|

W tym roku w Polsce przybyło 13% jednoosobowych działalności IT

Według danych z KRS na koniec sierpnia liczba jednoosobowych firm informatycznych wzrosła o 13 proc. w stosunku do końca 2021 r. Aż 70 proc. wszystkich tych podmiotów działa w branży programistycznej i właśnie w tej kategorii przybywa ich najszybciej. Blisko 40 proc. wszystkich jednoosobowych działalności IT jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim.

W Polsce szybko przybywa jednoosobowych firm informatycznych – na koniec sierpnia ich liczba była o 13 proc., czyli ponad 17 tys., większa niż na początku roku, jak wynika z najnowszej analizy KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. W ciągu całego 2021 r. wzrost ten wyniósł niecałe 18 proc., przybyło prawie 20 tys. podmiotów.

Najszybciej przybywa działalności związanych z programowaniem

Zdecydowana większość – aż 70 proc. – wszystkich polskich jednoosobowych firm informatycznych działa w branży zarządzania oprogramowaniem i to właśnie ich liczba odnotowuje największe wzrosty. Na koniec sierpnia było ich już ponad 15 proc. więcej niż na początku roku. W ciągu całego 2021 r. przyrost ten wyniósł niemal 21 proc. Z pozostałych zarejestrowanych w KRS jednoosobowych firm IT blisko 20 proc. zajmuje się doradztwem informatycznym (wzrost o niecałe 10 proc. w stosunku do końca 2021 r.), 7 proc. jako główną swoją działalność podaje świadczenie usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (wzrost o 4 proc.), a 5 proc. zarządzanie urządzeniami informatycznymi (wzrost o 8 proc.)

Ostatnie lata uświadomiły wielu specjalistom i pracodawcom w IT, że praca na własny rachunek jest możliwa, wygodna i opłacalna. Przy utrzymaniu się obecnej tendencji na koniec 2022 r. wzrost liczby jednoosobowych działalności w tej branży wyniesie ponad 20 proc., a ich liczba będzie oscylować w granicach 155-160 tys. – mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio, software house’u z główną siedzibą w Poznaniu i oddziałami w Europie, który zrealizował ponad 200 projektów eCommerce.

Jeśli firmy chcą współpracować z najlepszymi specjalistami, muszą być elastyczne i gotowe do oferowania współpracy w modelu B2B, zwłaszcza że wzrost popularności pracy zdalnej sprawił, że muszą konkurować o kandydatów również z firmami zagranicznymi. Specjaliści IT należą do najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku, a liczba ofert pracy dla nich i proponowane zarobki wciąż rosną. Firmy opierające się na specjalistach z tego zakresu powinny stawiać przede wszystkim na szczerze rozmowy o indywidualnych potrzebach pracowników oraz zapewnienie szerokich możliwości rozwoju – dokładnie tak staramy się działać na co dzień w Advox – dodaje.

Najwięcej procesów rekrutacyjnych dotyczy stanowisk IT w Warszawie

Ponad ¼, czyli 37,5 tys. tego typu podmiotów jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim, dalej znalazły się województwa małopolskie – 12 proc. – i dolnośląskie – 10 proc. Najmniej, bo tylko 1. jednoosobowych firm IT, zarejestrowano w województwie świętokrzyskim. Najwięcej działalności jest rejestrowanych w miastach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi.

Według raportu* firmy HR-owej 39 proc. procesów rekrutacyjnych planowanych przez polskie firmy w 2. półroczu 2022 r. będzie dotyczyło właśnie stanowisk IT. Jednocześnie ponad ⅕ badanych firm deklaruje, że liczba wszystkich rekrutacji kontraktorów B2B w najbliższych miesiącach wzrośnie.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badań Dun & Bradstreet przeprowadzonych w sierpniu 2022 r.  Analizie poddano dane z rejestru KRS.

* Raport firmy Hays