|

Zmiany dla pracowników i przedsiębiorców. W 2023 roku czeka nas rewolucja w prawie pracy

Rok 2023 zapowiada się pod znakiem dużych zmian w prawie pracy. Przedsiębiorców i pracowników czeka rewolucja. Zmienią się m.in. zasady pracy zdalnej, przepisy dotyczące umowy na zlecenie, kontroli trzeźwości pracownika czy wdrożenie tzw. dyrektywy work-life balance – zapowiada w swojej analizie Business Centre Club.

Według danych Eurostatu z 2021 roku, polski pracownik pracował średnio 40,4 godzin tygodniowo. To trzeci najwyższy wynik spośród 28 przebadanych krajów. Więcej od Polaków pracowali tylko Grecy (średnio 41,3 godzin tygodniu). Tyle samo, co my, pracowali w 2021 roku z kolei Bułgarzy. Dla większości pracowników niezwykle istotną kwestią staje się osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a tym życiem prywatnym.

W nadchodzącym roku istotne zmiany dotyczyć będą wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), m.in. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy work-life balance.

Do polskiego prawa pracy powinny być zaimplementowane nowe unijne rozwiązana dotyczące uprawnień rodzicielskich i elastycznej organizacji pracy. Projekt dotyczący tych rozwiązań jeszcze nie trafił do Sejmu, ale dla pracowników przyniesienie bardzo wiele korzystnych rozwiązań. – podkreśla adwokat Joanna Torbé-Jacko ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nowe przepisy kodeksu pracy zakładają także zmianę w przepisach dotyczących pracy zdalnej. W 2023 roku praca będzie mogłaby być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej będzie opierać się przede wszystkim na porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem. Dodatkowo to, czy pracownik może pracować zdalnie zostać może uzgodnione przy zawieraniu umowy o pracę albo już w czasie jej trwania.

Przepisy wprowadzają dodatkowo po stronie pracodawcy szereg elementów i zasad, które będą musiały zostać zapewnione pracownikom w kwestii pracy zdalnej m.in. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracownika związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną czy zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

To nie jedyne zmiany jakie pojawią się w przyszłym roku. Do Kodeksu pracy zostaną wprowadzone przepisy uprawniające pracodawcę do przeprowadzenia kontroli trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu. – dodaje ekspertka BCC.

Pełne ozusowanie każdej umowy zlecenia to nieunikniona zmiana, na razie jednak w fazie
planów.

Pozostając w temacie podwyżek należy zasygnalizować istotną, planowaną zmianę w zakresie pełnego ozusowania umów cywilnoprawnych. Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez Komisję Europejską zakłada wprowadzenie obowiązku odprowadzenia od każdej umowy składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej, z wyjątkiem umów zlecenia zawieranych z uczniami szkół średnich i studentami do 26 roku życia. To chyba jedna z nielicznych zmian niekorzystnych dla zarabiających w kilku
miejscach
– mówi adw. Joanna Torbé-Jacko.

Obecnie z obowiązku opłacania składek zwolnione są osoby pracujące w kilku miejscach, jeżeli z pierwszej umowy otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie (inne umowy w takim przypadku podlegają wyłącznie składce zdrowotnej). Na razie trudno szacować, kiedy konkretnie omawiana zmiana miałaby wejść w życie, początkowy plan zakładał wejście nowych zasad od marca 2023 roku.

O BCC

BCC to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.