|

Znamy wyniki 14 edycji programu Kincentric Best Employers 2019

Program Kincentric Best Employers (dawniej znany jako Aon Best Employers) to największe badanie zaangażowania pracowników w Polsce. Dzięki stosowanemu przez Kincentric podejściu miara oceny jest wiarygodna i obiektywna. O tym, czy dana organizacja otrzyma tytuł, decydują wyłącznie wyniki badań, czyli opinia samych pracowników.

W tegorocznej edycji programu wzięło udział 107 firm, a łącznie w badaniach wypowiedziała się rekordowa liczba ponad 100 tys. respondentów, w tym blisko 400 członków Najwyższej Kadry Zarządzającej i niemal 18 tys. Menedżerów. Już po raz 14-sty w Polsce podczas Best Employers Award Ceremony w dniu 12 grudnia przyznano statuetki 10 wyróżnionym organizacjom.

W 2019 roku zaobserwowaliśmy, analogicznie do średniego na polskim rynku ( minus 3 p.p.) spadek wskaźnika zaangażowania w tej grupie z 77% do 74%. Wciąż jednak wśród Najlepszych Pracodawców odsetek pracowników, którzy chcą dobrze mówić o swoich firmach, związać z nimi swoją przyszłość oraz czują się motywowani do dawania z siebie więcej na rzecz organizacji jest znacznie wyższy niż średnio na rynku – aż o 27 p.p.

„27% to nie jest abstrakcyjna cyfra – to jedna trzecia zaangażowanych pracowników, więcej niż przeciętnie, co przekłada się na konkretną energię w organizacji – zarówno tą wynikającą z dumy i autentycznej chęci bycia ambasadorem swojej firmy, jak i na zwiększony napęd do działania.” powiedziała Agata Nagórska, Menedżer Projektu Kincentric Best Employers w Polsce.

Kultura Wysokich Wyników – co to oznacza?

„O ile nie istnieje jeden „właściwy” model kultury organizacyjnej, to jest pewien zestaw charakterystycznych cech, które są wspólne dla firm, które szczególnie sprawdzają się w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Nazywamy je Kulturą Wysokich Wyników. Jak pokazują tegoroczne wyniki badania Najlepsi Pracodawcy potrafią skutecznie równoważyć orientację na ludzi z orientacją na wysokie wyniki” – komentuje Magdalena Warzybok, Dyrektor Zarządzająca Kincentric w Polsce.

Co wyróżnia najlepszych pracodawców według wyników badań Kincentric Best Employers Poland 2019?

 • Orientacja na przyszłość – czyli planowanie i komunikowanie pracownikom jasnej strategii biznesowej z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej, mając na uwadze ryzyka i wyzwania, które stawia przed organizacją dzisiejszy świat.
 • Dobra komunikacja sposobów realizacji strategii – dzięki transparentnej i otwartej komunikacji ze strony Najwyższej Kadry Zarządzającej i menedżerów pracownicy nie tylko znają i rozumieją strategię, ale również postrzegają ją jako wiarygodną, utożsamiają się z nią, co sprawia, że patrzą w przyszłość odważnie, dbają o jej wdrożenie w codziennej pracy.
 • Proaktywność działania i decyzyjność – pracownicy Najlepszych Pracodawców mają poczucie, że zarówno ich organizacja zwinnie i szybko odpowiada na potrzeby rynku, jak również sami pracownicy nie są biernym odbiorcą rzeczywistości, ale aktywnie kształtują ją razem z firmą. W gronie firm wyróżnionych tytułem ludzie są zachęcani do proponowania usprawnień oraz testowania nowych rozwiązań, nawet jeżeli czasami mogłyby okazać się nietrafne. Co więcej są włączani w proces podejmowania decyzji mających wpływ na ich codzienne zadania, a wreszcie mają poczucie, że ich opinie i pomysły są brane pod uwagę.
 • Zorientowanie na ludzi – czyli całokształt działań podejmowanych przez organizację, które sprawiają, że ludzie czują się w firmie ważni, słuchani.
 • Dotrzymywanie obietnic składanym pracownikom, tym samym budując wiarygodność i zaufanie, a w konsekwencji dobrą reputację firmy jako pracodawcy, co jest zdecydowaną przewagą firm wyróżnionych tytułem na tle pozostałych organizacji przebadanych na polskim rynku.

Tegoroczni laureaci:

Kategoria przedsiębiorstwa małe i średnie (zatrudniające do 250 pracowników):

 • Hotel InterContinental Warszawa
 • TDJ
 • Totalmoney.pl

Kategoria przedsiębiorstwa duże (od 250 do 1000 zatrudnionych):

 • ANG Spółdzielnia
 • Benefit Systems SA
 • Colliers International
 • Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.
 • Unum Życie TUiR S.A.

Kategoria przedsiębiorstwa bardzo duże (zatrudniających ponad 1000 osób):

 • Grupa Hotelowa Orbis
 • Marriott International

Czytaj również: