|

Zarobki wciąż najlepszym „benefitem”?

Zarobki wciąż najlepszym "benefitem"?

Lepsze wynagrodzenie dla pracowników z 16 krajów Europy znajduje się pierwszym miejscu oczekiwań. Zależy na tym zwłaszcza osobom pracującym w Polsce, ustanawiając pod tym względem europejski rekord.

Tak wynika z analizy odpowiedzi pracowników na otwarte pytanie w ankietach przeprowadzonych w ostatnim roku przez Great Place to Work®.

Gdybyś mógł/mogła zmienić jedną rzecz w firmie, aby uczynić ją lepszym miejscem pracy, to co by to było? – to otwarte pytanie zawsze pojawia się w badaniach Great Place to Work®. Odpowiedź na nie jest nieobligatoryjna i może służyć jako barometr gotowości respondentów do dzielenia się swoimi przemyśleniami, a przy okazji także jako „wykrywacz” tematów, które spontanicznie im się nasuwają. Łącznie w 16 krajach Europy, tj. w Austrii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech, na to proste pytanie odpowiedziało 82 935 ankietowanych, w tym 6 297 pracowników z Polski. Każdy pracownik miał szansę spontanicznie i własnymi słowami wyrazić to, co szybko przyszło mu do głowy. Analizą objęto odpowiedzi zarówno pracowników z wąskiego grona firm, które znalazły się na listach Najlepszych Miejsc Pracy, jak i tych firm, które nie zakwalifikowały się do tego wyjątkowego wyróżnienia. Z jednej strony mamy zatem grupę organizacji o wysokiej kulturze miejsca pracy, gdzie zatrudnieni darzą zaufaniem swoich pracodawców, z drugiej zaś firmy, które aspirują do bycia wyjątkowymi dla swoich ludzi i są jeszcze w drodze do osiągnięcia tego celu.

Wynagrodzenie

Kwestii wynagradzania dotyczyło średnio 18% odpowiedzi wszystkich osób, ze wszystkich firm i ze wszystkich krajów. I to był temat numer jeden). Polska zajęła pierwsze miejsce w statystykach, gdy analiza dotyczyła wszystkich przebadanych firm. Sprawa wynagrodzeń wystąpiła w 27% odpowiedzi udzielonych w Polsce (o 9% więcej niż wyniosła średnia europejska). Za Polską znalazła się Irlandia (25%), Wielka Brytania (23%) i Turcja (23%).

Jednak dokładniejsza analiza treści wypowiedzi pracowników pokazuje, że niezadowolenie z wynagrodzenia może oznaczać wiele różnych rzeczy – niezadowolenie z: braku podwyżek, stosunku wynagrodzenia do wykonywanej pracy, nierówności płacowych wewnątrz firmy czy systemu premiowego. W przypadku Najlepszych Miejsc Pracy niezadowolenie dotyczyło przede wszystkim systemu premiowego, a w przypadku pozostałych firm – braku podwyżek.

W badaniu Great Place to Work za najlepszymi miejscami pracy pozostaje długi ogon firm niewyróżnionych z pracownikami mniej zadowolonymi lub wręcz niezadowolonymi. Powodem nasilonych narzekań pracowników w Polsce zapewne jest niezadowalający poziom wynagrodzeń ogromnej rzeszy zatrudnionych w kraju, gdzie obecnie płaca minimalna wynosi ok. 525 euro brutto miesięcznie. Wiadomo, że koszty życia w Polsce są inne niż w Holandii czy Norwegii, ale, jakiej miarki byśmy nie przyłożyli, za minimalne wynagrodzenie w Polsce nie jest łatwo przeżyć. Takie niesprawiedliwości systemu płacowego, jak np. nierówności wynagrodzeń wewnątrz firmy, mogą tylko pogłębiać rozgoryczenie.

Czytaj również – W świecie benefitów – relacja z XII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń