejnych miesiącach tego roku.

Masowe zwolnienia omijają Polskę?

Z raportu dowiadujemy się także, że do końca kwietnia redukcji zatrudniania dokonało 7 proc. badanych przedsiębiorstw. Plany w tym zakresie ma z kolei 11 proc. firm. W jakim sektorze zwolnień jest najwięcej? Najczęściej decydują się na nie firmy produkcyjne. 12 proc. z nich już przeprowadziło zwolnienia, a 14 proc. ma takie plany w najbliższych miesiącach.

W jakich innych branżach przedsiębiorcy planują zwalniać? W budownictwie myśli o tym 8 proc. firm, w handlu 10 proc., a w usługach i TSL po 11 proc.

Bilans rekrutacji i redukcji zatrudnienia

Bilans decyzji podejmowanych przez firmy jednoznacznie wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa nie planują masowych zwolnień pracowników i zamierzają zatrudniać nowych (pomimo rosnących kosztów). Znaczna część przedsiębiorców zmaga się jednak z problemem niedostępności pracowników. W obliczu niskiej stropy bezrobocia zwiększanie zatrudnienia bywa wyzwaniem.

Rynek pracy w Polsce w 2024 roku – wzrost aktywności zawodowej

W czasie ostatniego dziesięciolecia w naszym kraju odnotowano znaczny wzrost aktywności zawodowej osób w różnych grupach wiekowych. Polska wypada ponad średnią unijną w zakresie aktywności zawodowej osób w wieku 25-54 lata.

Jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie główną grupę wiekową 25-54 lata, to poziom aktywności w 2013 roku wynosił 84,6 proc., a w 2023 r. wzrósł do 88,6 proc. Stopniowa poprawa doprowadziła do tego, że od 2020 r. wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce zaczęły przewyższać średnią dla Unii Europejskiej (w 2023 r. wyniosła 87 proc.). W jakich krajach aktywność zawodowa jest najwyższa? W minionym roku prym wiodły pod tym względem we wskazanej grupie wiekowej Szwecja (92,2 proc.) oraz Słowenia (92,1 proc.).

Aktywność zawodowa wśród młodych Polaków

Nieco inaczej kwestia ta prezentuje się wśród młodych Polaków. Aktywność zawodowa co prawda wzrasta, jednak wciąż pozostaje poniżej unijnej średniej. Jeśli weźmiemy pod uwagę grupę wiekową 20-24 lata, to poziom aktywności wzrósł z 55,7 proc. w 2013 r. do 58,5 proc. w 2023 roku. Średnia dla Unii Europejskiej w zeszłym roku wyniosła 62,2 proc. To właśnie w tej grupie Polska najbardziej „odstaje” od unijnej średniej.

Szymon Ogórek wskazuje na kilka możliwych przyczyn. Jedną z nich jest niski odsetek młodych Polaków łączących pracę ze studiami. W 2022 roku było to zaledwie 14 proc. (jeden z najniższych wskaźników w UE). Ponadto młodzi obywatele w Polsce są też rzadziej niż mieszkańcy innych krajów UE, skłonni zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę – 40 proc. w Polsce wobec 56 proc. w UE.

Z kolei bardziej optymistycznie prezentują się statystyki dotyczące pracowników w wieku przedemerytalnym – (mężczyźni 55-64 lat oraz kobiety 55-59 lat). Wśród mężczyzn w 2013 roku poziom aktywności zawodowej wynosił 55,9 proc., a w 2023 r. wzrósł do 71,7 proc. (średnia unijna w 2023 r. wynosiła 73,4 proc.). Wśród kobiet także możemy zaobserwować znaczący wzrost. Poziom aktywności wzrósł z 50,7 proc. w 2013 r. do 73,5 proc. w 2023 r., (średnia unijna to 74,2 proc.). 

Polski Instytut Ekonomiczny

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Jego historia sięga 1928 roku. Działalność badawcza organizacji obejmuje makroekonomię, energetykę i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarkę cyfrową oraz ekonomię behawioralną.

Organizacja opracowuje analizy i raporty oraz rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów w naszym kraju, uwzględniając sytuację międzynarodową.

Przeczytaj także:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze