|

Wsparcie psychologiczne – benefit na czasie?

Pandemia, która od początku 2020 roku stała się globalnym problemem numer jeden nie przestaje generować społeczeństwu problemów. Pokłosiem jej istnienia jest szereg wyzwań na rynku pracy.

Zatrudnienie wielu osób stanęło pod znakiem zapytania, a niestety nie obyło się także bez licznych zwolnień. Problem nie dotyczy jedynie tych organizacji, których branża została bezpośrednio dotknięta kryzysem. To także udręka tych organizacji, które chciały wygenerować pewne oszczędności ograniczając liczbę pracowników. Jednak nawet Ci, którzy o swoje miejsce pracy nie muszą się obawiać nie są w idealnej kondycji psychicznej.

Pracodawcy szukając nowych rozwiązań stawiają na wsparcie psychologiczne swoich pracowników w tym trudnym dla nich okresie.

Aktualne benefity vs.  realne potrzeby

Życie w cieniu koronawirusa to pasmo wielu obaw i niepewności. Oczywiście nie każdy je odczuwa w takim samym stopniu. Trudno jednak znaleźć osobę, która czułaby się pewnie i spokojnie zarówno w kwestii swojej przyszłości zawodowej, zdrowia swojego czy bliskich. Jeśli zachorujemy i czeka nas długie L4 wracamy nie dość, że z obawą o dalsze zdrowie to jeszcze o sytuację w pracy. Czy nasze obowiązki zostały przejęte a palące tematy odpowiednio zaopiekowane?

Praca w domu w systemie home office oprócz korzyści niesie za sobą też utrudnienia. Zwłaszcza jeśli w jednej przestrzeni dwójka rodziców musi pracować, a dzieci realizować szkolny obowiązek zdalnego nauczania. Jeśli jednak jesteśmy w tej grupie osób, które cały czas przychodzą do swojego miejsca pracy i mimo wszystko mamy kontakt z innymi ludźmi, istnieje zagrożenie cyklicznego przebywania w izolacji, jeśli okaże się, że mieliśmy kontakt z chorym na covid. Nie wspominając o samym zakażeniu. Obawy dotyczą także problemów finansowych, jej płynności, a także ewentualnych zadłużeń.

Co na to pracodawcy?

To najpopularniejsze wyzwania z jakim mierzy się typowy człowiek – pracownik. Wszystkie te sytuacje, w których się znajdujemy mogą generować stres, lęk, niepokój, ciągle obniżony nastrój. Jest to zupełnie zrozumiale, jednak gdy sytuacja stresowa się przedłuża, samopoczucie pracownika przekłada się zdecydowanie na jego wydajność. Pracodawca nie może jednoznacznie wpłynąć na prywatne życie pracownika. Ma jednak szansę oferować mu takie narzędzia, która nie tylko wpłyną pozytywnie na jego wydajność, ale i ogólny dobrostan. Może to także znacznie wpłynąć na zadowolenie na polu prywatnym. Do tego typu rozwiązań należy profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Wśród wielu firm, zwłaszcza dużych korporacji funkcjonują pakiety benefitów, w których znajdziemy kartę multisport i prywatną opiekę medyczną. Te elementy stały się już prostym standardem. Przebić je mogą dofinansowanie do nauki języków, wczasy pod gruszą, masaże dla pracowników, zwrot kosztów dojazdu do pracy/lunchu, czy wszelkiego rodzaju kafeterie, które w sposób materialny uradują pracownika. Pytanie czy aktualnie są dla niego priorytetem.

Co w takim razie z psychicznym samopoczuciem? Czy powinno się obecnie wzbogacić benefity pracownicze o konsultacje z psychologiem bądź psychoterapeutą? Wiele wskazuje na to, że właśnie tego oczekują pracownicy.

W jaki sposób zadbać o swoich ludzi?

Jeszcze przed wybuchem epidemii 45% polskich pracowników oczekiwało od pracodawców wsparcia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego – wynika z cytowanych danych w raporcie Well.hr „Bez stresu! Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników”, o których pisała na swoim blogu Maja Gojtowska.

W USA stałą pomocą psychologiczną jest objętych ponad 60% zatrudnionych w dużych firmach. „Psycholog pomaga w walce ze stresem, zajmuje się interwencją kryzysową, wpływa na poprawę stosunków interpersonalnych w firmie, pomaga kierownictwu komunikować się z pracownikami, lokalizuje źródła konfliktu i walczy z nimi, zajmuje się optymalizacją warunków pracy w celu podniesienia efektywności pracowników”.

W Polsce staramy się również iść zgodnie z kierunkiem potrzeb. Firma Accenture posiada własnego Wellness Coach’a, jest to osoba, która wspiera pracowników w codziennych trudnościach, dzięki czemu można zgłosić się do niej z każdym problemem.

Inspiracje z rynku

Beata Molska – Head of Recruitment & Development w Xella Polska, opowiada na Linkedin o praktykach wdrożonych dla pracowników w czasie pandemii. „(…) świadczymy jako HR codzienne dyżury psychologiczne i osobiście prowadzimy warsztaty wspierające radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji w zespole w trakcie pracy zdalnej i wiele innych podczas „Piątkowej filiżanki inspiracji” na Teamsach”. O wsparcie kondycji psychicznej pracowników dba także PZU Zdrowie, czy Dior Polska. Bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologa zapewniła swoim ludziom także firma PKN Orlen.

Ciekawym przykładem z poza granic naszego kraju jest firma Salesforce, która oferuje pracownikom serie artykułów i webinarów o zdrowiu emocjonalnym, otrzymują także dostęp do aplikacji, które uczą medytacji.

Z kolei PwC wprowadziło swoim zespołom sesje coachingowe, które mają na celu wspierać ich w walce ze stresem i znosić z większym spokojem trudne sytuacje. Zatem inspiracji jest innych jest wiele.

Nie można oczywiście zapomnieć, o grupie szczególnie narażonej na stres, mianowicie kadrze managerskiej. Istotną formą wsparcia, jest nie tylko indywidualna konsultacja z psychologiem, lecz także spotkania grupowe, jakie organizują trenerzy i psychoterapeuci. Są to na przykład warsztaty psychologiczne dla menedżerów. Organizowane są one m.in.: przez firmę AFRA HR.

Certyfikowani Coachowie ogłaszają w internecie swoje usługi, ale robią to także publiczne i prywatne placówki opieki medycznej. Uznać można więc, że wsparcie psychologiczne już stało się benefitem pracowniczym, jeżeli tak wiele podmiotów świadczy już taką usługę skierowaną do konkretnej grupy odbiorców.

Gdy przyszłość nie napawa optymizmem

Zdaniem dr Elżbieta Bonder, lekarza i współwłaścicielki prywatnych klinik psychologicznych, Gedeon Medica „już niebawem zaczniemy obserwować zwiększoną liczbę chorych na depresję, osób z zaburzeniami lękowymi, a także uciekających od problemów w uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków zwłaszcza uspakajających.”

Według raportu „BPCC 2020 HR Review” (dane z br. roku) 36% polskich firm nie prowadzi działań wspierających pracowników za pomocą benefitów, 48% dba jedynie o kondycję i zdrowie fizyczne. Dla porównania zaledwie 16% działa realnie na rzecz well-beingu swoich ludzi.

Wsparcie psychologiczne pracowników pomimo wszystko staje się coraz bardziej popularne. Wiele wskazuje, że w ślad za prekursorami tego jakże wartościowego trendu pójdą inne firmy. Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym elementem naszego życia, a pewne niedostatki w tym zakresie mogą w znaczący sposób wpływać na pracę.

Należy przygotować się na to, że skutki pandemii w wymiarze mentalnym odczuwalne będą jeszcze długo po jej ustąpieniu. Szansą na przezwyciężenie trudności jest przygotowanie się na nie w miarę możliwości i odpowiednio wczesne  reagowanie na niepokojące symptomy. Warto korzystać z możliwości pomocy i szerzyć ten zamysł by docierał do jak największej liczby osób.

Autor: Maria Jarzębowska

Czytaj także: Budżet partycypacyjny w HR