|

Współpraca w zespole – czego nam brakuje?

współpraca w zespole

Współpraca – wspólna, uzupełniająca się praca do osiągnięcia wspólnego (czyli zespołowego, ponadindywidualnego) celu. Prosta, klarowna w odbiorze definicja. I bardzo ważna kompetencja, wskazywana w większości ogłoszeń o pracę. 

No dobrze, otrzymaliśmy bardzo ładnie opakowaną teorię, ale wszyscy wiemy, że efektywna współpraca w zespole nie jest łatwa, często obarczona jest brakiem zaufania, problemami komunikacyjnymi, nadmiarem obowiązków…. Nadal jest to obszar, w którym mamy dużo do zrobienia. Polacy wciąż nie najlepiej oceniają pracę zespołową w firmach, w których są zatrudnieni. Tak wynika z danych zamieszczonych w raporcie EFFECTIVENESS „Współpraca – ewolucja czy rewolucja potrzebna od zaraz?”

Czego nam brakuje…

Jesteśmy różni, inne rzeczy nas motywują, mamy inne mocne strony. W świetle wspomnianego raportu są to kwestie, które często pomijamy w efektywnym planowaniu pracy zespołu. Mają one jednak ogromny wpływ na jakość i szybkość naszej pracy.

Nie czujemy, że mamy prawo popełniać błędy i wyciągnąć z nich wnioskiNaszym zespołom brakuje przestrzeni (choć pewnie i czasu) na dyskusję wokół strategii działania.

Chaos i wymieszanie zadań lub co gorsza brak jasno określonych obowiązków to kolejny aspekt, który negatywnie wpływa na nasz zespół.

Jakość współpracy w moim odczuciu i to też potwierdzają te badania, może podnieść jasny i odpowiedni podział obowiązków i zadań. Jeśli każdy wie, co ma robić, za co odpowiada to nie rodzi to frustracji i konfliktów wśród pracowników. Kiedy mamy chaos, w zespole wszyscy robią wszystko, w rezultacie nikt nie robi nic. Jeśli do tego zespół ma niezaangażowanego lidera porażka jest gwarantowana. Moje doświadczenia z prowadzenia zespołów potwierdzają, że jasność i klarowność procesów i zadań, a także kontrakt między członkami zespołu jest kluczowy dla dobrej współpracy. Co ciekawe, w zespołach z którymi pracowałam, ludzie sami upominali się o dookreślenie obszaru, który tego wymagał, by lepiej i sprawniej im się pracowało – mówi Katarzyna Bucka, Head of HR&Recruitment at j-labs. 

Respondenci raportu wskazywali także na brak realizmu w podziale zadań, który uwzględniałby bieżące obłożenie pracą. Za mało uwagi zwracamy na to, aby nowe procesy, metody wdrożone były tak, by nie dokładały niepotrzebnej, dodatkowej pracy. 

Co jest dla nas ważne?

Wywiązywanie się z obowiązków i obietnic, szacunek w komunikacji to podstawy, o których często zapominamy, a których najbardziej potrzebujemy by móc efektywnie pracować w zespołach.  

Zadaniem managerów powinno być udzielanie każdemu profesjonalnego wsparcia, bez względu na to, jakie stanowisko w firmie zajmuje. Jasne wytyczne co do oczekiwań, wyjaśnienie sensu – bez uwzględnienia tych aspektów, nie osiągniemy sukcesu jako zespół. 

Żeby zadziałała współpraca potrzebny jest szereg czynników, ale od czegoś trzeba zacząć, coś tworzy jej fundamenty. Na początek trzeba zbudować w zespole wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Muszę ufać koledze/koleżance, żeby ją poprosić o pomoc. A jeśli to mnie proszą – muszę wiedzieć, że nic mi się nie stanie, jeśli pomogę kosztem mojego zadania. Bo to inwestycja w nas samych i w przyszłą, efektywną współpracę i kiedyś ten koszt trzeba ponieść.

A do tego kluczowe jest, by cały zespół wiedział jaki ma cel. Cel jednoczy – to odmieniane przez wszystkie przypadki zdanie, a jednak wciąż trudne do efektywnego wdrożenia. Jeśli ludzie skupiają się nad wspólnym celem, to łatwiej im wybierać priorytety i ogniskować się na tym co ważne w dłuższej perspektywie, niż tylko wykonanie swoich zadań na dziś. Zatem zadbanie o zrozumiały i jednoczący cel całego zespołu, a jednocześnie zapewnianie zespołowi pewnego komfortu do walki z indywidualizacją – powinno zastymulować początki współpracy – mówi Eliza Stasińska, Head of IT Enterprise Applications Portfolio & CTO@SSC in mBank S.A. 

Każda strategia biznesowa, która nie uwzględnia ludzi, relacji międzyludzkich, jakości współpracy w zespołach – zakończy się porażką. Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdy zbudowanie zaangażowanych, zmotywowanych zespołów jest jeszcze trudniejsze. Zaufanie, poczucie przynależności, współpraca – obszary, które powinny być zawsze na radarze naszych managerów i szefów naszych firm. 

Więcej na temat budowania zaufania w zespole przeczytasz: O psychologii biznesu i budowaniu zaufania w zespole