Ilustracja do artykułu: Wspólny program AICPA & CIMA i Politechniki Białostockiej. Przedstawia logo działui Notatki Prasowe i AICPA i CIMA
|

Wspólny program AICPA & CIMA i Politechniki Białostockiej szansą dla studentów na spełnienie ambitnych celów zawodowych

Warszawa, 17 listopada 2023 r. – AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Pro­fessional Accountants, połączyły siły z Politechniką Białostocką, by zaoferować studentom udział w Programie CGMA na Uczelni. Dzięki niemu studenci będą mogli w pełni wykorzystać swoje studia, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje profesjonalne jeszcze w trakcie studiów.

Program CGMA na Politechnice Białostockiej będzie otwarty od kolejnego roku akademickiego (2024/25) dla studentów studiów licencjackich na nowopowstałym kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość, studiujących zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (studia zaoczne). Ci, którzy w ramach programu ukończą wszystkie wymagane przedmioty, otrzymają zwolnienia z następujących przeprowadzanych przez CIMA egzaminów: BA1, BA3, BA4. Po pomyślnym zdaniu egzaminu BA2 będą mogli uzyskać Certificate in Business Accounting, który jest oficjalnym szczeblem zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA i uzyskania tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Zdjęcie przedstawia uczestników porozumienia Wspólny program AICPA & CIMA i Politechniki Białostockiej - CGMA na uczelni.

Dr Wioletta Czemiel-Grzybowska, Koordynatorka Programu CGMA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, powiedziała:

„Wydział Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej to jedyna uczelnia w Polsce północno-wschodniej, która otrzymała akredytację AICPA & CIMA. Świadczy to o wysokiej jakości naszej dydaktyki i jest dowodem praktycznego wymiaru naszych kierunków, odpowiadających potrzebom pracodawców w kraju i zagranicą.”

„Dzięki Programowi CGMA na Uczelni nasi studenci zyskają globalnie uznane potwierdzenie kompetencji finansowych, księgowych, strategicznych i przywódczych. Będą mogli kontynuować rozwijanie swoich umiejętności na kolejnych etapach zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA oraz dzięki programom oferowanym przez akredytowanych międzynarodowych pracodawców, dzięki czemu będą o krok przed konkurencją na niezwykle wymagającym rynku pracy.” 

Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA, powiedział:

“Kwalifikacja CGMA cieszy się rozpoznawalnością i zaufaniem największych pracodawców na świecie. Dzięki współpracy z Politechniką Białostocką oraz stworzonemu wspólnie programowi studenci otrzymują możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wejścia na przyspieszoną ścieżkę zdobywania tytułu CGMA. Zwiększy to ich szanse na zatrudnienie i zapewni przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Wierzymy też, że prowadzony na Politechnice Białostockiej Program CGMA przyczyni się do stworzenia ośrodka dysponującego utalentowanymi profesjonalistami i wesprze rozwój gospodarczy w tej części kraju”.

Dodatkowe informacje nt. Programu CGMA na Uczelni znajdują się na stronie cimauczelnie.pl.

Czytaj również: