|

Zarządzanie różnorodnością w DNB Bank Polska

DNB Bank Polska znalazł się w składzie I edycji Diversity&Inclusion Rating. To zestawienie opracowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, skupiające liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej.

Diversity&Inclusion Rating pozwala na ocenę poziomu dojrzałości firmy w zarządzaniu różnorodnością oraz włączającą kulturą organizacyjną. Stworzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte umożliwia także skuteczne komunikowanie rynkowi zaangażowania organizacji na rzecz upowszechniania różnorodności.

Norweski bank przez twórców Diversity&Inclusion Rating został doceniony m.in. za projekt 4 THE FUTURE, w którym każdy z pracowników banku miał możliwość opracowania i wdrożenia strategicznych koncepcji rozwoju organizacji. Cztery liderki, czterech liderów, czterech członków zarządu w roli mentora i ponad 50 pracowników pracowało nad ośmioma inicjatywami strategicznymi i było odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Oprócz tego, pracownicy współdecydują o dystrybucji zasobów (budżety partycypacyjne, inicjatywy CSR-owe), są w pełni odpowiedzialni za własny rozwój (dysponują indywidualnymi budżetami szkoleniowymi) oraz mają wpływ na rozwój organizacji (badania opinii pracowników).

Ponadto w firmie wdrożono także projekt DNB Fit – promujący zdrowie (psychiczne i fizyczne), aktywność sportową i work-life balance. W jego ramach pracownicy mogą w piątki pracować krócej, korzystać z elastycznych godzin, pracy zdalnej lub np. zapisać się do klubów zainteresowań, działających w ramach firmy.  

Różnorodność to wszystko to, co czyni nas wyjątkowymi. Od widocznych cech, takich jak wiek, płeć i pochodzenie etniczne, po te bardziej niewidoczne, takie jak doświadczenie, preferencje, opinie, czyli z pozoru wszystko to, co nas od siebie różni – mówi Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska. – W DNB ta różnorodność to wartość, która sprawia, że stajemy się ważnymi elementami całości. Różnorodność nie ma jednak znaczenia, dopóki nie włączymy jej do naszego codziennego funkcjonowania. Jestem przekonany, że różnorodność promuje innowacje, przyczynia się do podejmowania lepszych decyzji i stanowi największą wartość dla naszych klientów – dodaje.