|

Wehikuł czasu Dyrektora HR

wehikuł czasu Dyrektora HR

Z pewnością każdy z nas z upływem kariery zawodowej zadaje sobie pytanie, czy wybory, których dokonaliśmy w trakcie jej trwania były trafne. Wiele dalibyśmy za to, aby na początku ścieżki zawodowej  wiedzieć to, co dało nam długoletnie doświadczenie i zdobyta wiedza.

Gdybyśmy mieli jedną, niepowtarzalną szansę spotkać siebie sprzed 10 lat, to jakich wskazówek byśmy sobie udzielili? Pozostając w obszarze HR zrobiliśmy listę 8 „przykazań”, rad, jakie powinny przyświecać specjalistom tej branży w podejmowaniu najważniejszych decyzji zawodowych.

Mów językiem biznesu 

Współczesny Dyrektor Personalny to przede wszystkim partner biznesu. Ta idea powinna przyświecać przy podejmowaniu decyzji każdemu specjaliście odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki HR-owej w firmie. Pracodawcy tworzą działy HR po to, aby podnieść efektywność i skuteczność w pracy swoich pracowników. 

Aby osiągnąć sukces musisz doskonale znać realia biznesu i branży, w której się poruszasz, operować językiem biznesowym i przede wszystkim wiedzieć, jakie cele stawia przed Tobą biznes – połączenie umiejętności biznesowych i wiedzy merytorycznej daje niesamowite efekty i jest kluczem do sprawnego funkcjonowania każdego departamentu HR.

 Miej apetyt na wiedzę

HR to apetyt na wiedzę i ciągle doskonalenie. Bądź świadomy tego, co dzieje się w rzeczywistości ekonomicznej i na rynku HR-owym, uczestnicz w wydarzeniach branżowych, konferencjach, seminariach, spotkaniach networkingowych. Buduj własną markę. Miej otwartą głowę, myśl samodzielnie i podejmuj inicjatywę. Zadawaj pytania i szukaj swoich HR-owych autorytetów, których wartości i filozofia pracy będzie busolą dla Twoich przyszłych decyzji.

Nie bój się konfrontacji

Konsekwencją strachu przed konfrontacją jest zahamowanie kreatywności i innowacyjności w Twojej firmie. Nie bój się podejmowania trudnych dyskusji, broń swojego zdania i wyrażaj wątpliwości w stosunku do pomysłów innych. Zwracaj uwagę na słowa krytyki dotyczące Twoich idei. Wyciągaj wnioski i buduj kompromis. Pamiętaj, że często osoby postronne są bardziej obiektywne w stosunku do Twoich pomysłów. Efektem będzie wypracowanie dobrych praktyk i wyzbycie się lęku przed porażką. 

Dostosowuj się do zmieniających się warunków

To jedno z trudniejszych zadań, jakich realizacji wymaga praca HR-owca. Aby dobrze sobie radzić w zmieniającym się środowisku, musisz szybko dostosowywać się do nowych warunków i działać w „ciągłej zmianie”. 

Kształtuj liderów. Udostępniaj im narzędzia do rozwoju. Zapewniaj szkolenia tak, aby potrafili zarządzać sobą i innymi w okresie przeobrażeń. 

Bądź cierpliwy

Na początku kariery jesteś spragniony sukcesu, oczekujesz spektakularnych awansów i szybkich zwycięstw. Jednak HR to także cierpliwość przy wdrażaniu nowych rozwiązań i procesów oraz umiejętność motywowania się w oczekiwaniu na odroczony sukces.

Miej odwagę podejmować trudne, nowatorskie, czasem niepopularne decyzje, twórz kompromis pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. 

Szukaj różnorodności

Buduj kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa zgodnie z ideą różnorodności. Zatrudniaj osoby, które będą wnosić do Twojej firmy świeże pomysły, nową energię pobudzającą do działania również  pracowników o długim stażu.

 Niech zatrudnieni posiadają inne style pracy i doświadczenia – znajdź dla nich idealną pozycję w strukturach Twojej firmy, która w pełni pokaże ich możliwości.

Staraj się rozumieć innych

Pracę w HR wybierają osoby empatyczne, które widzą się w roli usługodawcy w stosunku do pracodawcy i pracownika, potrafią budować mosty pomiędzy nimi. Zrozum drugiego człowieka przy zachowaniu świadomości, że HR musi realizować twarde cele biznesowe.  HR to „ludzkie oblicze” w dziedzinie zarządzania.

Postaw na komunikację

Wsłuchuj się w potrzeby pracowników, buduj długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, ale też słuchaj siebie i kieruj się zasadami zgodnymi z etyką. Znane polskie przysłowie „Co dwie głowy, to nie jedna” nie wzięło się znikąd, więc nigdy nie lekceważ potęgi „burzy mózgów”.

HR odpowiada za klarowność zasad panujących w organizacji, wzmacniających kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników. Kładź nacisk na komunikację, jasny i prosty system informowania o tym, jaki proces chcesz wdrożyć. Ułatwi Ci to pozyskanie poparcia zarządu i pracowników oraz wzmocni wiarygodność Twojego pomysłu. 

Więcej na temat rad, jakie udzielają rynkowi HR dyrektorzy personali przeczytasz: https://www.magazynrekruter.pl/hr-dyrektorzy-zamykaja-stary-rok-i-witaja-nowy-jakie-sa-ich-przemyslenia-cz-ii/