Zarządzanie Talentami Cyfrowymi - Digital Talents Management
|

Cyfrowe zarządzanie talentami w rzeczywistości popandemicznej

Cyfrowe zarządzanie talentami nie jest możliwe bez pomyślnej realizacji cyfrowej transformacji. Pandemia okazała się motorem napędzającym tego typu przemiany w biznesie. Wszystko wskazuje na to, że firmy będą inwestować w proces digitalizacji, a zapotrzebowanie na cyfrowe talenty będzie rosnąć.

Jak podaje McKinsey – w ciągu najbliższych pięciu lat będzie się można spodziewać popytu na pracowników z unikalnymi umiejętnościami znacznie przekraczającego liczbę dostępnych specjalistów na rynku. W przypadku niektórych stanowisk zapotrzebowanie może być 4 razy większe niż siła robocza w zasięgu rąk pracodawców. Dla specjalistów Big Data popyt może być nawet 50-60% większy.

Zatem jak radzić sobie z niedoborem talentów cyfrowych? Jakie umiejętności są pożądane w sektorze finansowym i jakie strategie pozyskiwania talentów IT powinny stosować firmy finansowe, aby sprawnie przeprowadzić transformację cyfrową? O tym rozmawiali prelegenci: Klaudia Archimowicz (Verita HR i Magazyn Rekruter), Katarzyną Stachowiak (ITDS Poland), Michałem Grzybowskim (PwC) i Michałem Kurowskim (Raiffeisen Bank International) podczas webinaru, zorganizowanego przez SME Banking Club, wspólnie z Verita HR i Magazyn Rekruter, odbywającego się 31 stycznia br. Spotkanie poprowadziła Olena Gryniuk (SME Banking Club).

Zapraszamy do zapoznania się z omawianymi kwestiami.

Jaki zakres umiejętności i jacy specjaliści są obecnie potrzebni w sektorze finansowym ?

Katarzyna Stachowiak, odpowiadając na pytanie, podkreśliła znaczenie umiejętności miękkich. Ponadto zwróciła uwagę na zmianę miejsca pracy podczas pandemii – przeniesienie biura do domu i trudności z tym związane. Do nich należy zaliczyć ograniczone wsparcie zespołu i jego pomoc w codziennych obowiązkach, zwłaszcza w pierwszych dniach, zanim wszyscy zdążyli się zaadaptować do nowej sytuacji. Ludzie musieli się dostosować do zmian i stać się bardziej elastyczni, niezależni i empatyczni. Dodatkowo Katarzyna wyróżniła umiejętności analityczne i komunikacyjne jako niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu podczas pracy z domu.

Prelegent Michał Grzybowski ustosunkował się do kwestii, przedstawiając obraz idealnego kandydata – powinien dobrze odnajdywać się w cyfrowej rzeczywistości, mieć wysoko rozwinięte zdolności poznawcze i być komunikatywną osobą. W praktyce kluczowa jest chęć  kandydata do dalszego rozwijania umiejętności cyfrowych.   

Klaudia Archimowicz zwróciła uwagę na otwartość, ponieważ pandemia wprowadziła ogromne zmiany na rynku pracy i zróżnicowała środowisko pracowników.

Michał Kurowski skomentował, że umiejętności dostosowania się do nowych technologii i kultur jest niezbędne, ponieważ w dzisiejszych czasach firmy odkrywają nowe możliwości w zakresie pracy z ludźmi z różnych krajów. Banki niekoniecznie są (na razie!) w centrum uwagi talentów IT, ale może się to zmienić dzięki jasnemu programowi innowacji, mniej hierarchicznej strukturze i kulturze uważającej IT za „generator wartości” w przedsiębiorstwie, zakładającej inwestycje w kapitał ludzki. Dodał również, że firmy nie powinny zapominać o obecnych pracownikach, którym powinno się umożliwić podniesienie kwalifikacji.

Cyfrowe zarządzanie talentami i podnoszenie kwalifikacji (inżynierów i liderów IT). Jak powinniśmy to robić skutecznie?

Szybkość zmian technologicznych zależy od ciągłego podnoszenia kwalifikacji cyfrowych pracowników. Przez podnoszenie kwalifikacji rozumieć należy zapewnienie pracownikom warunki do zdobywania wiedzy, narzędzi i umiejętności, których potrzebują, aby korzystać z zaawansowanych i dynamicznie zmieniających się technologii w miejscu pracy i w życiu codziennym. Najważniejsze jest jednak podnoszenie kwalifikacji cyfrowych liderów zespołów. Nie chodzi o rozwijanie wiedzy technicznej, lecz zdobycie umiejętności zarządzania umożliwiających przeprowadzanie transformacji cyfrowej wewnątrz organizacji.

Klaudia Archimowicz i Michał Kurowski jednogłośnie twierdzą, iż wszystko rozpoczyna się od najwyższego kierownictwa. Ponadto konieczne jest posiadanie jasnej strategii i  kierunku dla firmy w zakresie cyfrowego zarządzanie talentami, a następnie ustalenie zestawu umiejętności potrzebnych do realizacji założonych celów.

Co jest ważniejsze: indywidualne czy grupowe umiejętności multidyscyplinarnego zespołu?

Katarzyna skupiła się na wadze indywidualnych zdolności liderów zespołów, którzy powinni motywować swoje zespoły oraz na umiejętnościach grupowych przydatnych inżynierom IT. Olena Gryniuk zgodziła się z nią, stwierdzając, że niektórzy młodzi ludzie nigdy nie doświadczyli pracy w biurze, więc budowanie umiejętności zespołowych może być dla nich sporym wyzwaniem.

Klaudia dodała, że warto pamiętać o integracji pracowniczej poza biurem, gdyż sprawia to, że atmosfera w pracy jest swobodniejsza i bardziej komfortowa. Michał Kurowski zauważył zaś, iż możliwość pracy zdalnej dała pracownikom wiele korzyści, z których obecnie trudno im zrezygnować. Społeczeństwo przywykło do tego trybu pracy.

Jaka strategię pozyskiwania talentów IT i cyfrowego zarządzania talentami powinny stosować banki?

Zdaniem Klaudii firmy powinny być bardziej kreatywne w poszukiwaniu nowych kandydatów. Dodała, że warto brać udział w wydarzeniach integracyjnych i współpracować ze startupami. Katarzyna wspomniała o znaczeniu inwestowania w employer branding i budowania relacji z talentami, aby utrzymać kontakt i przedstawiać kandydatom różne opcje. Ważne jest pozostawanie otwartym i elastycznym – tego od pracodawców oczekuje młode pokolenie. Ponadto firma musi być w stanie proponować oczekiwane wartości wszystkim zatrudnianym grupom pracowników. Michał Kurowski dodał, że skoro „ludzie są kluczowym zasobem” dla banków, to „pozyskanie” talentów powinno przypominać procesy związane z zabezpieczaniem innych najważniejszych typów „aktywów” (przejęcia zespołów, partnerstwa strategiczne itp.).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj cały webinar na kanale SME Banking Club!
Powyższy artykuł w języku angielskim można znaleźć na stronie SME Banking Club.

Dowiedz się więcej o cyfrowym zarządzanie talentami – przeczytaj podobne artykuły: