Wyzwania i perspektywy pracy zdalnej: Czy nadal będziemy pracować z domu?
|

Czy nadal będziemy pracować z domu? Wyzwania i perspektywy pracy zdalnej

W otoczeniu biznesowym, gdzie technologia daje możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, pojawia się kluczowe pytanie: gdzie i kiedy pracujemy najefektywniej? Analiza najnowszych danych nad produktywnością pracowników w różnych środowiskach rzuca światło na wyzwania i perspektywy, jakie niesie praca zdalna. Muszą się z nimi mierzyć zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Efektywność pracownika w biurze vs. w domu

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez WFH Research praca w pełni zdalna może prowadzić do spadku produktywności nawet o 10-20 procent. Analizując wyniki pracowników w dużej firmie, która przed pandemią korzystała zarówno z biurowych, jak i zdalnych centrów obsługi telefonicznej, odkryto, że gdy całe przedsiębiorstwo przeniosło się na zdalną pracę z powodu pandemii, liczba połączeń spadła o 8 procent.

W przypadku hybrydowego modelu pracy, aż 67% pracowników zgłasza poprawę i wzrost produktywności. Dodatkowo 30% z nich wykonuje większą ilość zadań w tym samym czasie, a 24% tę samą ilość obowiązków, ale w krótszym czasie. Hybrydowy model pracy staje się popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza wśród dynamicznie rozwijających się firm. Mimo to 69% przedsiębiorstw woli tradycyjną pracę z biura. Warto zauważyć, że 67% firm korzystających z modelu hybrydowego oszczędza rocznie 11,000 dolarów na pracownika. Dodatkowo środowisko hybrydowe redukuje potrzebę przestrzeni roboczej o 40% i zmniejsza rotację pracowników o 12%.

Wyniki badań przeprowadzone przez firmę Deloitte wskazują, że choć zmierzamy w kierunku pracy hybrydowej, wiele przedsiębiorstw jeszcze nie ustanowiło klarownych zasad dla nowego modelu pracy. To z kolei często może przekładać się na negatywne doświadczenia pracowników oraz obniżoną efektywność zespołów.

W obliczu tych danych, pytanie o przyszłość pracy staje się kluczowe. Wybór między pracą zdalną a biurową niewątpliwie niesie ze sobą unikalne wyzwania i perspektywy, które kształtują efektywność pracownika.

Praca zdalna – jakie są preferencje pracowników?

Dane dotyczące preferencji pracowników na temat modelu pracy, szczególnie tych z sektorów finansów i IT, rysują nową rzeczywistość, w której biuro staje się miejscem przeszłości. Twórcy raportu Deloitte alarmują, że blisko połowa pracowników rozważa zmianę pracodawcy, jeśli liczba dni pracy w biurze wzrośnie. Co trzeci badany jest nawet skłonny zrezygnować z części wynagrodzenia, aby zachować elastyczność pracy zdalnej.

W firmach IT 56% specjalistów wyraża preferencję dla pełnej pracy zdalnej, a 40% uznaje model hybrydowy za optymalny. Tylko 2,5% z nich chciałoby pracować codziennie w biurze, a około 1,5% nie ma konkretnych preferencji. Paradoksalnie, obawy przed pracownikami oglądającymi seriale w czasie pracy skutkują ograniczeniami w możliwościach zdalnej pracy.

Preferencje pracowników nie są jednak jednoznaczne. Badanie przeprowadzone przez Accenture ujawnia, że 83% respondentów preferuje hybrydowy model pracy. Gdyby mieli wybór, aż 87% z nich skorzystałoby z elastycznych form pracy. Ta analiza potwierdza, że pracownicy coraz częściej wybierają pracodawców oferujących możliwość zdalnej pracy.

Co kieruje tymi preferencjami? Przede wszystkim oszczędność czasu i większa swoboda w zarządzaniu prywatnymi sprawami. 78% respondentów z Polskich firm wskazuje na brak konieczności dojazdu jako kluczowy element oszczędzania czasu. Z kolei 50% podkreśla możliwość lepszego skoncentrowania się na pracy.

Wśród korzyści pracownicy hybrydowi w zagranicznych firmach wymieniają m.in. oszczędność pieniędzy — średnio 19,11 dolarów dziennie, co daje im około 5000 dolarów rocznie. 81% z nich deklaruje mniejszy poziom stresu, a 79% zauważa poprawę zdrowia psychicznego. Mimo obaw przełożonych większość pracowników uznaje pracę zdalną za korzystną dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Praca zdalna – perspektywa prezesów

Przyszłość pracy zdalnej budzi wiele kontrowersji zwłaszcza wśród największych prezesów międzynarodowych korporacji. Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i SpaceX, uważa, że pracownicy pracujący z domu są 'oderwani od rzeczywistości’. Wskazuje m.in. na negatywne skutki dla tych, którzy muszą pracować z biur, twierdząc, że zdalni pracownicy mogą ich wykorzystywać. Czy to oznacza, że liderzy korporacji przewidują koniec pracy z domu?

W międzynarodowym badaniu przeprowadzonym przez firmę doradczą KPMG prezesów przedsiębiorstw z różnych zakątków świata zapytano o ich prognozy dotyczące przyszłości pracy zdalnej. Z wyników tej analizy wynika, że aż 64% spośród ponad 1300 respondentów przewiduje całkowity powrót do tradycyjnego modelu stacjonarnego do 2026 r. Tylko 7% prezesów uważa, że praca w pełnym trybie zdalnym stanie się powszechnym standardem – informuje serwis Fortune.

Praca hybrydowa modelem przyszłości?

Doświadczenia z pandemii przyspieszyły trend wprowadzania modelu pracy hybrydowej. Jednak zarządzanie hybrydowymi zespołami często stwarza wyzwania dla pracodawców, z którymi muszą mierzyć się na co dzień takie jak; utrudniona współpraca i budowanie relacji w zespole, czy brak wspólnego poczucia sensu i celu. Kluczowe zatem jest wykształcenie nowych praktyk zarządzania.

W Polsce 73% firm wprowadziło zasady dotyczące pracy hybrydowej, ale 20% z pracowników nie jest zadowolonych z obowiązujących regulacji. Wdrażanie odpowiednich norm to kluczowy element ułatwiający zarządzanie hybrydowymi zespołami.

Przyszłość pracy zdalnej w Polsce i za granicą będzie kształtować elastyczność. Badania wskazują, że 2 dni w biurze i 3 dni zdalnie to najbardziej preferowany model. Warto jednak dostosować aktywności do miejsca pracy, ponieważ 41% pracowników uznaje pracę indywidualną za bardziej efektywną zdalnie.

Kluczowe wnioski:

  • Jasne zasady pracy hybrydowej są istotne dla pozytywnych doświadczeń pracowników.
  • Pracownicy oczekują elastyczności i gotowi są na kompromisy, ale liczba dni w biurze wpływa na ich lojalność.
  • Wsparcie pracodawcy dla pracy zdalnej nie zawsze spełnia oczekiwania pracowników, co wymaga zmiany podejścia do zdalnej pracy.

Przyszłość pracy zdalnej to nowa era, która wymaga elastyczności, jasnych zasad i ciągłego dostosowywania się do oczekiwań pracowników jak i potrzeb rynku.

Wpływ pracy zdalnej na zdrowie psychiczne

Świadomość wpływu pracy zdalnej na zdrowie psychiczne pracowników znacząco wzrosła w ostatnich latach. Wiele badań wskazuje na to, że praca zdalna może prowadzić do pogłębienia problemów natury emocjonalnej. Karolina Lea Jarmołowicz, psychoterapeutka i szefowa Ośrodka CENTRUM, zwraca uwagę na izolację społeczną wynikającą z pracy w domu, która skutkuje poczuciem samotności oraz braku wsparcia społecznego. Monotonia wynikająca z ciągłego przebywania poza biurem również przyczynia się do szybszego wypalenia się pracowników.

Przesunięcie granic między pracą a życiem prywatnym, szczególnie w okresie pandemii, skutkuje zwiększoną ilością godzin pracy, które może powodować ryzyko przeciążenia. Badania naukowe wykazały, że osoby pracujące zdalnie, początkowo podekscytowane nowym modelem pracy, z czasem zaczynają doświadczać negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego.

Okazuje się, że kobiety są bardziej narażone na niekorzystne skutki zdrowotne wynikające z pracy zdalnej niż mężczyźni. Nadmiar wielozadaniowości, czyli równoczesne pełnienie funkcji zawodowych, domowych, macierzyńskich, oraz brak wyraźnych granic między życiem prywatnym a zawodowym, prowadzą do znacznego osłabienia samopoczucia.

Statystyki zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych są alarmujące — ponad 1,5 miliona wystawionych zaświadczeń w 2020 roku. Pracodawcy, zainteresowani efektywnością i zdrowiem swoich pracowników, powinni skierować swoje wysiłki na implementację rozwiązań wspierających zdrowie psychiczne w miejscu pracy. Profilaktyczne działania takie jak zapewnienie dostępu do specjalistów ds. zdrowia psychicznego, monitorowanie stanu zespołu oraz edukacja na temat radzenia sobie ze stresem i chorobami psychicznymi może znacząco podnieść komfort i zadowolenie z pracy zdalnej/hybrydowej.

Jak będzie wyglądać praca w przyszłości?

Efektywność i zdrowie psychiczne pracowników to dwa największe wyzwania, z jakimi będą musiały mierzyć się przedsiębiorstwa zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Problemy emocjonalne, izolacja, i monotonia zdalnej pracy mogą prowadzić bowiem do szybszego wypalenia zawodowego, szczególnie u kobiet. Implementacja rozwiązań wspierających zdrowie psychiczne staje się więc kluczowym elementem utrzymania efektywności w erze pracy zdalnej.

Hybrydowy model pracy zdaje się być optymalnym rozwiązaniem, jednak brak jasnych zasad może prowadzić do negatywnych doświadczeń pracowników. Rosnące zainteresowanie pracą zdalną, zwłaszcza w sektorze finansów i IT, wymaga elastycznego podejścia do potrzeb pracowników. Mimo że Polskie firmy coraz chętniej wprowadzają hybrydowe modele pracy to aż 20% z nich nie jest zadowolone z obowiązujących regulacji.

Czytaj również: